formlar

Tezli Yüksek Lisans Formları

Kullanmak istediğiniz formu bilgisayarınıza kaydettikten sonra  Adobe Acrobat (Reader)  programında açarak, içeriğini kopyala/yapıştır yapmadan doldurunuz... Lütfen formları web sayfasında açarak doldurmayınız !

TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

 

 

FORM ADI

DOKÜMAN KODU

SON REVİZYON TARİHİ

İNDİRME LİNKİ

 

İÇ YAZIŞMA FORMU (Matbu Formu Bulunmayan Tüm Başvurular İçin)

FBE-FR-F0

15.03.2023

 

Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

FBE-FR-Y1

15.03.2023

 

Yüksek Lisans Tez Konusu / Başlığı Değişiklik Talep Formu

FBE-FR-Y2

15.03.2023

 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu

FBE-FR-Y3

15.03.2023

 

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı + Jüri Üyesi Kişisel Raporu

FBE-FR-Y4

15.03.2023

 

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Formları

Kullanmak istediğiniz formu bilgisayarınıza kaydettikten sonra  Adobe Acrobat (Reader)  programında açarak, içeriğini kopyala/yapıştır yapmadan doldurunuz... Lütfen formları web sayfasında açarak doldurmayınız !

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI FORMLARI

 

 

FORM ADI

DOKÜMAN KODU

SON REVİZYON TARİHİ

DOKÜMAN LİNKİ

 

İÇ YAZIŞMA FORMU (Matbu Formu Bulunmayan Tüm Başvurular İçin)

FBE-FR-F0

15.03.2023

 

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması İçin Başvuru Formu

FBE-FR-T1

15.03.2023

 

Tezsiz Dönem Projesi Raporu Kapak Formu

FBE-FR-T2

15.03.2023

 

Tezsiz Dönem Projesi Raporu Teslim Formu

FBE-FR-T3

15.03.2023

 

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması İçin Yeterlik Sınavı Jüri Önerisi Formu

FBE-FR-T4

15.03.2023

 

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması İçin Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu

FBE-FR-T5

15.03.2023

 

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Başvurusu İçin Usul ve Esaslar

 

15.03.2023

 

Tezsiz Yük. Lisans Diploması İçin Dönem Projesi Raporu Hazırlama Kılavuzu

 

15.03.2023

 

Doktora Formları

Kullanmak istediğiniz formu bilgisayarınıza kaydettikten sonra  Adobe Acrobat (Reader)  programında açarak, içeriğini kopyala/yapıştır yapmadan doldurunuz... Lütfen formları web sayfasında açarak doldurmayınız !

DOKTORA FORMLARI

 

 

FORM ADI

DOKÜMAN KODU

SON REVİZYON TARİHİ

DOKÜMAN LİNKİ

 

İÇ YAZIŞMA FORMU (Matbu Formu Bulunmayan Tüm Başvurular İçin)

FBE-FR-F0

15.03.2023

 

Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Belirleme ve Görevlendirme Formu

FBE-FR-D1

15.03.2023

 

Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu

FBE-FR-D2

15.03.2023

 

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Öneri Formu

FBE-FR-D3

15.03.2023

 

Doktora Tez Önerisi Sözlü Savunma Sınavı Değerlendirme Formu

FBE-FR-D4

15.03.2023

 

Doktora Tez Öneri Formu

FBE-FR-D5

15.03.2023

 

Doktora Tez Konusu / Başlığı Değişiklik Talep Formu

FBE-FR-D6

15.03.2023

 

Doktora Tez Çalışması Değerlendirme (TIK) Ara Rapor Formu + Jüri Üyesi Kişisel Raporu

FBE-FR-D7

15.03.2023

 

Doktora Tez Jürisi Öneri Formu

FBE-FR-D8

15.03.2023

 

Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı + Jüri Üyesi Kişisel Raporu

FBE-FR-D9

15.03.2023

 

Yüksek Lisans/Doktora Tez Şablonları

Kullanmak istediğiniz formu bilgisayarınıza kaydettikten sonra  Adobe Acrobat (Reader)  programında açarak, içeriğini kopyala/yapıştır yapmadan doldurunuz... Lütfen formları web sayfasında açarak doldurmayınız !

