neden ktü yazılım mühendisliği?

Türkiye’de yazılım mühendisliği bölümü, 4 tanesi devlet üniversitesi olmak üzere, toplam 22 üniversitede bulunmaktadır. Bu dört devlet üniversitesinden biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde bulunan Yazılım Mühendisliği Bölümü, bir teknik üniversite bünyesinde bulunması açısından Türkiye’de ilk ve tektir. Ayrıca farklı alanlarda uzmanlaşmış akademik kadrosu ve sektörle olan ilişkileri sayesinde diğer bölümlerden bir adım öne çıkmaktadır.

Genç ve dinamik bir akademik kadro ve kaliteli eğitim: başarılı bir öğretim elemanı kadrosu ve modern bilgisayar laboratuvarları ile bölümümüzde kaliteli bir eğitim verilmektedir. Mezunlarımızın yazılım sektöründeki başarıları ve çalıştıkları firmalardan elde ettiğimiz geri bildirimler eğitim kadromuzun en büyük motivasyon kaynağıdır. Öğrencilerimiz son sınıflarında akademik danışmanları eşliğinde tasarım ve bitirme çalışmaları yapmaktadırlar. Bitirme çalışmalarında TUBİTAK projesi desteği almaya hak kazanan öğrencilerimizin bu başarıları iş başvurularında firmalar tarafından dikkate alınmaktadır.

Mezuniyet öncesi iş bulma: Öğrencilerimiz ülkemizin en büyük bilişim teknolojileri ve savunma sanayi şirketlerinde işyeri eğitimlerini ve dönem stajlarını yapmaktadırlar. Haziran-Ocak döneminde yaklaşık 6 ay süren bu deneyimleri neticesinde daha mezun olmadan staj yaptıkları şirketlerden çalışma teklifi almaktadırlar (bu oran yaklaşık olarak %60’dır). Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu mezun olduklarında iş yeri eğitimi yaptıkları firmalarda asgari ücretin 2 ile 7 katı arasında bir maaş ile işe başlamaktadırlar. İş bulmanın epeyce zor olduğu ve mühendisliğin çoğu alanında yeni mezunların asgari ücretle işe başladıkları dikkate alınacak olursa KTÜ Yazılım Mühendisliği mezunlarının başarısı takdire şayandır. 

 

Bölümümüzün mezunlarının tamamı yazılım sektöründe çalışmakta ve yazılım mühendisi olarak mesleklerini icra etmektedirler. İşsiz bir mezunumuz olmadığı gibi yazılım sektörü dışında ve mesleği haricinde bir işte çalışan mezunumuz da yoktur. Bu durum KTÜ, Of Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının ve mezun öğrencilerinin ortak başarısının bir neticesidir.

 

Bugünün ve geleceğin mesleği: Yapay Zekâ gibi popüler teknolojilerin merkezinde ve tüm sektörlerin kesişim noktasında Yazılım Mühendisliği bulunmaktadır. Dünyanın en büyük bütçeli 10 şirketinin tamamına yakını yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet göstermektedir.

Kariyer: Erasmus öğrenci hareketliliği program imkânı, yurt içi ve yurt dışı kariyer olanakları.

KTÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü Mezunlarının Özellikleri:

1. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için milli yazılımları üretmenin önemini ve gerekliliğini bilirler. Bu gerekliliğin onlara yüklediği sorumlulukla hareket ederler.

2.  Yazılım geliştirmeyi bir mühendislik sanatı olarak görürler. Yazılım tasarım prensiplerini terk etmezler.

3. Sektöre ilişkin teknolojik, bilimsel ve akademik gelişmeleri yakından takip ederler. Öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye açıktırlar. Bunun için lisans sonrasında lisansüstü eğitim, yurt dışı eğitimleri, sektöre ilişkin sertifika, sınav, kurs, hizmet içi eğitim gibi tüm seçenekleri değerlendirirler.

4. Birlikte çalışma ruhunu taşırlar. Ekip içerisindeki disipliniyle, bilgisiyle, çalışkanlığıyla, uyumuyla ve pozitif bakış açısıyla dikkatleri üzerlerine çekerler.

5. Paylaşmanın ve kendini geliştirmenin önemini kavramış bir anlayışla hareket ederler.

6. Çalıştıkları kurumun işleyişine, hiyerarşisine ve kültürüne kısa sürede uyum sağlarlar. İş arkadaşlarına ve muhataplarına karşı davranışlarında kurum kültürüne uygun ve saygılı bir şekilde hareket ederler.

7. Sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak katılırlar.

8. Herhangi bir programlama diline mahkûm değildirler. Lisans eğitimlerinde çok sayıda farklı dilde kodlama yaparlar. Bilmedikleri bir dilde kodlama yapmaları azami iki haftalarını alır.

9. Başta bilgi güvenliği alanında olmak üzere bütün etik kurallara eksiksiz bir şekilde uyarlar.

Bölümümüzün Kontenjan ve Puanını öğrenmek için tıklayınız.