duyurular

02

Eylül

Yeni Öğrencilerimiz İçin Öğrenci Oryantasyon Kitabı Hazırlanmıştır

KTÜ Rektörlüğü

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran, yatay geçişle gelen öğrencilerimize; Üniversitemizin tarihçesi, amaç ve hedefleri, birimleri, öğrencilerimizin kayıt süreçleri, eğitim-öğretim süreci, Üniversitemizde öğrencilerimize ilişkin bilgi sistemleri, Üniversitemizin sosyal, kültürel, spor ve sağlık imkanları ile öğrencilerimizin destek alabilecekleri birimlere ilişkin bilgiler verilmesi amacıyla "Öğrenci Oryantasyon Kitabı" hazırlanmıştır.