iş yeri eğitimi

1. İş Yeri Eğitimi Nedir?

Öğrencilerimizin bölümümüzden mezun olabilmeleri için toplam 70 iş günü yani 14 hafta iş yeri eğitimi dersini almak zorundadırlar. İş yeri eğitimi 4. Sınıftan itibaren bir yarıyıl boyunca yapılabilir. İş yeri eğitimi yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

  • En az 4. sınıf öğrencisi ve asgari 1.8 akademik not ortalamasına sahip olmak, 
  • Varsa kalınan ders(ler)e devam zorunluluğu olmaması, 
  • İlk dönem stajını tamamlamış olmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği sertifikasını almış olmak.

Bu koşulları sağlayan öğrenciler iş yeri eğitimi için başvuru yapabilirler.

 

2. İş Yeri Eğitimi İçin Genel Bilgiler

Yazılım mühendisliği öğrencileri, işyeri eğitimini yalnızca “yazılım veya bilgisayar mühendisi” olan işyeri yetkilisi yanında alabilir.
İşyeri eğitimine dair tüm belgeler KTÜ Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak kabul edilmektedir. Elden/posta/kargo yoluyla fiziki olarak veya e-mail yoluyla hiçbir belge kabul edilmemektedir.
İşyeri eğitimi işlemleri ve süreci ile ilgili talep ve sorularınız için ilk olarak bu sayfayı ve Bölüm 7'deki sık sorulan sorular bölümünü dikkatlice inceleyiniz. Diğer soru/talepleriniz için yzmisuy@ktu.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz. Sayfada bilgisi bulunduğu halde mail yoluyla tekrar edilen sorulara geri dönüş yapılmayacaktır. İşyeri eğitimi konusunda sadece bu adrese gönderilen mailler dikkate alınacaktır.
BYS arayüzündeki "Talepler" sekmesini yalnızca iş yeri eğitimi kurum değişikliği / yetkili değişikliği veya işyeri eğitimi iptali için kullanınız (Bölüm 5). Arayüzde yaşadığınız hatalar için https://destek.ktu.edu.tr/  adresinden talep oluşturunuz.
Herhangi bir sebepten ötürü işyeri eğitimini iptal etmek isteyen öğrencinin kesinlikle BYS üzerinden talep oluşturarak bu durumu bildirmesi gerekmektedir.  
Hastalanma ve mazeret izinlerinin raporları düzenlendiği gün, eğer il dışında ise en geç ertesi gün içinde bildirilmesi gerekmektedir. (Belgelere bakınız)
İşyeri eğitimi bir uygulama dersi olduğundan ötürü, eğitime %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
İş yeri eğitimi süreci iş akışı için tıklayınız.
İş yeri eğitimi bilgilendirme sunusunu indirmek için tıklayınız.

 

3. İş Yeri Eğitimi Başvurusu

İş yeri eğitimi yapabilmek için ilgili şirket/kuruma başvuru dilekçesi ve işyeri eğitimi komisyon yazısı ile başvuru yapılır. Kabul alan öğrenciler, işyeri eğitimi başvurularını KTÜ BYS üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirir. Başvurunun kabul edilebilmesi için aşağıdaki belgeler eksiksiz olarak başvuruya eklenmelidir: 

  1. İşyeri Eğitimi Başvuru Formu (şirket ıslak imzalı ve mühürlü olacak, öğrenci fotoğrafı düzgün bir biçimde kesinlikle bulunmalı)
  2. Aile Sağlık Sorgulama Belgesi
  3. Öğrenci Bilgi Formu
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  5. Sağlık Provizyon Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilmektedir)
  6. İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim Sertifikası (KTÜ UZEM’den alınacak)

Uyarı-1: BYS üzerinde başvuru yaparken başvurunun muhakkak kaydedilmesi gerekmektedir. "Hazırlanıyor" durumunda olan başvurular kaydedilmemiş ve komisyona iletilmemiş anlamına gelmektedir. Başvurusu bu durumdaki öğrencilerin başvurularını tekrar kontrol ederek başvurularını kaydetmesi gerekmektedir. Başvuru kaydedildikten sonra başvuru durumu "İşleme Alındı" ibaresine döner, böylelikle başvuru tamamlanmış ve komisyona iletilmiş demektir.

