hakkımızda

 

ANABİLİM DALLARIMIZ

1) Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
2) Cebir ve Sayılar Teorisi
3) Geometri
4) Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
5) Topoloji
6) Uygulamalı Matematik
 

ANABİLİM DALLARIMIZ

1) Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
2) Cebir ve Sayılar Teorisi
3) Geometri
4) Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
5) Topoloji
6) Uygulamalı Matematik
 

KURULUŞ ve TARİHÇE  
 
 
19 Eylül 1963 yılında 336 sayılı kanunla Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Matematik Bölümü üniversitemizin ilk bölümlerinden biridir. 1971-1972 eğitim-öğretim yılında kendi bünyesindeki öğrencilerine öğretime başlayıncaya kadar sadece Mühendislik bölümlerinin temel bilimler derslerini vermiştir. 1971-1972 eğitim öğretim yılından itibaren diğer fakültelerin temel bilimler derslerinin yanı sıra lisans öğretimine başlayan Matematik Bölümü, 1973-1974 eğitim öğretim yılında doktora öğretimine, 1981-1982 eğitim öğretim yılın dada yüksek lisans öğretimine başlayarak lisans yüksek lisan ve doktora üçlü düzeyde matematik öğrenimini sürdürmektedir. Bölüm 1974-75 eğitim öğretim yılından itibaren Matematik mühendisliği öğretimine geçmişse de daha sonra bundan vazgeçmiştir. 2008-2009 eğitim öğretim yılında normal eğitimde İngilizce hazırlık programına geçilmiş ve aynı zamanda ikinci öğretim programına da başlanmıştır.

Bölümümüzde 13 Profesör, 8 Doçent, 11 Dr. Öğr. üyesi, 1 Öğr. Gör. Dr.,1 Öğr. Gör. ve 6 Araştırma Görevlisi  görev yapmaktadır.  Lisans  öğretim programında 425 aktif öğrenci bulunmaktadır.

 
KAZANILAN DERECE  
 
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere MATEMATİK alanında lisans diploması verilir.
 
DERECENİN DÜZEYİ  
 
Lisans  
 
EĞİTİM TÜRÜ  
 
Tam Zamanlı I. Öğretim
 
KABUL ve KAYIT ŞARTLARI  
 
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
 
PROGRAMIN AMACI  
 
Matematik Bölümü üniversitemizin en köklü birimlerinden biri olup 38 yıllık geçmişi, tecrübeli dinamik kadrosu ile topluma hizmet sunmayı hedeflemektedir. Matematik Bölümü iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini çizdiği geniş görüşlülük çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Matematik Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, İşveren Firmalar (Dershaneler, Bankalar), Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar şeklinde özetlenebilir.
 
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI  
 
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
 
KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  
 
Matematik alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Matematikçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
 
SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  
 
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
 
MEZUNİYET ŞARTLARI  
 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematikçi unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
 
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI  
 
Matematik bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pek çok mezun eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmaktadır.
 
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ  
 
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
 
Adresi
KTÜ Fen Fakültesi,
Matematik Bölümü,
Kanuni Kampüsü,
61080,Trabzon
Telefonu : 3772520
Belge Geçer : 3253195
E-Posta matematik@ktu.edu.tr
Web Adresi www.ktu.edu.tr/matematik
 
BÖLÜM OLANAKLARI  
 
Matematik Bölümü kendine ait binada eğitim-öğretim vermekte olup, bölümün alt yapı ve laboratuar imkânları şöyledir: Bölümde teknik donanımlı 225 kişilik 4 sınıf, 30 kişilik 1 bilgisayar salonu mevcuttur.