öğrenim kazanımları

ÖK-1 : Hesaplama, matematik, fen bilimleri, bilgisayar bilimleri ve Yazılım Mühendisliği alanlarında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

ÖK-2 : Yazılım yaşam döngüsü, yazılım belirtim ve yazılım süreç modelleri, yazılım proje yönetimi ve kalite standartları hakkında bilgilere sahiptir.

ÖK-3 : Yazılım mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma; belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir yazılım sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.

ÖK-4 : Yazılım ihtiyaçlarını anlamak için veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi.

ÖK-5 : Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilir.

ÖK-6 : Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.

ÖK-7 : Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle güncel bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyebilir.

ÖK-8 : Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır

ÖK-9 : Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma; güncel teknolojik iletişim kaynaklarını kullanabilme becerisi.

ÖK-10 : Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.

ÖK-11 : Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.