öngörü

Lisans düzeyi için uygun olduğu evrensel olarak kabul edilen temel matematiksel kavramların Bilgi, Kavrama, Analiz ve Sentez düzeyinde sınırlı bir müfredat içerisinde irdelenmesini sağlayarak, öğrencilerimizin başta bilişim teknolojileri olmak üzere ilgi duydukları diğer alanlarda da yan dal ve çift anadal eğitimine fiili olarak imkan sağlayarak çok yönlü gelişimlerini sağlamaktır. Yüksek lisans düzeyi içinse daha ileri düzey matematiksel kavramların yukarıda bahsedilen pedagojik düzeylerde incelenerek, güncel araştırma konularının tanıtılması ve yürütülmesini esas almaktayız.