FEN VE MÜHENDİSLİK  BİLİMLERİ  ETİK  KURULU HAKKINDA

 

Kurul Üyeleri- Rektör tarafından oluşturulur. tıklayınız

Toplanma Zamanı

 • Eğitim-öğretimi dönemi içinde her ay toplanır.
 • Gerektiğinde Rektörlük aracılığıyla uzman/bilirkişi görüşü alınır.

 

İtiraz

 • Üniversite adına karar verildiği için itiraz yolu üst makam olan  YÖK veya Mahkemelerdir.
 • Kararlarda YÖK ve KTÜ  Bilimsel Araştırma ve Yayın yönergeleri dikkate alınır
 • KTÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi- tıklayınız< /li>
 • YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın  Etiği Yönergesi- tıklayınız

 

 
BAŞVURU
 
 • Başvurularda Fen Bilimleri Anabilim dalları esas alınır.
 • Şikayetlerde birimler, ilgili kişileri bilgilendirip, bu kişilerin açıklamalarını göz önünde tuttuktan sonra, gerek görülmesi halinde dosyayı Rektörlük aracılığıyla Etik Kurula göndermelidir.  
 • Etik onay talebinde,  BAŞVURU ONAY  FORMU  doldurulmalıdır. tıklayınız.
 • Etik onayda projeler tam metin olarak sunulmalıdır.
 • Başvuru dosyasında Etik Yönergede söz edilen yasal izin belgeleri, soru formları veya içerikler(anket, mülakat  vb gibi)  bulunmalıdır.
 
İLETİŞİM
 

Tüm yazışmalar Rektörlük Hukuk Müşavirliği üzerinden EBYS ile  yapılır.