Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) - Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Onay Belgesi Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 
* KTÜ - Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu toplantıları genellikle her ayın ilk haftası yapılır.
* KTÜ - Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'na başvurular bağlı bulunulan birimler (Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü, Yüksekokul Müdürlüğü vb.) üzerinden Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) aracılığı ile yapılır. 
* KTÜ - Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu projeleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve KTÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'ni dikkate alarak inceler.
* KTÜ - Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu'nu dikkate alarak inceler.
* KTÜ - Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu, TÜBİTAK Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu'nu dikkate alarak inceler.
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) - Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Onay Belgesi Başvurularında "Başvuru Dosyası"'na Konulması Gereken Belgeler
 
* Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başvuru Formu.
* Projeler için izin taleplerinde projelerin ilgili kuruma (TÜBİTAK, Üniversite vb.) sunulduğu şekli ile tam metni.
* Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikleri,
* (Gerekli ise) Yapılacak her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı ve benzeri uygulamalar için çalışmanın yapılacağı ilgili kişi ya da kurumdan (T.C ….  Bakanlığı, …Valiliği vb.) alınan yasal izin belgesi ya da belgeleri.
* Karadeniz Teknik Üniversitesi dışından yapılan başvurular için açıklama kısmına "SBB Etik Kurul başvuru ücreti" yazılan 300 TL ödeme dekontu (Hesap Numarası: TC Ziraat Bankası: TR830001001225118251445010 - K.T.Ü.DÖNER SERMAYESAYMANLIĞI)