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZ ŞABLONLARI

 

 

FORM ADI

DOKÜMAN KODU

SON REVİZYON TARİHİ

DOKÜMAN LİNKİ

 

Yüksek Lisans Tezi Birinci İç Kapak

FBE-FR-YK1

15.03.2023

 

Yüksek Lisans Tezi Birinci İç Kapak (İngilizce Tez İçin)

FBE-FR-YK2

15.03.2023

 

Yüksek Lisans Tezi İkinci İç Kapak

FBE-FR-YK3

15.03.2023

 

Yüksek Lisans Tezi İkinci İç Kapak (İngilizce Tez İçin)

FBE-FR-YK4

15.03.2023

 

Yüksek Lisans Tezi Dış Kapak

FBE-FR-YK5

15.03.2023

 

Yüksek Lisans Tezi Dış Kapak (İngilizce Tez İçin)

FBE-FR-YK6

15.03.2023

 

Doktora Tezi Birinci İç Kapak

FBE-FR-DK1

15.03.2023

 

Doktora Tezi Birinci İç Kapak (İngilizce Tez İçin)

FBE-FR-DK2

15.03.2023

 

Doktora Tezi İkinci İç Kapak

FBE-FR-DK3

15.03.2023

 

Doktora Tezi İkinci İç Kapak (İngilizce Tez İçin)

FBE-FR-DK4

15.03.2023

 

Doktora Tezi Dış Kapak

FBE-FR-DK5

15.03.2023

 

Doktora Tezi Dış Kapak (İngilizce Tez İçin)

FBE-FR-DK6

15.03.2023

 

Tez Etik Beyannamesi (Yüksek Lisans/Doktora)

FBE-FR-EB

15.03.2023

 

Türkçe Tez Özeti (Yüksek Lisans/Doktora)

FBE-FR-OZ1

15.03.2023

 

İngilizce Tez Özeti (Yüksek Lisans/Doktora)

FBE-FR-OZ2

15.03.2023

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

 

15.03.2023

 

100/2000 YÖK Doktora Programı Formları

Kullanmak istediğiniz formu bilgisayarınıza kaydettikten sonra  Adobe Acrobat (Reader)  programında açarak, içeriğini kopyala/yapıştır yapmadan doldurunuz... Lütfen formları web sayfasında açarak doldurmayınız !

100/2000 YÖK DOKTORA PROGRAMI FORMLARI

 

 

FORM ADI

DOKÜMAN KODU

SON REVİZYON TARİHİ

DOKÜMAN LİNKİ

 

İÇ YAZIŞMA FORMU (Matbu Formu Bulunmayan Tüm Başvurular İçin)

FBE-FR-F0

15.03.2023

 

100/2000 YÖK Doktora Programı Başvuru Formu

FBE-FR-YDB

15.03.2023

 

Ortak Formlar (Yüksek Lisans/Doktora)

Kullanmak istediğiniz formu bilgisayarınıza kaydettikten sonra  Adobe Acrobat (Reader)  programında açarak, içeriğini kopyala/yapıştır yapmadan doldurunuz... Lütfen formları web sayfasında açarak doldurmayınız !

ORTAK FORMLAR (YÜKSEK LİSANS / DOKTORA)

 

 

FORM ADI

DOKÜMAN KODU

SON REVİZYON TARİHİ

DOKÜMAN LİNKİ

 

İÇ YAZIŞMA FORMU (Matbu Formu Bulunmayan Tüm Başvurular İçin)

FBE-FR-F0

15.03.2023

 

Danışman Öneri Formu (İlk Danışman Ataması İçin)

FBE-FR-O1

15.03.2023

 

Lisansüstü Öğrenci ? Danışman Sözleşmesi Formu

FBE-FR-O2

15.03.2023

 

Danışman Değişiklik Talep Formu

FBE-FR-O3

15.03.2023

 

İkinci Tez Danışmanı Öneri Formu

FBE-FR-O4

15.03.2023

 

Jüri Görevlendirme Formu + Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu

FBE-FR-O5

15.03.2023

 

Tez Teslim Formu (BYS Üzerinden Elektronik Ortamda Tez Teslimi İçin)

FBE-FR-O6

15.03.2023

 

Tez Teslim Formu (Bez Ciltli Son Tez Teslimi İçin)

FBE-FR-O7

15.03.2023

 

Tezin Erişime Açılmasını Erteleme Talep Formu

FBE-FR-O8

15.03.2023

 

Mezun Öğrenci Bilgi Formu (Çevrimiçi Doldurulur)

FBE-FR-O9

15.03.2023

 

Başka Üniversitelerden Özel Öğrenci Olarak Ders Alma Talep  Formu

FBE-FR-O10

15.03.2023

 

Yatay Geçiş Başvuru Formu

FBE-FR-O11

15.03.2023

 

İngilizce Yabancı Dil Muafiyeti Talep Formu

FBE-FR-O12

15.03.2023

 

Türkçe Dil Muafiyeti Talep Formu (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

FBE-FR-O13

15.03.2023

 

