akademik başarılar

Arş. Gör. Tuğba SUBAŞ'a TÜBİTAK 1002 Proje Desteği

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü öğretim görevlilerinden Arş. Gör. Tuğba SUBAŞ’ın “Borçka (Artvin) İlçesine Bağlı Köylerde Etnobotanik Araştırmalar ile Tespit Edilen Türlerin Kolajenaz ve Tirozinaz Enzim İnhibitör Aktivitelerinin İncelenmesi” başlıklı projesi, “TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı” kapsamında desteklenmiştir.

Projesi desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Proje Ekibi:

Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN -Araştırmacı (KTÜ)

Dr. Öğr. Üyesi Merve BADEM-Araştırmacı (KTÜ)

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda KANBOLAT - Araştırmacı (KTÜ)


24 Haziran 2024