Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Ömer PEKŞEN
Telefon :3772579
E-mail :peksen@ktu.edu.tr
Web :-
Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 61080 Trabzon/TÜRKİYE E-posta: matematik@ktu.edu.tr
Telefon :+90 462 377 2520
Faks :peksen@ktu.edu.tr
Web :http://www.ktu.edu.tr/fakulte/fenedb/matematik/index.php
Bölüm Hakkında :
Matematik bölümü 2 Aralık 1963 tarihinde Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 1971-1972 eğitim-öğretim yılında lisans öğretimi, 1973-1974 eğitim-öğretim yılından itibaren de yüksek lisans öğretimine başlamıştır. Programın Amacı: Matematik programı matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması gibi konularda eğitim yapar. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Matematik programında başlıca Analiz, Analitik Geometri, Fizik, Lineer Cebir, Soyut Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Diferensiyel Denklemler, Soyut Cebir, Geometri, Diferensiyel Geometri, Nümerik Analiz, Reel Analiz, Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji gibi temel dersler yanında Bilgisayar Bilimleri ile ilgili C++, Turbo C, Pascal gibi çeşitli programlama dilleri de verilmektedir. Gereken Nitelikler: Matematik alanında çalışmak isteyen bir öğrencinin üstün bir akademik yeteneğe, özellikle sayılarla akıl yürütme ve anabilim düşünme gücüne sahip olması, cebir ve geometriye ilgi duyması gerekmektedir. Mezunların Kazandıkları Diploma ve Unvan: Matematik Programından mezun olan kişiye “Matematikçi” ünvanı verilir. Mezunların Çalışma Alanları: Matematik programı mezunları, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını da bitirdikleri takdirde orta öğretim kurumlarında ya da özel dershanelerde matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Matematik programı mezunları astronomi ve uzay bilimleri, istatistik, araştırma teknikleri alanlarında Bakanlıkça yeterli sayılacak düzeyde dersler aldıklarını kanıtladıkları takdirde, bu derslerin öğretmenliğine de atanabilmektedirler. Matematik eğitimi, sayılarla akıl yürütme bilgi ve becerisini ve bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli bir takım bilgi ve yeteneği kazandırdığından bazı matematikçiler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi kamu kurumlarında ya da özel kuruluşlarda Bilgisayar Programcısı, Kontrolör, Aktüerya Uzmanı, Hesap Uzmanı ,.. olarak çalışmaktadırlar. Bilgi işlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere gereksinim duyulmaktadır. Günümüzde bankacılık sektöründe de bir çok matematikçi görev almaktadır. Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler: Matematik programından mezun olan bir matematikçinin yaptığı işler, görmüş olduğu matematik ilke ve teorilerinin yardımıyla temelde düşünme, değerlendirme ve karar verme noktasında birleşmek kaydıyla çalışmakta olduğu iş sahasına göre farklılık gösterir. Örneğin, bir orta öğretim kurumunda öğretmenlik yapan matematikçi, hedef ve amaçlarını belli bir plan çerçevesinde belirleyerek matematik bilgi ve becerilerini orta öğretim düzeyine uygun olarak bir sonraki kuşaklara en güze şekilde aktarmaya çalışır. Çalışma Ortamı ve Koşullar: Genelde hafta içi 08-17 saatleri arasında çalışırlar. Ancak bu durum özel sektör şartlarında değişebilmektedir. Kazanç: Kazanç çalışma yerine ve ortamına göre değişmektedir. Aldıkları ücretler asgari ücretin 2-10 katına kadar değişiklik göstermektedir. İş Bulma Olanakları: Cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin matematikçilere büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Mesleğin Geleceği: Bilgisayar teknolojilerinin bilim dallarında yaygınlaşması ile yakın gelecekte daha çok uygulama alanları bulunacaktır.
Adı Soyadı Bilim Dalı E-Posta Telefon
Prof. Dr. Bahadır Özgür GÜLER Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi boguler@ktu.edu.tr 04623772597
Prof. Dr. Erhan COŞKUN Uygulamalı Matematik erhan@ktu.edu.tr 3772574
Prof. Dr. Funda KARAÇAL Cebir ve Sayılar Teorisi karacal@yahoo.com 3772559
Prof. Dr. Haskız COŞKUN Uygulamalı Matematik haskiz@ktu.edu.tr 3772564
Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ Analiz ve Fonksiyonlar akbas@ktu.edu.tr 3772567
Prof. Dr. Osman KAZANCI Cebir ve Sayılar Teorisi kazancio@ktu.edu.tr 3772565
Prof. Dr. Ömer PEKŞEN Geometri peksen@ktu.edu.tr 3772579
Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN Uygulamalı Matematik shaydin@ktu.edu.tr 0 (462) 377 2560
Prof. Dr. Sultan YAMAK Cebir ve Sayılar Teorisi eful63@ktu.edu.tr 3772510
Prof. Dr. Tülay KESEMEN Uygulamalı Matematik tkesemen@gmail.com 2570
Prof. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU Geometri ysagiroglu@ktu.edu.tr 3772572
Prof. Dr. Zameddin İSMAYİLOV Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ismailov@ktu.edu.tr 3772563
Doç. Dr. Ali Hikmet DEĞER Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ahikmetd@ktu.edu.tr +90 462 377 25 09
Doç. Dr. Gül Deniz ÇAYLI Cebir ve Sayılar Teorisi guldeniz.cayli@ktu.edu.tr 0 462 377 4259
Doç. Dr. İdris ÖREN Geometri oren@ktu.edu.tr 4623773706
Doç. Dr. Mehmet KUNT Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi mkunt@ktu.edu.tr 2593
Doç. Dr. Meltem SERTBAŞ Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi m.erolsertbas@gmail.com 2577
Doç. Dr. Pembe İPEK AL Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi pembe.ipek@ktu.edu.tr 0 462 377 2573
Doç. Dr. Tane Vergili Topoloji tane.vergili@ktu.edu.tr 377
Doç. Dr. Ümit ERTUĞRUL Cebir ve Sayılar Teorisi uertugrul@ktu.edu.tr 2576
Dr. Öğr. Üyesi Gül TUĞ Geometri gguner@ktu.edu.tr 2566
Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Anıl ÇOBAN Geometri hacoban@ktu.edu.tr 04623773706
Dr. Öğr. Üyesi Pelin ŞENEL Uygulamalı Matematik psenel@ktu.edu.tr 2509
Dr. Öğr. Üyesi Sema DİKMENOĞLU Analiz ve Fonk.Teorisi s.dicmen@ktu.edu.tr 3772578
Dr. Öğr. Üyesi Şerife YILMAZ Cebir ve Sayılar Teorsi serifeyilmaz@ktu.edu.tr 04623772573
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay KÖROĞLU Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi tkor@ktu.edu.tr 4623773706
Öğr. Gör. Dr. Süleyman UZUN Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi suzun@ktu.edu.tr 3772562
Kodu Dersin Adı D-U-L-K Öğretim Üyesi
MATL 1000 Tez İzleme 0-0-0-0 İlgili Öğretim Üyesi
MAT 5000 Yüksek Lisans Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
MATT 5001 Dönem Projesi (Tezsiz) 0-1-0-0 İlgili Öğretim Üyesi
MAT 5010 Seminer 0-2-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 5030 Theory of Differential Equations 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 5031 Olasılık Teorisi ve Uygulamaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 5032 Manifoldlar Üzerine Analiz 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 5033 Numerical Methods 3-0-0-3 Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN
MAT 5050 İleri Cebir 3-0-0-3 Prof. Dr. Sultan YAMAK
MATL 5060 Methods of Applied Mathematics 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 5070 İleri Lineer Cebir 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 5110 Hilbert Uzayları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 5120 Diferansiyellenebilir Manifoldlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 5130 İleri Kompleks Analiz 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
MATL 5131 Ölçü ve İntegrasyon Teorisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 5140 Riemann Manifoldları 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
MAT 5150 İleri Topoloji 3-0-0-3 Doç. Dr. Tane Vergili
MATL 5170 Applied Partial Differential Equations 3-0-0-3 Prof. Dr. Erhan COŞKUN
MAT 5200 İleri İstatistik 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 5320 İleri Fonksiyonel Analiz 3-0-0-3 Prof. Dr. Bahadır Özgür GÜLER
MAT 5330 Numerical Solution of Ordinary Differantial Equations 3-0-0-3 Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN
MAT 5460 Kafes Teorisi 3-0-0-3 Doç. Dr. Gül Deniz ÇAYLI
MATL 5600 Grup Teori 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 5601 Hiperbolik Geometri 3-0-0-3 Doç. Dr. Ali Hikmet DEĞER
MAT 6000 Doktora Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 6010 Seminer 0-2-0-1 İlgili Öğretim Üyesi
MATL 7120 Optimization and Stabilization in Numerical Methods 3-0-0-3 Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN
MATL 7121 Mathematica ile Sayısal Hesaplamalar 3-0-0-3 Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN
MATL 7161 Modular Forms and Functions 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7162 Otomorf Fonksiyonlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7163 Riemann Yüzeyleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7166 Algebraic Number Fields 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7167 Ayrık Grupların Geometrisi 3-0-0-3 Doç. Dr. Ali Hikmet DEĞER
MATL 7170 Mathematical Biology 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7171 Mathematical Models in Biology 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7172 Mathematical Control Theory 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7190 Hilbert Uzayında Lineer Operatör ve Spektrum Teorisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7193 Kompakt Operatör Sınıfları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7195 Reel Analizin Esasları 3-0-0-3 Prof. Dr. Zameddin İSMAYİLOV
MAT 7200 Spectral Theory of Periodic Differential Equations 3-0-0-3 Prof. Dr. Haskız COŞKUN
MAT 7201 Asymptotic Solutions of Linear Equation Systems 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7241 Bulanık Cebirsel Yapıların Kafesleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Sultan YAMAK
MATL 7243 Soft Kümeler ve Soft Cebirsel Yapılar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7244 Asosyatif Cebirler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7245 Değişmeli Halkalar ve Modüller 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7250 Bulanık Mantığın Temel Teorileri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7251 Kafes Sıralı Monoidler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7252 Üçgensel Normla 3-0-0-3 Doç. Dr. Gül Deniz ÇAYLI
MATL 7253 Birleştirme Fonksiyonları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7254 Halkalar Teorisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7260 Öklid Geometrisi 3-0-0-3 Doç. Dr. İdris ÖREN
MATL 7261 Yüzeyler Üzerinde Diferansiyel Geometri 3-0-0-3 Prof. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU
MATL 7262 Differential geometry of curves 3-0-0-3 Prof. Dr. Ömer PEKŞEN
MATL 7271 Bulanık Cebirsel Yapılar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7272 Kaba Kümeler Teorisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7290 Manifoldlar ve Zincirler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7303 Hareket Geometrisi ve Kuaternionlar Teorisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7340 Belirsizlik Ortamında Matematiksel Modelleme 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7341 Markov ve Yenileme Süreçleri Teorisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7342 Karakteristik Fonksiyonlar ve Limit Teoremleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MAT 7343 İleri Stokastik Süreçler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7350 İki Boyutlu Minkowski Uzayzamanı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7352 Lorentz Uzayında Vektörlerin İnvaryantları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7380 Kombinatoryal Grup Teori 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7381 Analitik Fonksiyonlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7400 Cebirsel Eğrilerin Elemanter Geometrisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7460 Ayrık Yapılar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7461 Fibonacci Sayılarının Bazı Özellikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7462 Özel Fonksiyonlar İçin Sürekli Kesirler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7860 Alt Normal Operatörler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7861 Sınırsız Özeşlenik Operatörler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7870 Fuzzy İmplications 3-0-0-3 Doç. Dr. Gül Deniz ÇAYLI
MATL 7871 Evrensel Cebir 3-0-0-3 Prof. Dr. Funda KARAÇAL
MATL 7881 Kuantum Hesap 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7910 Dejenere Manifoldlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
MATL 7911 Tensör Geometri 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Gül TUĞ
MATL 7920 Boundary Elements Method and Applications 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Pelin ŞENEL
MATL 7950 Algebraic Topology 3-0-0-3 Doç. Dr. Tane Vergili
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer Pts Sal Çar Per Cum
MATL5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Gül Deniz ÇAYLI ODA NO G.Ç. - 15-16 - - -
MATL5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. İdris ÖREN ODA NO İ.Ö - 8-9 - - -
MATL5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Pembe İPEK AL ODA NO 29 - - 15-16 - -
MATL5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Ümit ERTUĞRUL ODA NO Ü.E. - - - 8-9 -
MATL5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Meltem SERTBAŞ ODA NO M.S. 15-16 - - - -