Uyarı-2: Bu belgeler dışında başvuruya başka bir belge eklenmemelidir. Sigorta işlemlerinin başlatılabilmesi için, işyeri eğitimi yapılacak dönem için dersler başlamadan en az 14 gün önce, başvurunun tamamlanması gerekmektedir. Başvurusunu tamamlayan öğrenci, başvuru durumunu BYS üzerinden takip etmelidir. Başvurusu reddedilen öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak başvurusunu tekrar yapmalıdır. İşyeri eğitimi bir ders olup alındığı yarıyıldaki derslerin başlama tarihiyle başlar.

 

4. İş Yeri Eğitimi Süresince ve Sonlandırma İçin Yapılacak İşlemler

1-) İşyeri eğitimi süresince yetkili mühendis tarafından devam çizelgesi doldurulur. 

2-) Öğrenci, iş yeri eğitimi raporunu şablona göre hazırlar ve haftalık doldurarak işyeri yetkili mühendisine onaylatır. 

3-) Öğrenci, BYS'deki iş yeri eğitimi sonlandırma menüsünü kullanarak sonlandırma işlemini gerçekleştirir. Öğrenci, sonlandırma menüsündeki öğrenci anketini doldurur, ıslak imzalı veya elektronik imzalı işyeri eğitimi raporunu içerisinde onaylatılmış devam çizelgesi bulunacak şekilde PDF olarak sisteme yükler.

4-) İşyeri yetkilisi, daha önce belirtilmiş mail adresine gelen şifre ile https://online.ktu.edu.tr/  adresi üzerinden işyeri yetkilisi değerlendirme formu (sicil fişi) ve işyeri yetkilisi anketini doldurur. Yetkili bu işlemi kesinlikle yapmalıdır, bu işlem yapılmadan iş yeri eğitimi sonlandırılamaz.

5-) İşyeri eğitimi komisyonu değerlendirme yaparak sonlandırma durumuna (kabul/revize) karar verir. Öğrenci sonlandırma durumunu BYS üzerinden mutlaka takip etmelidir.

6-) Sonlandırma işlemini tamamlayan öğrenciler için finallerin 2. haftasında işyeri eğitimi mülakatları yapılır. Mülakat bilgileri siteye duyuru olarak eklenir. 

 

5. İş Yeri Eğitimi Yetkili / Kurum Değişikliği - İş Yeri Eğitimi İptali

Aşağıda belirtilen durumlar için iş yeri eğitimi menüsü üzerinden yeni talep oluşturulmalıdır:

1-) İşyeri eğitimi esnasında yetkili mühendisin değişmesi durumunda öğrenci talep oluşturarak, talebe yeni yetkiliye ait tüm bilgileri eksiksiz olarak eklemelidir. İş yeri eğitimi sonunda sonlandırma işlemi geçerli olan mühendis tarafınca gerçekleştirilecektir.

2-) Kurum değişikliği yapılması durumunda ilgili bilgiler eksiksiz olarak başvuruya eklenmelidir. 

3-) Herhangi bir sebepten ötürü iş yeri eğitimini iptal etmek isteyen öğrenci, bu durumu komisyona talep oluşturarak mutlaka bildirmelidir. 

Oluşturulan talepler komisyonca değerlendirilir. Öğrencilerin oluşturdukları talebi mutlaka takip etmesi, kabul edilmemesi durumunda ilgili düzenlemeyi yaparak taleplerini tekrar oluşturması gerekmektedir. 

