sınav notu itiraz formları

Harfli Notlar İlan EDİLMEDEN ÖNCE sınav notuna itiraz formu

Harfli Notlar İlan EDİLDİKTEN SONRA sınav notuna itiraz formu 

 

İlgili dersinizin notuna itiraz etmek için, yukarıdaki dilekçelerden uygun olanı dilekçelerde belirtilen kurallara uygun şekilde doldurup imzalayarak Matematik Bölümü Sekreterliğine bizzat teslim etmeniz gerekmektedir.