MATL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Haskız COŞKUN oda no H.Ç. - - - 14-15 -
MATL5010 Seminer Doç. Dr. Tane Vergili ODA NO T.V. - 13-15 - - -
MATL5010 Seminer Prof. Dr. Funda KARAÇAL ODA NO F.K. - 13-15 - - -
MATL5010 Seminer Dr. Öğr. Üyesi Şerife YILMAZ ODA NO Ş.Y. - - - - 15-17
MATL5010 Seminer Doç. Dr. Gül Deniz ÇAYLI ODA NO G.Ç. - 13-15 - - -
MATL5033 Numerical Methods Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN D202 - - 9-12 - -
MATL5050 İleri Cebir Prof. Dr. Sultan YAMAK D201 9-12 - - - -
MATL5170 Applied Partial Differential Equations Prof. Dr. Erhan COŞKUN D204 14-17 - - - -
MATL5320 İleri Fonksiyonel Analiz Prof. Dr. Bahadır Özgür GÜLER D201 - - - - 9-12
MATL5601 Hiperbolik Geometri Doç. Dr. Ali Hikmet DEĞER D201 15-16 - - - 13-15
MATL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Selçukhan AYDIN ODA NO SA - - - 8-9 -
MATL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Bahadır Özgür GÜLER ODA NO B.Ö.G. - - - - 8-9
MATL6000 Doktora Tezi Doç. Dr. Ümit ERTUĞRUL ODA NO Ü.E. - - - 9-10 -
MATL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Sultan YAMAK ODA NO S.Y. - - - 13-14 -
MATL6000 Doktora Tezi Dr. Öğr. Üyesi Şerife YILMAZ ODA NO Ş.Y. - - 10-11 - -
MATL6000 Doktora Tezi Doç. Dr. Meltem SERTBAŞ ODA NO M.S. - - - 15-16 -
MATL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Tülay KESEMEN ODA NO T.K. 13-14/14-15 - - - -
MATL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN ODA NO S.H.A. - - - 9-10 -
MATL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU ODA NO Y.S. - - - - 9-10
MATL6000 Doktora Tezi Doç. Dr. Ali Hikmet DEĞER ODA NO A.H.D. 13-14 - - - -
MATL6000 Doktora Tezi Doç. Dr. Mehmet KUNT ODA NO M.K. - - - - 13-14
MATL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Erhan COŞKUN ODA NO E.Ç. 10-11/11-12 - - - -
MATL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Ömer PEKŞEN ODA NO Ö.P. - - - - 13-14
MATL7167 Ayrık Grupların Geometrisi Doç. Dr. Ali Hikmet DEĞER D202 16-17 - - 13-15 -
MATL7200 Spectral Theory of Periodic Differential Equations Prof. Dr. Haskız COŞKUN D205 - 13-16 - - -
MATL7241 Bulanık Cebirsel Yapıların Kafesleri Prof. Dr. Sultan YAMAK D202 - 8-10/15-16 - - -
MATL7870 Fuzzy İmplications Doç. Dr. Gül Deniz ÇAYLI DZ03 - - - - 9-12
MATL7871 Evrensel Cebir Prof. Dr. Funda KARAÇAL DZ03 - - - 9-12 -
MATL7920 Boundary Elements Method and Applications Dr. Öğr. Üyesi Pelin ŞENEL D103 - - 13-16 - -
MATL7950 Algebraic Topology Doç. Dr. Tane Vergili D205 - 9-12 - - -
MATL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Doç. Dr. Ümit ERTUĞRUL ODA NO Ü.E. - - - - 8-12
MATL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Bahadır Özgür GÜLER ODA NO B.G. - - - 8-12 -
MATL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Doç. Dr. Gül Deniz ÇAYLI ODA NO G.Ç. - 8-12 - - -
MATL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Şerife YILMAZ ODA NO Ş.Y. - 13-17 - - -
MATL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Doç. Dr. Pembe İPEK AL ODA NO P.İ. - - - - 13-17
MATL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Funda KARAÇAL ODA NO F.K. - - 8-12 - -
MATL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Doç. Dr. İdris ÖREN ODA NO İ.Ö - 13-17 - - -
MATL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Selçuk Han AYDIN ODA NO S.H.A. 13-17 - - - -
MATL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Bahadır Özgür GÜLER ODANO B.Ö.G. - - - - 13-17
MATL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Dr. Öğr. Üyesi Şerife YILMAZ ODA NO Ş.Y. - - - 13-17 -
MATL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Tülay KESEMEN ODA NO T.K. 8-12 - - - -
MATL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Erhan COŞKUN ODA NO E.Ç. - - - - 8-12
MATL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Doç. Dr. Ali Hikmet DEĞER ODA NO A.H.D. - - 8-12 - -
MATL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Sultan YAMAK ODA NO S.Y - - 8-12 - -
MATL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Doç. Dr. Ali Hikmet DEĞER ODA NO A.H.D. 8-12 - - - -
MATL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Erhan COŞKUN ODA NO E.Ç. - - - - 13-17
MATL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Tülay KESEMEN ODA NO T.K. - - 8-12 - -
MATL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Doç. Dr. Ümit ERTUĞRUL ODA NO Ü.E. - - - - 13-17
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer 1.Arasınav 2.Arasınav Saat Final Sınavı Saat Bütünleme Sınavı Saat
5033 Numerical Methods Prof. Dr.Selçuk Han AYDIN D202 18/04/2022 09/05/2022 10:00 13/06/2022 13:00 27/06/2022 10:00
5050 İleri Cebir Prof. Dr.Sultan YAMAK DZ03 18/04/2022 09/05/2022 13:00 13/06/2022 10:00 27/06/2022 13:00
5170 Applied Partial Differential Equations Prof. Dr.Erhan COŞKUN D204 19/04/2022 10/05/2022 10:00 10/06/2022 13:00 28/06/2022 10:00
5320 İleri Fonksiyonel Analiz Prof. Dr.Bahadır Özgür GÜLER D201 19/04/2022 10/05/2022 13:00 10/06/2022 10:00 28/06/2022 13:00
5601 Hiperbolik Geometri Doç. Dr.Ali Hikmet DEĞER D201 20/04/2022 11/05/2022 10:00 09/06/2022 13:00 29/06/2022 10:00
7167 Ayrık Grupların Geometrisi Doç. Dr.Ali Hikmet DEĞER D202 22/04/2022 13/05/2022 13:00 08/06/2022 13:00 01/07/2022 13:00
7200 Spectral Theory of Periodic Differential Equations Prof. Dr.Haskız COŞKUN D205 21/04/2022 12/05/2022 10:00 07/06/2022 13:00 30/06/2022 10:00
7241 Bulanık Cebirsel Yapıların Kafesleri Prof. Dr.Sultan YAMAK D202 21/04/2022 12/05/2022 13:00 08/06/2022 10:00 30/06/2022 13:00
7870 Fuzzy İmplications Doç. Dr.Gül Deniz ÇAYLI DZ03 22/04/2022 13/05/2022 10:00 09/06/2022 10:00 01/07/2022 10:00
7871 Evrensel Cebir Prof. Dr.Funda KARAÇAL DZ03 20/04/2022 11/05/2022 13:00 07/06/2022 10:00 29/06/2022 13:00
7920 Boundary Elements Method and Applications Dr. Öğr. ÜyesiPelin ŞENEL D103 18/04/2022 09/05/2022 15:00 06/06/2022 13:00 27/06/2022 15:00
7950 Algebraic Topology Doç. Dr.Tane Vergili D205 19/04/2022 10/05/2022 15:00 06/06/2022 10:00 28/06/2022 15:00
Öğrencinin Adı Seminer Yöneticisi Seminer Konusu Yer Tarih Saat
GİZEM KAYA DOÇ. DR. GÜLDENİZ ÇAYLI SINIRLI KAFESLER ÜZERİNDE UNINORMLAR DZ03 31/05/2022 13:00
HAKAN ÖZDEMİR DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞERİFE YILMAZ KRİPTOLOJİ VE AĞ GÜVENLİĞİ D101 03/06/2022 15:00
HURİYE BETÜL DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞERİFE YILMAZ BL-CEBİRLERİNDE FİLTRELER D101 03/06/2022 16:00
MARAMZM ALMAHARIQ DOÇ. DR. TANE VERGİLİ TOPOLOJİDE YAKINLIK VE BET,MLEYİCİ YAKINLIK BAĞINTILARI D101 31/05/2022 14:00
SAMET ARPACI PROF. DR. FUNDA KARAÇAL Üçgensel normlardan elde edilen kongrüanslar yardımıyla üçgensel normların parçalanışı D101 31/05/2022 15:00
