yandal programı

YANDAL PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN HANGİ KRİTERLERİ SAĞLAMALIYIM?

Yandal programına, bas?vurdug?u yarıyıla kadar aldıg?ı lisans programındaki tu?m kredili dersleri bas?arıyla tamamlamıs? olan o?g?renciler bas?vurabilir. O?g?rencinin yandal programına bas?vurabilmesi ic?in bas?vuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.60 /4.00 olması gerekir.

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN HANGİ AŞAMASINDA BAŞVURU YAPABİLİRİM?

O?g?renci, duyurulmus? olan yandal programına anadal lisans programının en erken u?c?u?ncu? yarıyılın bas?ında veya en gec? altıncı yarıyılın bas?ında bas?vurabilir.

HANGİ BÖLÜMLERDE ÇİFT ANADAL PROGRAMINA KAYIT YAPTIRABİLİRİM?

Bilgisayar Mu?hendislig?i, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endu?stri Mu?hendislig?i, Orman Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik Bo?lu?mu?, Bilgisayar Bilimleri Bo?lu?mu?, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İktisat Bölümü, Ekonomi Bölümü, İşletme Bölümü, Ekonometri Bölümü, Maliye Bölümü ve Çalışma Ekonomisi  ve Endüstri İlişkileri Bölümü.

BÖLÜMÜMÜZDE ÇİFT ANADAL PROGRAMINA BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER HANGİLERİDİR?

Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği %100 İngilizce, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, İnşaat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, Endüstri Mühendisliği, Fizik Bölümü, ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Yandal programına bas?vurular U?niversite Senatosunca belirlenen ve akademik takvimde o?ngo?ru?len tarihte, dog?rudan veya O?g?renci I?s?leri Daire Bas?kanlıg?ının internet sayfasında ac?ılan ilgili linkten elektronik olarak da yapılabilir.

NE ZAMAN BAŞVURU YAPABİLİRİM?

İlgili eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi takip ediniz.

AKADEMİK TAKVİME ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

YANDAL PROGRAM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.