hakkımızda

MATEMATİK BÖLÜMÜ TARİHÇESİ

19 Eylül 1963 yılında 336 sayılı kanunla Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Matematik Bölümü üniversitemizin ilk bölümlerinden biridir. 1971-1972 eğitim-öğretim yılında kendi bünyesindeki öğrencilerine öğretime başlayıncaya kadar sadece Mühendislik bölümlerinin temel bilimler derslerini vermiştir. 1971-1972 eğitim öğretim yılından itibaren diğer fakültelerin temel bilimler derslerinin yanı sıra lisans öğretimine başlayan Matematik Bölümü, 1973-1974 eğitim öğretim yılında doktora öğretimine, 1981-1982 eğitim öğretim yılında da yüksek lisans öğretimine başlayarak lisans yüksek lisans ve doktora üçlü düzeyde matematik öğrenimini sürdürmektedir. Bölüm 1974-75 eğitim öğretim yılından itibaren Matematik mühendisliği öğretimine geçmişse de daha sonra bundan vazgeçmiştir. Bölümümüz şu anda normal öğretimde eğitim-öğretime devam etmektedir. İsteyen öğrenciler 1 yıl KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce hazırlık programına kayıt yaptırabilmektedirler.

ANABİLİM DALLARIMIZ

1) Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
2) Cebir ve Sayılar Teorisi
3) Geometri
4) Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
5) Topoloji
6) Uygulamalı Matematik
 

AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Bölümümüzde,

12 Profesör,
9 Doçent,
8 Doktor Öğretim Üyesi,
4 Öğretim Görevlisi,
7 Araştırma Görevlisi

bulunmaktadır.