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Serap YILMAZ COMPACTNESS IN FUZZY TOPOLOGICAL SPACES Prof.Dr.Ali BÜLBÜL
Yasemin BAHAR CHARACTERISTIC CLASSES Asst.Prof. Dr. Ömer PEKSEN
Esra Esin SAKA CHARACTERISTIC CLASSES ON HOMOGENEOUS SPACES Asst.Prof. Dr. Ömer PEKSEN
Zöhre KARA RELIABILITY ANALYSIS IN THE COMPUTER NETWORKS Assoc. Prof. Dr. İhsan ÜNVER
Kerim BEKAR SMOOTH TOPOLOGICAL SPACES Prof.Dr. Ali BÜLBÜL
İlknur ÖZSOY INTERACTIVE APPLICATIONS WITH MATHEMATICA FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS Assoc. Prof. Dr. Erhan COŞKUN
Ümit TERZİOĞLU APPLICATIONS IN MAPLE TO STABILITY ANALYSIS OF NON-LINEER EQUATION SYSTEMS Assoc. Prof. Dr. Erhan COŞKUN
İdris ÖREN INVARIANTS OF POINTS FOR MINKOWSKI SPACETIME GEOMETRY Prof. Dr. Djavvat KHADJİEV
Meltem EROL The Structure of Normal Operators Spectrum Prof.Dr. Zameddin ISMAYILOV
Meltem EROL Normal Operatörlerin Spektrum Yapısı Prof.Dr. Zameddin İSMAYILOV
Murat BESENK THE PARABOLIC CLASS NUMBER of THE NORMALIZER Γ_B(N) of Γ_0(N) in PSL(2,IR) Prof.Dr. Mehmet AKBAS
Refik KESKİN SÜREKLİ FONKSİYONLAR HALKASI Doç.Dr. M.Sait EROĞLU
Osman KAZANCI ARTİNİAN CEBİRLERİN GÖSTERİMLERİ Yrd.Doç.Dr. Ali PANCAR
Bahadır Özgür GÜLER SUBORBİTAL GRAPHS OF A SPECIAL CONGRUENCE GROUP Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Tülay KESEMEN INVESTİGATED THE EXTENDED MODELS OF TYPE (S,S) BY ANALYTİC AND ASYMPTOTİC METHODS Asst.Prof. Dr. Tahir KHANİEV
Ahmet KÜÇÜK ON THE SPACE KINEMATICS AND THE INVARIANTS OF TRAJECTORY SURFACES Prof. Dr. Osman GÜRSOY
Mustafa KUL GEOMETRİK İNTEGRASYON TEORİ Prof.Dr. M. Sait EROĞLLU
Sultan YAMAK P-KARAKTERİSTİKTE AYRIŞAMAZ GÖSTERMLER Prof. Dr. Yavuz GÜNDÜZALP
Halim ÖZDEMİR ÇOK DEĞİŞKENLİ LİNEER REGRESSİON MODELLERİ Doç. Dr. Cemil YAPAR
Sema YILDIZLAR MERCERİAN TEOREMLERİ Doç. Dr. Hüsnü KIZMAZ
Halis AYGÜN FUZZY TOPOLOJİK UZAYLARI Prof. Dr. Ali BÜLBÜL
Mustafa KAZAZ SONLU GRUP GÖSTERİMLERİ İÇİN CLİFFORD TEOREMLERİ Yard. Doç. Dr. Ali PANCAR
Ahmet KÜÇÜK AFİN VE PROJEKTİF GEOMETRİNİN AKSİYOMLARI Prof. Dr. Servettin BİLİR
Selahattin MADEN EŞİTSİZLİK KISITLAMALI LİNEER MODELLER Doç. Dr. Cemil YAPAR
Hamza MENKEN FUZZY CEBİRSEL YAPILAR Yrd.Doç. Dr. M. Sabri TERZİ
Bahaddin SİNSOYSAL DÜZGÜN 17-GENİN PERGEL VE CETVELLE İNŞASI Prof. Dr. Ergün BAYAR
İmdat İŞCAN FABER POLİNOMLARI VE YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİ Doç.Dr. Abdullah ÇAVUŞ
Aziz BÜYÜKKARAGÖZ FUCHSIAN VE NUC GRUPLARIN SİMGELERİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKBAŞ
Funda DEĞİZ (p*a .q*b )MERTEBELİ GRUPLARIN ÇÖZÜLEBİLİRLİĞİ Prof. Dr. Ergün BAYAR
Serap Yılmaz FUZZY TOPOLOJİK UZAYLARINDA KOMPAKTLIK Prof. Dr. Ali Bülbül
Yasemin BAHAR KARAKTERİSTİK SINIFLAR Yrd.Doç.Dr. Ömer PEKŞEN
Kerim BEKAR SMOOTH TOPOLOJİK UZAYLAR Prof.Dr. Ali BÜLBÜL
Esra Esin SAKA HOMOJEN UZAYLARDA KARAKTERİSTİK UZAYLAR Yrd.Doç.Dr. Ömer PEKŞEN
Tülay KESEMEN GENİŞLETİLMİŞ (s,S) TİPLİ MODELLERİN ANALİTİK VE ASİMPTOTİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Doç. Dr. Tahir KHANİEV
Zöhre KARA BİLGİSAYAR AĞLARINDA GÜVENİLİRLİK ANALİZİ Doç. Dr. İhsan ÜNVER
İlknur ÖZSOY DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİN MATHEMATİCA İLE İNTERAKTİF UYGULAMALAR Doç. Dr. Erhan COŞKUN
Bahadır Özgür GÜLER ÖZEL BİR KONGRÜANS GRUBUNUN ALTYÖRÜNGESEL GRAFLARI Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Ümit TERZİOĞLU MAPLE İLE LİNEER OLMAYAN DİFERENSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ İÇİN KARARLILIK ANALİZ UYGULAMALARI Doç.Dr. Erhan COŞKUN
Ahmet GÖKDOĞAN Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü İçin Web Tabanlı İnteraktif Uygulama Doç. Dr. Erhan COŞKUN
İdris ÖREN Minkowski Uzayzaman Geometrisinde Noktaların İnvaryantları Prof. Dr. Djavvat KHADJİEV
İshak CUMHUR Web Tabanlı Matris Laboratuarı Doç. Dr. Erhan COŞKUN
Murat KARATAŞ n-BOYUTLU ÖKLİD GEOMETRİSİNDE NOKTALARIN İNVARYANTLARI Prof. Dr. Djavvat KHADJİEV
Mehmet AKBAŞ K.T.Ü Mim.-Müh. Ve Lisans Sonrası Öğretimi ve Sınav Yönet. 12.Mad. Göre Tezsiz Yapılmıştır Prof. Dr. Ergün BAYAR
M. Sabri TERZİ K.T.Ü Mimarlık-Müh. ve Lisans Sonrası Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğinin 12. Maddesine Göre Tezsiz Yapılmıştır Prof. Dr. Ergün BAYAR
Hülya YILDIZ K.T.Ü Mim.-Müh. Ve Lisans Sonrası Öğretimi ve Sınav Yönet. 12. Mad. Göre Tezsiz Yapılmıştır Prof. Dr. Ergün BAYAR
Ruhi TABUR K.T.Ü Mim.-Müh. Ve Lisans Sonrası Öğretimi ve Sınav Yönet. 12. Mad. Göre Tezsiz Yapılmıştır Prof. Dr. Ergün BAYAR
Erkut KIR RADICALS OF FUZZY L-IDEALS Asst.Prof.Dr. Sultan YAMAK
Muhsin INCESU BEZIER CURVES, BEZIER SURFACES, AND THEIR NUMERICAL ALGORITHMS USING MATLAB Prof.Dr. Osman GURSOY
Mehmet MERDAN APPLICATIONS in MAPLE to STABILITY and BIFURCATIONS ANALYSIS of LINEAR PARAMETER SYSTEMS Assoc.Prof.Dr. Erhan COSKUN
Ahmet GÖKDOĞAN WEB - BASED INTERACTIVE APPLICATION FOR NUMERICAL SOLUTIONS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS Assoc.Prof.Dr. Erhan COŞKUN
Süleyman UZUN FUZZY ALT VEKTÖR UZAYLARI Prof. Dr. Yavuz GÜNDÜZALP
Ayşe ALACA CESARO ORTALAMALARI Hüsnü KIZMAZ
Birsen SAĞIR NORLUND ORTALAMALARI Doç. Dr. Hüsnü KIZMAZ
Mehmet YUMAK KOHOMOLOJİ GRUPLARI VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Ergün BAYAR
Şaban ALACA GÖSTERİMLERİN KENETLENME SAYISI Prof.Dr. Ergün BAYAR
Süleyman UZUN AFİN VE PROJEKTİF GEOMETRİNİN AKSİYOMLARI Prof. Dr. Yavuz GÜNDÜZALP
Neslihan BAYRAM Sınır Değerinde Özdeğer Parametresi İçeren Regüler Sturm-Liouville Yrd.Doç.Dr. Haskız COŞKUN
Yavuz KESİCİOĞLU Reel C* - Cebirlerinde Lie * - İzomorfizmlerin Genişletilmesi Prof.Dr. Abdugafur RAKHİMOV
Ishak CUMHUR Web-Based Matrix Laboratory Assoc. Prof. Dr. Erhan COŞKUN
Murat KARATAŞ INVARIANTS OF POINTS FOR n-DIMENSIONAL EUCLIDEAN GEOMETRY Prof. Dr. Djavvat KHADJIEV
Neslihan BAYRAM Asymptotics of Eigenvalues for Regular Sturm-Liouville Problems Asst.Prof.Dr. Haskız COSKUN
Yavuz KESICIOGLU A Extending of Lie İsomorphism To A * - İsomorphism on Real C* - Algebras Prof.Dr. Abdugafur RAKHIMOV
Ayşe ALACA CESARO ORTALAMALARI Doç.Dr. Hüsnü KIZMAZ
Erkut KIR FUZZY L-İDEALLERİN RADİKALLERİ Yrd.Doç.Dr. Sultan YAMAK
Mehmet MERDAN İKİ BOYUTLU DİFERENSİYEL DENKLEM SİSTENLERİ İÇİN DALLANMA ANALİZİ Doç.Dr. Erhan COŞKUN
Muhsin İNCESU BEZİER EĞRİLERİ, BEZİER YÜZEYLERİ VE MATLAB İLE SAYISAL ALGORİTMALAR Prof.Dr. Osman GÜRSOY
Murat BEŞENK PSL(2,IR) DEKİ Γ_0(N) NİN Γ_B(N) NORMALLİYENİNİN PARABOLİK SINIF SAYISI Prof.Dr. Mehmet AKBAŞ
Erdal ÜNLÜYOL Hiponormal Diferensiyel Operatörler Prof.Dr. Zameddin İSMAYILOV
Erdal UNUYOL Hyponormal Differential Operators Prof.Dr. Zameddin ISMAILOV
