hakkımızda

Yazılım Mühendisliği Bölümü, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı yazısı ile Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Yazılım mühendisliği bilgisayar bilimleri, endüstri ve matematik gibi disiplinlerle iç içe geçmiş olup kendisine has özel konularıyla birlikte yeni bir mühendislik dalıdır. Yazılım Mühendisliği Bölümü, bir mühendislik dalı olarak yazılımın tasarımı, projelendirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, işletilmesi ve bakımıyla ilgili tüm çalışmaları kapsayan bir disiplindir. Ayrıca üretime yönelik planlama, yönetim, destek ve eğitim çalışmaları da yazılım mühendisliği kapsamında önemli bir konuma sahiptir. Yazılım mühendisleri, sürekli gelişen ve büyüyen bilişim sektörüne mühendislik disiplini uyarınca tasarlanıp geliştirilmiş yazılım sistemleri üretir, test eder, kurar ve yönetirler.

Günümüzde bilgisayar destekli sistemler hayatın her alanında kullanılmaktadır. Bu nedenle Yazılım Mühendisliği geniş bir alana yayılmış ve her geçen gün daha da önem kazanan bir meslek haline gelmiştir. Bu noktadan yola çıkarak açılan bölümümüzün amacı, yazılım sektörünün gereksinim duyduğu, değişen dünya ve teknoloji koşullarında liderlik yapabilecek, teknolojideki gelişmelere katkıda bulunabilecek, akademik alanda ve yazılım endüstrisinin tüm sektörlerinde alanı ile ilgili çağın gerektirdiği bilgilere sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, takım çalışması yapabilen, bu alandaki güncel problemleri tanımlayabilen niteliklere sahip yazılım mühendisleri yetiştirmektir. Böylece, yazılım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, bilimsel ve teknolojik alanlarda ön sıralarda yer alan, araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan; üniversite-sanayi işbirliğine önem veren, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen yönetim anlayışının benimsendiği uluslararası akredite olmuş bir bölüm haline gelmeyi hedeflemekteyiz.

Bölümümüz hedeflerine ulaşmak amacıyla oluşturduğumuz programımız, ISO ve IEEE tarafından ele alınan ve belirlenen konuları kapsamaktadır. Bu belirlemelere göre Yazılım Mühendisliği, teknik, sanatsal ve yönetsel konuları kapsar. Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerin;

i.  Kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek, uygun çözümler önerebilme,

ii. Mühendislik yaklaşımlarını kullanırken etik, sosyal, yasal ve ekonomik ilgileri bütünleştirecek uygun çözümleri tasarlayabilme,

iii. Yazılım tasarımı, geliştirilmesi, gerçekleştirimi ve doğrulanması için temel sağlayan mevcut teorileri, modelleri ve teknikleri anlama ve uygulayabilme,

iv. Yazılım geliştirme evresinde etkin olarak çalışma, gerekli olduğunda liderlik yapabilme ve kullanıcılarla iyi iletişim kurabilme,

v.  İlgili alanlardaki gelişmeleri takip edip, uygulayabilme

gibi yetenekleri kazanması beklenmektedir.

Eğitim-Öğretim programımızda, öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, ikinci ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler YAZILIM MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.