duyurular

19

Şubat

Kişisel Verilerin Korunması Ders Muafiyeti Hakkında

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Öğrencilerimiz, önceki Öğrenmenin Tanınması kapsamında aşağıda tabloda belirtilen ders için 21 Şubat 2024 tarihine kadar (saat 12.00 ye kadar) Bölüm sekreterliğine belge sunup muafiyet talebinde bulunabilirler.

 

FAKÜLTE (BÖLÜM)

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ  BÖLÜMÜ

 

Ders Kodu / Adı

ÖÖT

(muafiyet sınavı yolu)

ÖÖT

(portfolyo sunma yolu)

ÖÖT

(sertifika sunma yolu)

İlgili Muafiyet Sınavının Yapılacağı veya Sunulacak Belgelerin Değerlendirileceği Tarih

USEC0008

Kişisel Verilerin Korunması

-

-

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamına uygun, tescilli eğitim kurumlarından minimum 60  ders  saati ve sınav belgesi ile alınan sertifika ile başarılı sayılmak için başvuru yapılabilir..

21 Şubat 2024

Saat 13.00

Bölüm Başkanlığı