Oğuzhan BAHADIR T-L FUZZY GRUP HOMOMORFİLERİ Yrd. Doç. Dr. Sultan YAMAK
Oguzhan BAHADIR T-L FUZZY GROUP HOMEOMORPHISMS Asst.Prof.Dr. Sultan YAMAK
Tuncay KÖR Reel W*-Cebirleri için Von Neumann Eş Sabiti Prof. Dr. Abdugafur RAKHİMOV
Mücahide Nesibe CANSU İnvolutif *-Antiotomorfizm İnvariantlı Von Neumann Eş Sabiti Prof. Dr. Abdugafur RAKHİMOV
Mucahide Nesibe CANSU The Coupling Constant with Involutive *-Antiautomorphism Invariant Prof. Dr. Abdugafur RAKHIMOV
Nurgül OKUR BEKAR Üstel Müdahaleli Ödüllü Yenileme Sürecinin Analitik ve Asimptotik Yöntemlerle İncelenmesi Prof. Dr. Tahir KHANİYEV
Nurgul OKUR BEKAR Investigated The Renewal Reward Processes with The Exponantional Interfere by Analytic and Asymptotic Methods Prof. Dr. Tahir KHANIYEV
Ali Hikmet DEĞER Süreksiz Gruplar ve Graflar Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Ali Hikmet DEGER Discontinuous Groups and Graphs Prof. Dr. Mehmet AKBAS
Tuncay KOR Von Neumann Coupling Constant of Real W* -Algebras Prof. Dr. Abdugafur RAKHIMOV
Mehmet KUNT Tensör Çarpımları ve Nükleer C*- Cebirleri Prof. Dr. Abdugafur RAKHİMOV
Mehmet KUNT Tensor Products and Nuclear C*- Algebras Prof. Dr. Abdugafur RAKHIMOV
Gülistan KAYA Equivalence Problems of Systems of Points for n-Dimensional Euclidean and Orthogonal Geometries Prof. Dr. Djavvat KHADJIEV
Elif BEKAR Harmonik Olmayan Salınım Probleminin Yaklaşık Özdeğer ve Özfonksiyonlarının Galerkin Yöntemiyle Hesaplanması Doç.Dr.Haskız COŞKUN
Elif BEKAR Computation of Approximate Eigenvalues and Eigenfunctions of Anharmonic Oscillator Problem by Galerkin Method Assoc. Prof. Dr. Haskız COŞKUN
Hüsnü Anıl ÇOBAN 1 ve 2 Boyutlu Üniter Uzaylarda Prof. Dr. Djavvat KHADJİEV
Hüsnü Anıl ÇOBAN Transformation Groups in Unitary Prof.Dr.Djavvat KHADJİEV
Rukiye ÖZTÜRK Birinci Mertebeden Normal Fark Operatörleri Prof. Dr. Zameddin ISMAYILOV
Rukiye ÖZTÜRK Normal Difference Operators For The First Order Prof. Dr. Zameddin ISMAYILOV
Mehmet BAŞ The Structure of The Normalizer of Gamma_(0)(N) in PSL(2,R) Prof.Dr. Mehmet AKBAŞ
Mehmet Akif İNCE Tam Kafesler Üzerinde Negasyonlar, Sonsuz Supremum Dağılmalı Üçgensel Normlar ve Pseudo Komplementler Doç.Dr. Funda KARAÇAL
Mehmet Akif İNCE Negations, Infinitely Supremum Distributive Triangular Norms and Pseudo Complements on Complete Lattices Assoc. Prof.Dr. Funda KARAÇAL
Hakkı GÜNGÖR OPSİ YON Fİ YATLANDIRMASINDA KULLANILAN STOKASTİ K SÜREÇLER Prof.Dr. İhsan ÜNVER
Hakkı GÜNGÖR Stochastic Processes Used for Option Pricing Prof.Dr. İhsan ÜNVER
Ayşe KABATAŞ İkinci Mertebe Lineer Diferensiyel Denklemler İçin Asimptotik Çözümler Doç. Dr. Haskız COŞKUN
Ayşe KABATAŞ The Asymptotic Solutions of Second Order Linear Differential Equations Assoc.Prof.Dr. Haskız COŞKUN
Canan Ekiz Yarıgruplarda (I,T)-L- Fuzzy Kaba Kümeler Yrd.Doç.Dr. Sulta YAMAK
Canan EKİZ (I,T)-L- Fuzzy Rough Sets in Semigroups Asst.Prof.Dr. Sultan YAMAK
Yıldıray ÇELİK L-Fuzzy Soft Gruplar Yrd.Doç Dr. Sultan YAMAK
Yıldıray ÇELİK L-Fuzzy Soft Groups Asst.Prof.Dr. Sultan YAMAK
Rümeysa AYYILDIZ [0,1] Birim Aralığı Üzerindeki Üçgensel Normlar Doç. Dr. Funda KARAÇAL
Rümeysa AYYILDIZ The Triangular Norms on The Unit Interval [0,1] Assoc.Prof.Dr. Funda KARAÇAL
Mehmet BAŞ Gamma_(0)(N)’ nin PSL(2,R)’ deki Normalliyeninin Yapısı Prof.Dr. Mehmet AKBAŞ
Emel KALIN Çarpım Kafesleri Üzerindeki Üçgensel Normlar Doç.Dr. Funda KARAÇAL
Emel KALIN Triangular Norms on Product Lattices Asst.Prof.Dr. Funda KARAÇAL
Dilek BAYRAK TL-Vague Modüller Doç. Dr. Sultan YAMAK
Dilek BAYRAK TL-Vague Module Doç.Dr. Sultan YAMAK
Süleyman Şengül Futbol Topu Yörünge Modeli ve Analizi Prof.Dr. Erhan COŞKUN
Süleyman ŞENGÜL Football Trajectory Model and Its Analysis Prof.Dr. Erhan COŞKUN
Sercan TURHAN Belirsizlik Altında Sürekli Dağılımlar Yrd.Doç.Dr. Tülay KESEMEN
Sercan TURHAN The Continuous Distributions Under Uncertainty Asst.Prof.Dr. Tülay KESEMEN
Devran YAZIR Black-Scholes Opsiyon Modeli İçin Lineer Regresyon Yaklaşımı Prof. Dr. Erhan COŞKUN
Devran YAZIR The Linear Regression Approach For The Black-Scholes Option Model Prof.Dr. Erhan COŞKUN
Yavuz GÖKSAL Hiperbolik Sayılar ve Hiperbolik Sayıların 2-Boyutlu Hiperbolik Geometriye Uygulamaları Prof. Dr. Djavvat KHADJİEV
Yavuz GÖKSAL Hyperbolic Numbers and The Applications of Hyperbolic Numbers In 2-Dimensional Hyperbolic Geometry Prof. Dr. Djavvat KHADJİEV
Duygu MOLLAVEİSOĞLU Kuaternionlar Uzayında Dönüşüm Grupları Prof.Dr. Djavvat KHADJİEV
Duygu MOLLAVEİSOĞLU Transformation Groups in Quaternions Space Prof.Dr. Djavvat KHADJİEV
Gül Güner Küresel Eğriler ve Bertrand Eğrileri Yrd. Doç. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU
Gül Güner Spherical Curves and Bertrand Curves Yrd. Doç. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU
Olgun CABRİ Verimlilik Esaslı Reaksiyon-Konveksiyon-Difüzyon Nüfus Modeli Prof. Dr. Erhan COŞKUN
Olgun CABRİ A Population Model with Reaction-Diffusion-Convection Equation Prof. Dr. Erhan COŞKUN
Yavuz KESİCİOĞLU Γ^3 ve G_5 Hecke Gruplarının Alt Yörüngesel Grafları Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Yavuz KESİCİOĞLU Suborbital Graphs of Hecke Groups Γ^3 and G_5 Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Melek YAYLA Analitik Fonksiyonlar Cebirlerinde Kapalı İdealler ile Bölgelerin Konform Denkliğinin Cebirsel Karakterizasyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞ
Melek YAYLA Closed Ideals on Algebras of Analytic Functions and Algebraic Characterization of Conformal Equivalence of Regions Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞ
Muharrem TOMAR Dual Numbers and the Application of Dual Numbers to the 2-Dimensional Geometry Prof. Dr. Ömer PEKŞEN
Muharrem TOMAR DUAL SAYILAR VE DUAL SAYILARIN 2-BOYUTLU GEOMETRİYE UYGULANIŞI Prof. Dr. Ömer PEKŞEN
Ümit ERTUĞRUL Birleştirme Fonksiyonları Prof. Dr. Funda KARAÇAL
Ümit ERTUĞRUL Aggregation Functions Prof. Dr. Funda KARAÇAL
Canan ÇİFTÇİ DEĞİŞKEN DİFÜZYON KATSAYILI KONVEKSİYON-DİFÜZYON DENKLEMLERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMÜ Yrd.Doc. Dr. Selçuk Han AYDIN
Canan ÇİFTÇİ THE FINITE ELEMENT METHOD SOLUTION OF VARIABLE DIFFUSION COEFFICIENT CONVECTION-DIFFUSION EQUATIONS Yrd.Doc. Dr. Selçuk Han AYDIN
Zeliha AYDIN Hiperbolik Geometri ve Normalliyen Yapısı Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Zeliha AYDIN Hyperbolic Geometry and The Structure Of The Normalizer Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Murat Memoğlu Vektör Tabanlı Sıfır Yeri ve Ekstremum Nokta Belirleme Algoritmaları Prof. Dr. Erhan Coşkun
Murat Memoğlu Vektor Based Algorithms For Determining Zeros and Extrema Point Prof. Dr. Erhan Coşkun