 

6. İş Yeri Eğitimine Dair Tüm Belgeler

 

Genel Formlar

İşyeri Eğitimi Fakülte Yönergesi pdf
İşyeri Eğitiminin Zorunlu Olduğunu Gösterir Belge pdf
Hastalanma Raporu ve Mazeret İzni Bildirme Zorunluluğu Duyurusu doc
İSG Duyurusu pdf
KTÜ İSG Uygulama Esasları pdf

Başvuru Formları

İşyeri Eğitimi Komisyon Yazısı Kurum/Kuruluş işyerine verilecek pdf
İşyeri Eğitimi Başvuru Formu İşyerine onaylatılacak ve BYS başvurusuna eklenecek. pdf / doc
Aile Sağlık Sorgulama Belgesi BYS başvurusuna eklenecek. pdf
Öğrenci Bilgi Formu BYS başvurusuna eklenecek. pdf / doc

İşyeri Eğitimi Süresince ve Sonrası Evraklar

Devam Çizelgesi İşyeri yetkilisi tarafından doldurup imzalanacak ve sonlandırma işleminde rapor içerisine eklenecek. pdf / doc
İşyeri Eğitimi Rapor Şablonu Rapor oluşturulurken bu şablon kullanılacaktır pdf / doc
İşyeri Yetkilisi Değerlendirme Formu (Sicil fişi)   pdf / doc
İşyeri Yetkilisi Anketi   pdf
Öğrenci Anketi   pdf

Diğer

Denetçi Denetim Formu Denetçi Öğretim Üyesi İçin doc
Denetçi Değerlendirme Formu Denetçi Öğretim Üyesi İçin doc
Not Değerlendirme Kuralları Denetçi Öğretim Üyesi İçin doc

 

7. İş Yeri Eğitimi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

1-) İşyeri eğitimi başvurusu nasıl yapılır?
-İşyeri eğitimi başvuruları çevrimiçi olarak KTÜ Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla herhangi bir belge kabul edilmemektedir.
2-) İşyeri eğitimi başvuru formunda başlangıç ve bitiş tarihleri neye göre yazılır?
-İşyeri eğitimi bir ders olduğundan ötürü başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili yılın akademik takviminde belirtilen ders başlangıç ve derslerin son gününe uygun olmalıdır. Başlangıç tarihi en erken derslerin başlangıcı, en geç bitiş tarihi derslerin bitiş tarihi olabilir. Bu zaman aralığı dışındaki tarihler kullanılarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3-) Başvuru belgeleri nelerdir?
-İşyeri eğitimine başvuru yapmak için 6 adet zorunlu belge gerekmektedir. İşyeri eğitimi başvuru formu (şirket tarafından imza ve mühürlü, öğrenci tarafından imzalı ve öğrenci fotoğrafı düzgün bir şekilde bulunmalı), nüfus cüzdanı fotokopisi, sağlık provizyon belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir), aile sağlık yardım sorgulama belgesi, öğrenci bilgi formu ve iş sağlığı güvenliği temel eğitim sertifikası zorunlu belgelerdir. Bu belgeler dışında herhangi bir belge kullanılmamalıdır.
4-) Tamamlanmış stajı olmayan ve stajına devam eden öğrenciler işyeri eğitimi başvurusu yapabilir mi? (İşyeri Eğitimine başlamadan önce stajı tamamlanacak olan öğrenciler)
-Evet, yapılabilir. Başvurunuzda bu durumu not olarak mutlaka belirtiniz.
5-) Çalışıyorum kendi üzerimden sigortam var, işyeri eğitimi için bu durum bir sorun yaratır mı?
-Sigortalı olma durumu işyeri eğitimi yapılmasına engel değildir.
6-) İşyeri eğitimini uzaktan yapabilir miyim? Yoklama ve denetim sırasında işyerinde bulunmamam bir sorun yaratır mı?
-İşyeri eğitimi komisyonu şirketlerin çalışma düzenine karışamaz. Şirket yetkilisi yönetmeliğe aykırı olmayan uygun şartlarda düzen oluşturabilir.

 

İş Yeri Eğitimi Komisyonu

Dr. Öğr. Üy. Eyüp GEDİKLİ (Başkan)

Arş. Gör. Sefa ARAS

Arş. Gör. Mustafa TOPSAKAL

Arş. Gör. Özgenur ÖZARAS