akademik başarılar

Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ'a Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı Kapsamında Proje Desteği

Üniversitemiz Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimizden Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ’un üniversitemizi temsil ettiği ve KTÜ'nün ortak olarak yer aldığı; uluslararası fon destekli Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programına (Interreg NEXT Black Sea Basin Programme) sunulan “Invasive Alien Species Observatory and Network Development for the Assessment of Climate Change Impacts and Contextual Ecosystem Services Evaluation in Black Sea Deltaic Protected Areas-IASON++” başlıklı proje başvurusu desteklenmeye hak kazanmıştır.

Romanya’dan Danube Delta National Institute for Research and Development yürütücülüğünde sunulan, toplamda 1.396.112,46 Euro (KTÜ Bütçesi 244.319,52 Euro) bütçesiyle 30 ay sürecek projede bulunan diğer kurumlar ise Romanya’dan Danube Delta Biosphere Reserve Authority, Ukrayna’dan Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine, Yunanistan’dan International Hellenic University ve Gürcistan’dan International Business and Economic Development Center olmuştur. IASON++ Projesi kapsamında; farklı ülkelerden ve delta bölgelerinden ortaklar arasında işbirliği, bilgi alışverişi ve ortak çabaları içerecek, delta bölgelerinin belirli özelliklerine göre uyarlanmış entegre yönetim stratejileri geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

 

Projesi desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Proje Ekibi:

Prof. Dr. Coşkun ERÜZ - Araştırmacı (KTÜ)


09 Şubat 2024