Zeynep AKDEMİRCİ MODÜLER GRUBUN NORMAL VE SERBEST ALT GRUPLARI Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Zeynep AKDEMİRCİ FREE AND NORMAL SUBGROUPS OF THE MODULAR GROUP Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Hatice ÜNAL Alt Yörüngesel Graflar ve Fİbonacci Sayıları Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Hatice ÜNAL Suborbital Graphs and Fibonacci Numbers Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Tuba TUNÇ Modüler Grup ve Bir Özel Kongrüans Alt Grubun Grafları Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Tuba TUNÇ The Graphs of Modular Group And One Special Congruence Subgroup Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Seda ÖZTÜRK KOMPLEKS HİLBERT UZAYLARINDA (R,+) GRUBUNUN PERİYODİK SÜREKLİ ÜNİTER GÖSTERİMLERİNE GÖRE DİK İZDÜŞÜMLER Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞ
Seda ÖZTÜRK THE ORTHOGONAL PROJECTİONS WİTH RESPECT TO A PERİODİC CONTİNUOUS UNİTARY REPRESENTATİONS OF (R,+) GROUP ON COMPLEX HİLBERT SPACES Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞ
Gül Deniz ÇAYLI Sınırlı Kafesler Üzerinde Uninormlar Prof. Dr. Funda Karaçal
Gül Deniz ÇAYLI Uninorms on Bounded Lattices Prof. Dr. Funda KARAÇAL
Nazlı YAZICI Suborbital Graphs of The Normalizer of The Modular Group in The Picard Group Doç. Dr. Bahadır Özgür GÜLER
Şenol DEMİR Gecikmeli ve Pareto Müdahaleli Ödüllü Yenileme Süreçlerinin Sınır Fonksiyonlarının İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Tülay KESEMEN
Şenol DEMİR Asymptotic Expansıons For Renewal Reward Process with Pareto Distributed Interference of Chance and Delay Yrd. Doç. Dr. Tülay KESEMEN
Çisem ÖCAL Genelleştirilmiş Beta Müdahaleli (s,S) Tipli Rasgele Yürüyüş Süreci Yrd. Doç. Dr. Tülay KESEMEN
Çisem ÖCAL Asymptotic Results For The Semi-Markovian Random Walk With Generalized Beta Distributed Interference Of Chance Yrd. Doç. Dr. Tülay KESEMEN
Mahir Ceylan ERDOĞAN Stabilize Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Adaptif Ağ Oluşturma Doç. Dr. Selçuk Han AYDIN
Mahir Ceylan ERDOĞAN Adaptive Mesh Generatıon Using Stabilized Finite Element Method Doç. Dr. Selçuk Han AYDIN
Yüksel KELEŞ Galile ve Yarı-Galile Uzayında Eğriler Yrd. Doç. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU
Yüksel KELEŞ Galilean and Pseudo-Galilean Space Curves Yrd. Doç. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU
Nazlı YAZICI Modüler Grubun Picard Grubundaki Normalliyeninin Alt Yörüngesel Grafları Yrd. Doç. Dr. Bahadır Özgür GÜLER
Sinan BAKIRTAŞ Genelleştirilmiş Fuzzy Alt Hyper Kafesler Prof. Dr. Osman KAZANCI
Sinan BAKIRTAŞ Generalized Fuzzy Sub-Hyperlattices Prof. Dr. Osman KAZANCI
Ümmügülsün AKBABA Γ_0 (N) Grubunun Alt Yörüngesel Graflarındaki Mininmal Uzunluklu İmprimitif Hareket Yrd.Doç.Dr.Ali Hikmet DEĞER
Ümmügülsün AKBABA Imprimitive Action of Minimal Length on the Suborbital Graphs of the Group Γ_0 (N) Yrd.Doç.Dr.Ali Hikmet DEĞER
Mohammed NAJMULDEEN DANG HUMMASI HASTALIĞININ RASTGELE ETKİLER ALTINDA MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Doç.Dr.Tülay KESEMEN
Mohammed NAJMULDEEN MATHEMATICAL MODELLING OF DENGUE DISEASE UNDER LAPLACIAN RANDOM EFFECTS Doç.Dr.Tülay KESEMEN
Serap DÜĞENCİ Regüler Sturm Liouville Problemleri ve Özdeğerler İçin Asimptotik Tahminler Prof.Dr.Haskız COŞKUN
Serap DÜĞENCİ REGULAR STURM LIOUVILLE PROBLEMS AND ASYMPTOTIC ESTIMATES FOR EIGENVALUES Prof.Dr.Haskız COŞKUN
Uğur GÖZÜTOK Düzlemde Bir Eğrinin Afin Diferansiyel İnvaryantları Doç. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU
Uğur GÖZÜTOK Affine Differential Invariants of a Curve on the Plane Doç. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU
Fatih YILMAZ Bir Sınıf Yarı Normal Operatörlerin Genişletilmiş Spektrumu Yrd. Doç. Dr. Meltem SERTBAŞ
Fatih YILMAZ On Extended Spectrum of Quasinormal Operators Yrd. Doç. Dr. Meltem SERTBAŞ
Rıdvan YAPRAK KİMAX: REAKSİYON KİNETİK ANALİZİ İÇİN MAXİMA PAKETİ Prof. Dr. Erhan COŞKUN
Rıdvan YAPRAK KİMAX: A MAXIMA PACKAGE FOR ANALYSIS OF REACTION KİNETICS Prof. Dr. Erhan COŞKUN
Demet AYDEMİR Düzlemde İki Eğri Ailesinin Afin Diferansiyel İnvaryantları ve Denklik Problemi Doç. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU
Demet AYDEMİR Affine Differential Invariants Of Two Curve Families On The Plane and Equivalence Problem Doç. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU
Mazın ELCASIM Kesirli Kuantum Hermite-Hadamard Tipli İntegral Eşitsizlikleri Doç. Dr. Mehmet KUNT
Mazın ELCASIM FRACTIONAL QUANTUM HERMITE-HADAMARD TYPE INGERAL INEQUALITIES Doç. Dr. Mehmet KUNT
Elif Yıldırım LİNEER PSEUDO-BENZERLİK DÖNÜŞÜMLERİ ALTINDA DÜZLEMSEL BEZIER EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ Doç. Dr. İdris Ören
Merve YEŞİLYURT Sınırlı Kafesler Üzerinde Üçgensel Normların İnşası Dr. Öğr. Üyesi Ümit ERTUĞRUL
Merve YEŞİLYURT Construction of Triangular Norms on Bounded Lattices Dr. Öğr. Üyesi Ümit ERTUĞRUL
Gönül Öztürk k-Sabit Eğriler Doç. Dr. Yasemin Sağıroğlu
Gönül Öztürk k-Constant Eğriler Doç. Dr. Yasemin Sağıroğlu
Rabia İşçi CEBİRSEL KAFESLER ÜZERİNDE T-NORMLARIN İNŞASI VE KAFESLERDE T-NORMA BAĞLI ELEMANLAR Dr. Öğr. Üyesi Şerife Yılmaz
Rabia İşçi CONSTRUCTION OF T-NORMS ON ALGEBRAIC LATTICES AND ELEMENTS DEPENDING ON A T-NORM IN LATTICES Dr. Öğr. Üyesi Şerife Yılmaz
Büşra Alakoç TALEP MİKTARLARI AĞIR KUYRUKLU GAMMA-𝑔 SINIFINDAN DAĞILIMA SAHİP (s, S) TİPLİ ENVANTER MODELLERİN YAKLAŞIK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Prof. Dr. Tülay KESEMEN
Büşra Alakoç INVESTIGATION OF INVENTORY MODEL OF TYPE (s, S) WITH ASYMPTOTIC METDODS WHEN DEMAND DISTRIBUTIONS ARE IN HEAVY TAILED GAMMA-𝑔 CLASS Prof. Dr. Tülay KESEMEN
Ilgıt Zengin MODÜLER GRUBUNUN PİCARD GRUBUNDAKİ NORMALLİYENİNİN AĞAÇLARI Prof. Dr. Bahadır Özgür Güler
Ilgıt Zengin TREES OF THE NORMALIZER OF MODULAR GROUP IN PICARD GROUP Prof. Dr. Bahadır Özgür Güler
Elif Yıldırım DETERMINATION OF PLANAR BEZIER CURVES UNDER LINEAR PSEUDO-SIMILARITY TRANSFORMATIONS Doç. Dr. İdris Ören
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Sema DİKMENOĞLU İKİ YANSITAN BARİYERLİ YARI-MARKOV RASTGELE YÜRÜYÜŞ SÜRECİ Doç. Dr. İhsan ÜNVER
Ahmet KÜÇÜK ON THE SPACE KINEMATICS AND THE INVARIANTS OF TRAJECTORY SURFACES Prof. Dr. Osman GÜRSOY
Mustafa Sabri TERZİ M- GRUPLARU VE SYLOW ALTGRUPLARI BLACKBURN p-GRUPLARI OLAN NILPOTENT GRUPLARIN GÖSTERİMLERİ Prof. Dr. Ergün BAYAR
Halim ÖZDEMİR YANSITAN VE TUTAN BARİYERLİ POZİTİF AKIMLI YARI-MARKOV SÜRECİ Prof. Dr. Cemil YAPAR
Hülya BAYRAK LİNEER MODELLERDE TAMAMLANMAMIŞ BLOKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Doç. Dr. Cemil YAPAR
Osman KAZANCI MODÜLLERİN FUZZY ÇARPIMI VE EŞ ÇARPIMININ BİR KARAKTERİZASYONU Ydr.Doç.Dr. M. Sabri TERZİ