ERASMUS Not Dönüşüm Formu

FBE-FR-O14

15.03.2023

 

Ders Saydırma Formu (Başarısız Dersler İçin)

FBE-FR-O15

15.03.2023

 

Ders Saydırma Formu (Özel Öğrenci İçin)

FBE-FR-O16

15.03.2023

 

Öğrenime Süre Ekleme Talep Formu

FBE-FR-O17

15.03.2023

 

Ek Süre Talep Formu (Afet Salgın Durumlarına Özel / Tez Aşamasındaki Öğr. İçin)

FBE-FR-O18

15.03.2023

 

Kayıt Dondurma Talep Formu

FBE-FR-O19

15.03.2023

 

Sanayi / Kamu İşbirliği Onay Formu

FBE-FR-O20

15.03.2023


 

Seminer Çalışması Formları (Yüksek Lisans/Doktora)

Kullanmak istediğiniz formu bilgisayarınıza kaydettikten sonra  Adobe Acrobat (Reader)  programında açarak, içeriğini kopyala/yapıştır yapmadan doldurunuz... Lütfen formları web sayfasında açarak doldurmayınız !

SEMİNER ÇALIŞMASI FORMLARI (YÜKSEK LİSANS / DOKTORA)

 

 

FORM ADI

DOKÜMAN KODU

SON REVİZYON TARİHİ

DOKÜMAN LİNKİ

 

İÇ YAZIŞMA FORMU (Matbu Formu Bulunmayan Tüm Başvurular İçin)

FBE-FR-F0

15.03.2023

 

Seminer Çalışması Kapak Formu

FBE-FR-S1

15.03.2023

 

Seminer Çalışması Teslim Formu

FBE-FR-S2

15.03.2023

 

Seminer Çalışması Yazım Kılavuzu

 

15.03.2023

 

Anabilim Dalı Formları

Kullanmak istediğiniz formu bilgisayarınıza kaydettikten sonra  Adobe Acrobat (Reader)  programında açarak, içeriğini kopyala/yapıştır yapmadan doldurunuz... Lütfen formları web sayfasında açarak doldurmayınız !

ANABİLİM DALI FORMLARI

 

 

FORM ADI

DOKÜMAN KODU

SON REVİZYON TARİHİ

DOKÜMAN LİNKİ

 

İÇ YAZIŞMA FORMU (Matbu Formu Bulunmayan Tüm Başvurular İçin)

FBE-FR-F0

15.03.2023

 

Lisansüstü Kontenjan Talep Formu

FBE-FR-F1

15.03.2023

 

Yeni Ders Teklif Formu (Bilgi Paketi) Türkçe

FBE-FR-F2-TR

15.03.2023

 

Yeni Ders Teklif Formu (Bilgi Paketi)  İngilizce

FBE-FR-F2-EN

15.03.2023

 

Yeni Ders Teklifi / Eğitim Komisyonu Değerlendirme Formu

FBE-FR-F3

15.03.2023

 

Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi Öneri Formu

FBE-FR-F4

15.03.2023

 

Anabilim Dalı Lisansüstü Asgari Giriş Koşulları Belirleme Formu

FBE-FR-F5

15.03.2023

 

Üniversite Lisansüstü Bilgi Giriş Formu

FBE-FR-F6

15.03.2023

 

Lisansüstü Sözlü Mülakat Değerlendirme Formu

FBE-FR-F7

15.03.2023

 

Bilimsel Hazırlık Öğrencileri İçin Uyum Komisyonu Tutanak Formu

FBE-FR-F8

15.03.2023

 

Lisansüstü Ders Tanıtım Formu (Ders Dosyası İçin)

FBE-FR-F9

15.03.2023

 

Lisansüstü Ders Devam Takip Çizelgesi (Ders Dosyası İçin)

FBE-FR-F10

15.03.2023

 

Lisansüstü Ders Sınav Kağıdı Şablonu (Ders Dosyası İçin)

FBE-FR-F11

15.03.2023

 

Personel Formları

Kullanmak istediğiniz formu bilgisayarınıza kaydettikten sonra  Adobe Acrobat (Reader)  programında açarak, içeriğini kopyala/yapıştır yapmadan doldurunuz... Lütfen formları web sayfasında açarak doldurmayınız !

