KTÜ Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi KTÜ Senatosu’nun 11/07/2014 Tarih ve 259 Sayılı toplantısında alınan karar  ile kabul edilmiş olup üyelerin 14.01.2015 tarihi itibarı ile atanmaları sonrasında  çalışmalarına başlamıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan 13/04/2014 Tarih ve 28617 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (Klinik İlaç Araştırmaları, Tıbbi Cihaz Araştırmaları vb.) kapsamı dışında kalan Yönetmelik Dışı Klinik Araştırmalar KTÜ Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunda değerlendirilecektir. Bu nitelikteki çalışmalar için başvurular Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul sekretaryasına yapılacaktır.

Form 02 Dosya Değerlendirme Listesi

Dosya hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar form 02’de sunulmuştur. Dosya hazırlanırken ve başvuru yapılırken bu husulara dikkat ederek form02 (dosyaları değerlendirme listesi) ayrıca dosyaya eklenecektir.

Haberler Tümü

İletişim


Şerafettin YILMAZ
0 (462) 377 5667