Sultan YAMAK FUZZY CEBİRSEL YAPILARI VE GRUPLARIN FUZZY GÖSTERİMLERİ Prof.Dr. Ergün BAYAR
Mustafa KUL TERMO VİSKOELASTİSİTE TEORİSİNİN PARÇALI SÜREKLİ KATSAYILI KISMİ TÜREVLİ İNTEGRO-DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ İÇİN BİR BOYUTLU PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜMÜ Prof. Dr. M. Sait EROĞLU
Refik KESKİN MODÜLER VE PICARD MODÜLER GRUPLARI İÇİN ALT YÖRÜNGESEL GRAFLAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKBAŞ
Funda KARAÇAL THE THEORY OF LATTICE-ORDERED GROUPOIDS Prof. Dr. Djavvat KHADJİEV
Selahattin MADEN YANSITAN VE TUTAN BARİYERLİ YARI-MARKOV RASTGELE YÜRÜYÜŞ SÜRECİ ÜZERİNE Doç. Dr. İhsan ÜNVER
Ahmet KÜÇÜK UZAY KİNEMATİĞİ VE YÖRÜNGE YÜZEYLERİNİN İNVARYANTLARI ÜZERİNE Prof. Dr. Osman GÜRSOY
Funda KARAÇAL KAFES-SIRALI GRUPOİDLER TEORİSİ Prof. Dr. Djavvat KHADJİEV
Yasemin BAHAR PARAMETRİK EĞRİLERİN AFİN DİFERANSİYEL İNVARYANTLARI Prof. Dr. Djavvat KHADJIEV
Mehmet ŞAHİN Genelleştirilmiş Q- Cebirleri ve Genelleştirilmiş Bulanık Ölçümler Prof. Dr. Ziya YAPAR
Zafer KUCUK ON THE ASYMPTOTIC BEHAVIOUR OF THE SEMI-MARKOVIAN Assoc.Prof.Dr. Tahir KHANIEV
İmdat İŞCAN GENELLEŞTİRİLMİŞ FABER VE GENELLEŞTİRİLMİŞ FABER-LAURENT SERİLERİNİN BELİRLİ TİPTEN FONKSİYONLARA YAKINSAKLIĞI Prof.Dr. Abdullah ÇAVUŞ
Zafer KÜÇÜK İKİ BARİYERLİ YARI-MARKOV RASGELE YÜRÜYÜŞ SÜREÇLERİNİN ASİMPTOTİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ ÜZERİNE Doç.Dr. Tahir KHANİEV
Imdat ISCAN CONVERGENT to SPECIFIC TYPE FUNCTIONS of GENERALIZED FABER and GENERALIZED FABER-LAURENT SERIES Prof.Dr. Abdullah CAVUS
Suleyman UZUN THE CONGRUENCE SUBGROUPS of HECKE GROUP H^5 and THE NORMALIZER of (H_0)^5 ((2)^(Alpha), I) in H^5 Prof.Dr. Mehmet AKBAŞ
Bahaddin SINSOYSAL NUMERICAL SOLUTION FOR NONLINEAR WAVE EQUATIONS IN A CLASS OF DISCONTINUOUS FUNCTIONS Assoc.Prof.Dr. Tahir KHANIEV
Yasemin BAHAR AFFINE DIFFERENTIAL INVARIANS OF PARAMETRIC CURVES Prof. Dr. Djavvat KHADJIEV
Mehmet ŞAHİN Generalized Q - Alggebras And Generalized Fuzyyy Measurements Prof. Dr. Osman GÜRSOY
Süleyman UZUN H^5 HECKE GRUBUNUN KONGRÜANS ALT GRUPLARI VE (H_0)^5((2)^Alfa,I' )’ NİN H^5DEKİ NORMALLEYENİ Prof.Dr. Mehmet AKBAŞ
Bahaddin SİNSOYSAL NONLİNEER DALGA DENKLEMLERİ İÇİN SÜREKSİZ FONKSİYONLAR SINIFINDA SAYISAL ÇÖZÜMLER Doç.Dr. Tahir KHANİEV
Zafer ÇAKIR SICAKLIK VE ZAMAN BAĞIMLI GİNZBURG-LANDAU MODELİ Prof.Dr. Erhan COŞKUN
Zafer CAKIR TEMPERATURE AND TIME-DEPENDENT GINZBURG-LANDAU MODEL Prof.Dr. Erhan COSKUN
Bahadır Özgür GÜLER (GAMA_0)(N) KONGRÜANS ALT GRUBUNUN (PSL_2)(IR) DEKİ NORMALLİYENİNİN ALT YÖRÜNGESEL GRAFLARI Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Bahadir Özgür GÜLER SUBORBITAL GRAPHS FOR THE NORMALIZER OF (GAMA_0) IN (PSL_2)(IR) Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Tülay Kesemen Rasgele Hacimli Genişletilmiş (s, S) Tipli Modellerin Analitik Ve Asimptotik Yöntemlerle İncelenmesi Prof. Dr. Tahir KHANİYEV
Tulay KESEMEN Investigation of extended models of type (s,S) with random volume by analytic and asymptotic methods Prof. Dr. Tahir KHANIYEV
İdris ÖREN O(31) Ortogonal Grubu İçin Noktaların İnvaryantları Prof.Dr. Djavvat KHADJİEV
İdris ÖREN Invariants of Points for The Orthogonal Group O(3,1) Prof.Dr. Djavvat KHADJIEV
Ümit DENİZ FUZZY MODÜL HOMOMORFİZMALARI Yrd. Doç. Dr. Sultan YAMAK
Ümit DENİZ Fuzzy Module Homomorphisms Assit.Prof.Dr. Sultan YAMAK
Muhsin İNCESU Benzerlik Geometrisinde Noktaların Tam İnvaryantlar Sistemi Prof. Dr. Djavvat KHADJİEV
Muhsin İNCESU The Complete Invariants System of Points in the Similarity Geometry Prof. Dr. Djavvat KHADJIEV
Serkan KADER NEC Grupların Simgeleri ve Graflar Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Serkan KADER Signatures of the NEC Groups and Graphs Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Mehmet MERDAN Geliştirilmiş Lazer-Mckenna Asma Köprü Salınım Modelleri Prof. Dr. Erhan COŞKUN
Murat BEŞENK SİMGE DEVİRLERİ VE GRAFLAR Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Murat BEŞENK SIGNATURE CYCLES AND GRAPHS Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Kerim BEKAR L-Fuzzy Reel Doğru Üzerinde Metrik Prof.Dr. İhsan ÜNVER
Kerim BEKAR Metric on L-Fuzzy Real Line Prof.Dr. İhsan ÜNVER
Ahmet GÖKDOĞAN Ginzburg-Landau Modeli ve Varyasyonları Prof. Dr. Erhan COŞKUN
Ahmet GÖKDOĞAN Ginzburg-Landau Model and Its Variants Prof.Dr. Erhan COŞKUN
Erdal ÜNLÜYOL Birinci Mertebeden Çok Noktalı normal Diferensiyel Operatörlerin Bazı Spektral Problemleri Prof.Dr. Zameddin İSMAYİLOV
Erdal ÜNLÜYOL Some Spectral Problems of Multipoint Normal Differential Operators For the First-Order Prof.Dr. Zameddin İSMAYİLOV
Meltem EROL Bir Sınıf Normal Diferensiyel Operatörler ve Bazı Spektral Problemleri Prof.Dr. Zameddin İSMAYİLOV
Meltem EROL One Class of Normal Differential Operators and Some of Their Spectral Problems Prof.Dr. Zameddin İSMAYİLOV
Zulfiyya MAMMADOVA Normal Müdahaleli Yarı- Markov Süreçlerinin Asimptotik Yöntemlerle İncelenmesi Prof. Dr. İhsan ÜNVER
Zulfiyya MAMMADOVA Investigation of the Semi - Markov Processes with Normal Interference of Chance by Asymptotic Methods Prof. Dr. İhsan ÜNVER
Şerife YILMAZ Kafeslerde İndirgenemez Elemanlar Yardımıyla Üretilen T-Normlar Doç. Dr. Osman KAZANCI
Şerife YILMAZ T-Norms Obtaıned Vıa The Irreducıble Elements In Lattıces Assoc. Prof. Osman KAZANCI
Ali Hikmet DEĞER ?_0 (n) Grubunun Alt Yörüngesel Graflarındaki Q ̂ Köşeli Minimal Uzunluklu Eğriler Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Ali Hikmet DEĞER Curves Of Minimal Length With Q ̂ Vertex On Suborbital Graphs Of The Group Γ_0 (n) Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
İshak Cumhur SİLİNDİRİK HALKASAL BÖLGEDEKİ AKIŞKAN İÇERİSİNDE PARÇACIK TAŞINIM MODELİ VE ANALİZİ Prof. Dr. Erhan Coşkun
İshak Cumhur CUTTINGS TRANSPORT MODEL AND ITS ANALYSIS IN ANNULAR REGION BETWEEN TWO CYLINDERS Prof. Dr. Erhan Coşkun
Nurgül OKUR BEKAR Ödüllü Yenileme Süreçlerinin Asimptotik Yöntemlerle İncelenmesi Prof. Dr. İhsan ÜNVER
Nurgül OKUR BEKAR Investigation of the Renewal Reward Processes by Asymptotic Methods Prof. Dr. İhsan ÜNVER
Mücahide Nesibe KESİCİOĞLU T-NORMLARDAN ELDE EDİLEN T-KISMEN SIRA Prof. Dr. Funda KARAÇAL
Mücahide Nesibe KESİCİOĞLU A T-PARTIAL ORDER OBTAINED FROM T-NORMS Prof. Dr. Funda KARAÇAL
Ali Akbar FATTAHPOUR MARANDİ GENELLEŞTİRİLMİŞ TUTAN BARİYERLİ YARI-MARKOV RASGELE YÜRÜYÜŞ SÜRECİNİN ASİMPTOTİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Prof. Dr. İhsan ÜNVER ve Prof. Dr. Tahir KHANİYEV
Ali Akbar FATTAHPOUR MARANDİ ASYMPTOTIC EXPANSIONS FOR THE ERGODIC MOMENTS OF SEMI-MARKOVIAN RANDOM WALK WITH A GENERALIZED DELAYING BARRIER Prof. Dr. İhsan ÜNVER ve Prof. Dr. Tahir KHANİYEV