PERSONEL FORMLARI

 

 

FORM ADI

DOKÜMAN KODU

SON REVİZYON TARİHİ

DOKÜMAN LİNKİ

 

İÇ YAZIŞMA FORMU (Matbu Formu Bulunmayan Tüm Başvurular İçin)

FBE-FR-F0

15.03.2023

 

Yurt İçi Görev Formu (Yolluksuz ve Gündeliksiz ? 1 Haftadan Kısa Süre İçin)

FBE-FR-P1

15.03.2023

 

Yurt İçi Görev Formu (Yolluksuz-Gündeliksiz - 1 Haftadan Uzun Süre İçin)

FBE-FR-P2

15.03.2023

 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinlik Görev Formu

FBE-FR-P3

15.03.2023

 

Yurt Dışı Görevlendirme Bilgi Formu

FBE-FR-P4

15.03.2023

 

Göreve Başlama Formu (İzin/Görev Dönüşü)

FBE-FR-P5

15.03.2023

 

Toplantı Katılım Destek Beyan Formu

FBE-FR-P6

15.03.2023

 

Ders Telafi Formu (Öğretim Üyeleri İçin)

FBE-FR-P7

15.03.2023

 

Kısa Su?reli (Saatlik) I?zin Formu (İdari Personel İçin)

FBE-FR-P8

15.03.2023

 

Bilimsel Hazırlık Öğrencileri İçin Uyum Komisyonu Tutanak Formları

Kullanmak istediğiniz formu bilgisayarınıza kaydettikten sonra  Adobe Acrobat (Reader)  programında açarak, içeriğini kopyala/yapıştır yapmadan doldurunuz... Lütfen formları web sayfasında açarak doldurmayınız !

BİLİMSEL HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYUM KOMİSYONU TUTANAK FORMLARI

(Anabilim dalına alan dışından kabul edilen tüm öğrenciler için ayrı doldurulacaktır)

 

 

FORM ADI

DOKÜMAN KODU

SON REVİZYON TARİHİ

DOKÜMAN LİNKİ

 

İÇ YAZIŞMA FORMU (Matbu Formu Bulunmayan Tüm Başvurular İçin)

FBE-FR-F0

15.03.2023

 

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

FBE-FR-F8-BTB

15.03.2023

 

Bilgisayar Mühendisliği

FBE-FR-F8-BIL

15.03.2023

 

Biyoloji

FBE-FR-F8-BIY

15.03.2023

 

Biyoteknoloji (Disiplinlerarası)

FBE-FR-F8- MBTL

15.03.2023

 

Çevre Bilimleri

FBE-FR-F8-CEV

15.03.2023

 

Deniz Bilimleri ve Deniz Biyoteknolojisi (Marine Sci. and Marine Biotechn.)

FBE-FR-F8- MRNB

15.03.2023

 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

FBE-FR-F8-DUM

15.03.2023

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik)

FBE-FR-F8-ELK

15.03.2023

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektronik)

FBE-FR-F8-ELKT

15.03.2023

 

Endüstri Mühendisliği

FBE-FR-F8-ENDL

15.03.2023

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği

FBE-FR-F8-ESML

15.03.2023

 

Fizik

FBE-FR-F8-FIZ

15.03.2023

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

FBE-FR-F8-GIM

15.03.2023

 

Harita Mühendisliği

FBE-FR-F8-JDZ

15.03.2023

 

İnşaat Mühendisliği

FBE-FR-F8-INS

15.03.2023

 

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

FBE-FR-F8-IST

15.03.2023

 

İç Mimarlık

FBE-FR-F8-IMB

15.03.2023

 

Jeofizik Mühendisliği

FBE-FR-F8-JFZ

15.03.2023

 

Jeoloji Mühendisliği

FBE-FR-F8-JLJ

15.03.2023

 

Kimya

FBE-FR-F8-KIM

15.03.2023

 

Lif ve Kağıt Teknolojisi

FBE-FR-F8-LIF

15.03.2023

 

Maden Mühendisliği

FBE-FR-F8-MDM

15.03.2023

 

Makina Mühendisliği

FBE-FR-F8-MAK

15.03.2023

 

Matematik

FBE-FR-F8-MAT

15.03.2023

 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

FBE-FR-F8-MET

15.03.2023

 

Mimarlık

FBE-FR-F8-MIM

15.03.2023

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

FBE-FR-F8-MBGL

15.03.2023

 

Orman Endüstri Mühendisliği

FBE-FR-F8-ORE

15.03.2023

 

Orman Mühendisliği

FBE-FR-F8-ORM

15.03.2023

 

Peyzaj Mimarlığı

FBE-FR-F8-PEM

15.03.2023

 

Şehir ve Bölge Planlama

FBE-FR-F8-SEH

15.03.2023

 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

FBE-FR-F8-YHEL

15.03.2023

 

Yazılım Mühendisliği

FBE-FR-F8-YZLM

15.03.2023

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Teknolojileri

FBE-FR-F8-YEK

15.03.2023