program öğretim amaçları

Bölümümüzün mezunlarının mesleki beklentileri ve yakın gelecekteki kariyerlerine ulaşmaları için öngördüğümüz Program Öğretim Amaçları aşağıdaki gibidir:

PÖA-1: Matematiği, yaşadığımız fiziksel dünyayı ve içimizdeki soyut dünyayı anlamak için kullandığımız bir dil ve araç olarak benimseyen; bu bağlamda  bu araca hakim ve bu dili etkin kullanarak öğrencilerimizin yüksek beklentili hedeflerine ulaşmalarının sağlanması.  

PÖA-2: Öğrencilerimizin belirledikleri hedeflerine ulaşması için  gerekli ve yeterli öğrenme ortamı tesis etmek ve disiplinler arası alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan verilmesi.  

PÖA-3: Öğrenmeyi ve öğretmeyi  motive eden çeşitli yaklaşımlarla,  öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak onların  matematikten zevk alan bireyler olarak yetiştirilmesine çalışılması.  

PÖA-4: Günlük yaşantısında karşılaşabileceği matematiği anlayan; Temel matematik bilgisine sahip olarak, matematiksel düşünmeyi benimseyen ve öğretilen mantıksal kuralları takip edebilen; Karşılaştığı sorunları belirli bir sistematik içinde ve matematiksel düşüme yeteneğiyle yaklaşarak, uygun teknik ve yöntemleri seçerek çözümler üretebilen bireyler olarak yetişmesini sağlanması.

PÖA-5: Akademik veya diğer alanlardaki kariyeri için, uzmanlık isteyen konularda ve alanlarda temel matematiksel bilgi, yöntem ve becerilere sahip; Çalıştığı alanlarda karşılaştığı problemlere açık, mantıklı ve rasyonel çözümler üretebilen; Matematiksel başarılar elde etmekten mutluluk duyan ve hedeflediği kariyer alanında kendisini geliştirme içgüdüsüyle donatmış başarılı bireyler yetiştirilmesi.