eğitim komisyonu

EĞİTİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Cemil RAKICI Rektör Yardımcısı-Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Hakan YILMAZ Fen Fakültesi
Prof. Dr. Ali TEMİZ Orman Fakültesi
Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Uğur KAYA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ersan KALAY Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Asım KADIOĞLU Fen Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Semra ÇOLAK Kalite Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. Bünyamin ER Genel Sekreter V.
Dr. Öğr. Üyesi Veysel ATASOY MYO Koordinatörü
Mustafa GENÇ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı V.