Tuncay KÖR BİR TİP MODÜLER GRAF VE FİBONACCİ SAYILARI Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Tuncay KÖR ONE TYPE MODULAR GRAPH AND FIBONACCI NUMBERS Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Yıldıray ÇELİK L-Bulanık Esnek Halkalar ve Modüller Doç. Dr. Sultan YAMAK
Yıldıray ÇELİK L-Fuzzy Soft Rings and Modules Doç. Dr. Sultan YAMAK
Hüsnü Anıl ÇOBAN Üniter Uzaylarda Dönüşüm Grupları Ve Nokta İnvaryantlarının Tam Sistemleri Prof. Dr. Djavvat KHADJİEV
Hüsnü Anıl ÇOBAN Transformation Groups In Unitary Spaces And The Complete Systems Of Invariants Of Points Prof. Dr. Djavvat KHADJİEV
Elif BAŞKAYA Sınır Değerinde Özdeğer Parametresi Bulunduran Regüler Sturm-Liouville Problemleri Prof. Dr. Haskız COŞKUN
Elif BAŞKAYA Regular Sturm-Liouville Problems with Eigenvalue Parameter in the Boundary Conditions Prof. Dr. Haskız COŞKUN
Canan EKİZ CEBİRSEL YAPILARDA (I,T)-L-BULANIK KABA KÜMELER Doç. Dr. Sultan YAMAK
Canan EKİZ (I,T)-L-FUZZY ROUGH SETS ON SOME ALGEBRAIC STRUCTURES Doç. Dr. Sultan YAMAK
Emel AŞICI T-Kısmen Sıralama ve Özellikleri Prof. Dr. Funda KARAÇAL
Emel AŞICI T-Partial Order And Its Properties Prof. Dr. Funda KARAÇAL
Mehmet KUNT Grubunun Banach Uzaylarındaki Sürekli Lineer Gösterimleri için Fourier Serileri Teorisi ve Uygulamaları Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞ
Mehmet KUNT The Theory of Fourier Series for Continuous Linear Representations of The Group in Banach Spaces and Applications Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞ
Filiz OCAK Kotanjant Demette Bazı Natural Metrikler Hakkında Prof. Dr. Ömer PEKŞEN
Filiz OCAK On Some Natural Metrics in The Cotangent Bundle Prof. Dr. Ömer PEKŞEN
Lale CONA Direkt Toplam Operatörlerinin Singüler Sayıları Prof. Dr. Zameddin İSMAİLOV
Lale CONA Singular Numbers of Direct Sum Operators Prof. Dr. Zameddin İSMAİLOV
Rukiye ÖZTÜRK MERT Birinci Mertebeden Singüler Normal Diferensiyel Operatörler Prof. Dr. Zameddin İSMAİLOV
Rukiye ÖZTÜRK MERT SINGULAR NORMAL DIFFERENTIAL OPERATORS OF FIRST ORDER Prof. Dr. Zameddin İSMAİLOV
Elif OTKUN ÇEVİK Direkt Toplam Operatörlerinin Bazı Spektral Problemleri Prof. Dr. Zameddin İSMAİLOV
Elif OTKUN ÇEVİK Some Spectral Problems of The Direct Sum of Operators Prof. Dr. Zameddin İSMAİLOV
Dilek BAYRAK Genelleştirilmiş L-Altgrupların Kafesleri Prof. Dr. Sultan YAMAK
Dilek BAYRAK The Lattices of Generalized L-Subgroups Prof. Dr. Sultan YAMAK
Ayşe KABATAŞ Sınır Koşulunda Özdeğer Parametresi İçeren Regüler Sturm-Liouville Problemlerinin Asimptotik Çözümleri ve Green Fonksiyonları Prof. Dr. Haskız COŞKUN
Ayşe KABATAŞ Asymptotic Solutions of Eigenfunctions and Green’s Functions for Regular Sturm-Liouville Problems Having Eigenvalue Parameter in the Boundary Condition Prof. Dr. Haskız COŞKUN
Devran YAZIR Sediment Taşınımının Matematiksel Modeli Prof. Dr. İhsan ÜNVER
Devran YAZIR Mathematical Model of Sediment Transport Prof. Dr. İhsan ÜNVER
Olgun CABRİ Sosyal-Ekonomik Bir Nüfus Modeli Üzerine Prof. Dr. İhsan ÜNVER
Olgun CABRİ On a Social and Economical Population Model Prof. Dr. İhsan ÜNVER
Süleyman ŞENGÜL AĞSIZ ELEMAN BAĞIMSIZ GALERKİN YÖNTEMİNİN OPTİMİZASYONU VE ADAPTİF ALGORİTMALARLA UYGULAMALARI Prof.Dr.Erhan COŞKUN
Süleyman ŞENGÜL OPTIMIZATION OF MESHLESS GALERKIN METHOD AND APPLICATIONS WITH SOME NEW ADAPTIVE ALGORITMS Prof.Dr.Erhan COŞKUN
Pembe İpek BİRİNCİ MERTEBEDEN SINIRLI TERSİNİR PANTOGRAF TİPLİ GECİKMELİ DİFERENSİYEL OPERATÖRLER VE SPEKTRUM YAPILARI Prof.Dr.Zameddin İSMAİLOV
Pembe İpek BOUNDED SOLVABILITY OF PANTOGRAF TYPE DELAY DIFFERENTIAL OPERATORS OF FIRST ORDER AND STRUCTURE OF SPECTRUM Prof.Dr.Zameddin İSMAİLOV
Harun SELVİTOPİ MANYETİK ORTAMDA MAGNETOHİDRODİNAMİK KANAL AKIM PROBLEMLERİNİN SINIR ELEMANLAR VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMLERİ BİRLEŞİMİ İLE ÇÖZÜMÜ Doç.Dr.Selçuk Han AYDIN
Harun SELVİTOPİ THE SOLUTION MAGNETOHYDRODYNAMIC DUCT FLOW PROBLEMS IN A CONDUCTING MEDIUM BY USING THE COUPLING OF BOUNDARY ELEMENTS AND FINITE ELEMENTS METHODS Doç.Dr.Selçuk Han AYDIN
Şemsi MERİÇ RİEMANN SUBMERSİYONLAR İÇİN CHEN-TİPİ EŞİTSİZLİKLER Doç. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU
Şemsi MERİÇ CHEN-TYPE INEQUALITIES FOR RIEMANNIAN SUBMERSIONS Doç. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU
Ümit ERTUĞRUL SINIRLI KAFESLER ÜZERİNDE UNİNORMLARIN KARAKTERİZASYONU VE UNİNORMDAN ELDE EDİLEN U-KISMEN SIRA Prof. Dr. Funda KARAÇAL
Ümit ERTUĞRUL CHARACTERIZATION OF UNINORMS ON BOUNDED LATTİCES AND U-PARTİALLY ORDER DERİVED FROM UNINORM Prof. Dr. Funda KARAÇAL
Gül TUĞ Lightlike Altmanifoldlar ve Null Scroll Hiperyüzeyler Doç. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU
Gül TUĞ Lightlike Submanifolds And Null Scroll Hypersurfaces Doç. Dr. Yasemin SAĞIROĞLU
Aslı BEKTAŞ KAMIŞLIK (s,S) TİPLİ ENVANTER MODELLERİN AĞIR KUYRUKLU DAĞILIMLARIN BELİRLİ ALT SINIFLARI İLE İNCELENMESİ Doç. Dr. Tülay KESEMEN
Aslı BEKTAŞ KAMIŞLIK INVESTIGATION OF INVENTORY MODEL OF TYPE (s,S) WITH CERTAIN SUBCLASSES OF HEAVY TAILED DISTRIBUTIONS Doç. Dr. Tülay KESEMEN
Seda ÖZTÜRK KONGRÜANS ALT GRUPLARININ GRAFLARI Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Seda ÖZTÜRK THE GRAPHS OF CONGRUANCE SUBGROUPS Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ
Zafer BEKİRYAZICI Bazı Kompartmanlı Modellerin Rastgele Etkiler Altında İncelenmesi Doç. Dr. Tülay KESEMEN, Doç. Dr. Mehmet MERDAN
Zafer BEKİRYAZICI Investigation of Some Compartmental Models Under Random Effects Doç. Dr. Tülay KESEMEN, Doç. Dr. Mehmet MERDAN
Gül Deniz ÇAYLI SINIRLI KAFESLER ÜZERİNDE İDEMPOTENT UNİNORMLAR Prof. Dr. Funda KARAÇAL
Gül Deniz ÇAYLI IDEMPOTENT UNINORMS ON BOUNDED LATTICES Prof. Dr. Funda KARAÇAL
Nazlı Yazıcı Gözütok DÜZGÜN FİGÜRLER VE Γ_0 (N) NİN PSL(2,R) DEKİ NORMALLİYENİ Prof. Dr. Bahadır Özgür Güler
Nazlı Yazıcı Gözütok REGULAR MAPS AND THE NORMALIZER OF Γ_0 (N) IN PSL(2,R) Prof. Dr. Bahadır Özgür Güler
Halil Anaç RASTGELE KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER ve RASTGELE KESİRLİ MERTEBEDEN KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN ANALİZİ Prof. Dr. Tülay Kesemen
Halil Anaç ANALYSIS OF RANDOM PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND RANDOM FRACTIONAL PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS Prof. Dr. Tülay Kesemen
İbrahim Gökcan ALT YÖRÜNGESEL GRAFLARIN ÖZEL KÖŞE DEĞERLERİ İLE ÖZEL SAYI DİZİLERİ ARASINDAKİ BAZI İLİŞKİLER Doç. Dr. Ali Hikmet Değer
İbrahim Gökcan SOME RELATIONS BETWEEN SPECIAL VERTEX VALUES OF SUBORBITAL GRAPHS AND SPECIAL NUMBER SEQUENCES Doç. Dr. Ali Hikmet Değer