raporlar

DIŞ DEĞERLENDİRMELER

 KTÜ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) İzleme ve Değerlendirme Raporları 

KTÜ Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Dış Değerlendirme 2010 Raporu

 

İÇ DEĞERLENDİRMELER

KTÜ Kurum İç Değerlendirme Raporları 

Süreçlere Ait İzleme ve Değerlendirme Raporları

 

DİĞER RAPORLAR

KTÜ Stratejik Plan Değerlendirme Raporu  

KTÜ Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporu