çift anadal programı

ÇİFT ANADAL PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN HANGİ KRİTERLERİ SAĞLAMALIYIM?

Bas?vuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.80/4.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında bas?arı sıralamasına go?re ile en u?st % 20?sinde bulunan o?g?renciler ikinci anadal diploma programına bas?vurabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN HANGİ AŞAMASINDA BAŞVURU YAPABİLİRİM?

O?g?renci, duyurulmus? olan c?ift anadal programına, anadal lisans programının en erken u?c?u?ncu? yarıyılında ve en gec? ise bes?inci yarıyılın bas?ında en fazla iki tercihte bas?vuruda bulunabilir.

HANGİ BÖLÜMLERDE ÇİFT ANADAL PROGRAMINA KAYIT YAPTIRABİLİRİM?

Bilgisayar Mu?hendislig?i, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endu?stri Mu?hendislig?i, Orman Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik Bo?lu?mu?, Bilgisayar Bilimleri Bo?lu?mu?, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İktisat Bölümü, Ekonomi Bölümü, İşletme Bölümü, Ekonometri Bölümü, Maliye Bölümü ve Çalışma Ekonomisi  ve Endüstri İlişkileri Bölümü.

BÖLÜMÜMÜZDE ÇİFT ANADAL PROGRAMINA BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER HANGİLERİDİR?

Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği %100 İngilizce, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, İnşaat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, Endüstri Mühendisliği, Fizik Bölümü, ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

C?ift anadal programına bas?vurular U?niversite Senatosunca belirlenen ve akademik takvimde o?ngo?ru?len tarihte, dog?rudan veya O?g?renci I?s?leri Daire Bas?kanlıg?ının internet sayfasında ac?ılan ilgili linkten elektronik olarak da yapılabilir.

NE ZAMAN BAŞVURU YAPABİLİRİM?

İlgili eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi takip ediniz.

AKADEMİK TAKVİME ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÇİFT ANADAL PROGRAM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.