program eğitim amaçları

Yazılım mühendisliğinin konuları, uluslararası standartlar kuruluşları olan ISO ve IEEE tarafından ele alınmış ve belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre Yazılım Mühendisliği alanları teknik, sanatsal ve yönetsel konuları kapsar.

Yazılım Mühendisliği Bölümü, Türkiye’nin ihtiyacı olan geniş kapsamlı yazılımların ülke içinde en güvenilir biçimde yapılabilmesi, giderek kritik hâle gelen metro, havaalanı, nükleer reaktör yönetimleri, savunma ve benzeri alanlarda kullanılacak yazılımların sıfır hataya yakın bir şekilde ülkemizde geliştirilebilmesi amacı doğrultusunda çalışacak yazılım mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Bu konularda, çağdaş teorik ve pratik bilgilerle donatılmış yazılım mühendislerini yetiştirmek, ekonominin gereksinim duyduğu teknolojiyi yönlendirebilmek bakımından çok önemlidir. Bu görevi, üniversitelerin yazılım mühendisliği bölümleri üstlenmiştir. Ayrıca farklı disiplinlerin bilgisayar yazılımına dayalı problemlerin çözümünde gerekli veri modelleri ve veri yapılarının ortaya çıkarılması “Yazılım Mühendisliği”nin temel amaçları arasındadır. Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerin;

i.  Kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek, uygun çözümler önerebilme,

ii. Mühendislik yaklaşımlarını kullanırken etik, sosyal, yasal ve ekonomik ilgileri bütünleştirecek uygun çözümleri tasarlayabilme,

iii. Yazılım tasarımı, geliştirilmesi, gerçekleştirimi ve doğrulanması için temel sağlayan mevcut teorileri, modelleri ve teknikleri anlama ve uygulayabilme,

iv. Yazılım geliştirme evresinde etkin olarak çalışma, gerekli olduğunda liderlik yapabilme ve kullanıcılarla iyi iletişim kurabilme,

v.  İlgili alanlardaki gelişmeleri takip edip, uygulayabilme gibi yetenekler kazanması

amaçlanmaktadır.

Eğitim-Öğretim programımızda, öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, ikinci ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler YAZILIM MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.