sistem ve ağ laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu: Bölüm Başkanlığı

Genel Bilgi: Yazılım Mühendisliği müfredatında yer alan aşağıdaki derslerin yürütülmesi için bu laboratuvar kullanılmaktadır:

  • YZM1010-Veri Yapıları
  • YZM2017-Veri Tabanı ve Yönetimi
  • YZM3017-Yazılım Tasarımı ve Mimarisi
  • YZM3034-Optimizasyon Teorisi
  • YZM3012-Yapay Zekâ
  • YZM4008-Veri Madenciliği