uluslararası endeksler

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
URAP DÜNYA 1104 1102 1135 1135 1153 1187 1238 -
Tıp ve Sağlık Bil.: 901
Mühendislik: 790
İnşaat Mühendisliği : 306
Tıp ve Sağlık Bil.: 902
Mühendislik: 774
İnşaat Mühendisliği : 305
Makina Mühendisliği: 417
Tıp ve Sağlık Bil.: 892
Mühendislik: 707
İnşaat Mühendisliği : 371
Tıp ve Sağlık Bil.: 897
Mühendislik: 756
İnşaat Mühendisliği : 378

 
Tıp ve Sağlık Bilimleri: 913
Mühendislik: 772
İnşaat Mühendisliği : 391
Tıp ve Sağlık Bil.: 955
Mühendislik: 845

Tıp ve Sağlık Bilimleri: 988
Mühendislik: 878
İnşaat Mühendisliği : 457
Kimya Bilimleri :1307
Teknoloji: 1201
Biyolojik Bilimler: 1355
Malzeme Mühendisliği: 993
Makine Mühendisliği: 926
Yer Bilimleri : 711
Mimarlık: 249

URAP TÜRKİYE

20 21 22 22 23 20 21 21
ARWU  - - - - - - - -
CWUR - - - - 1328 1373 1442 1440
LEIDEN - - - - - 869 916 937
NTU - - - - - - - -
QS - - - - - - - -
RUR - - - - - - - -
SCIMAGO 606 618 606 682 730 760 771 698
Times Higher Education (THE) - - - - - - 1201+ 1501+
USNEWS - - - 1100 1223 1321 1423 -
WEBOMETRICS   1694 1220 1375 1451 1362 1434 1348 1601