iş yeri eğitimi

Öğrencilerimizin bölümümüzden mezun olabilmeleri için toplam 70 iş günü yani 14 hafta iş yeri eğitimi dersini almak zorundadırlar. İş yeri eğitimi 4. Sınıftan itibaren güz yarıyılında yapılabilir. Bahar yarıyılında sadece uzatan öğrenciler bitirme durumunda olduklarını bölüm başkanına ıspatlayarak ve Bölüm Başkanından aldığı izni bahar yarıyılı başlamadan işyeri eğitimi komisyonu başkanına bildirerek yapabilirler. İş yeri eğitimi yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

  • En az 4. sınıf öğrencisi ve asgari 1.8 akademik not ortalamasına sahip olmak, 
  • Varsa kalınan ders(ler)e devam zorunluluğu olmaması, 
  • İlk dönem stajını tamamlamış olmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği sertifikasını almış olmak.

Bu koşulları sağlayan öğrenciler iş yeri eğitimi için başvuru yapabilirler.

 

İş Yeri Eğitimi İçin Genel Bilgiler

İnşaat mühendisliği öğrencileri, işyeri eğitimini “inşaat mühendisi” olan işyeri yetkilisi yanında alabilir.

İşyeri eğitimine dair tüm belgeler KTÜ Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden çevrimiçi olarak (online) kabul edilmektedir. Elden/posta/kargo yoluyla fiziki olarak veya e-mail yoluyla hiçbir belge kabul edilmemektedir.

Resmi tatiller dahil %20 oranında devamsızlığı aşan öğrenciler işsizlik fonundan yapılan ödemelerden faydalanamamakta ve devamsızlıktan kalmaktadırlar.

 

 

Gerekli Form ve evraklar

    

                                                                           

 

İş Yeri Eğitimi Başvurusu

İş yeri eğitimi yapabilmek için ilgili şirket/kuruma başvuru dilekçesi ile başvuru yapılır. Kabul alan öğrenciler, işyeri eğitimi başvurularını KTÜ BYS üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirir. Başvurunun kabul edilebilmesi için aşağıdaki belgeler eksiksiz olarak başvuruya eklenmelidir: 

  1. İşyeri Eğitimi Başvuru Formu (şirket ıslak imzalı ve mühürlü)
  2. Sağlık Provizyon Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilmektedir)
  3. İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim Sertifikası (KTÜ UZEM’den alınacak)

Bu belgeler dışında başvuruya başka bir belge eklenmemelidir. Sigorta işlemlerinin başlatılabilmesi için, işyeri eğitimi yapılacak dönem için dersler başlamadan en az 7 gün önce, başvurunun tamamlanması gerekmektedir. Başvurusunu tamamlayan öğrenci, başvuru durumunu BYS üzerinden takip etmelidir. Başvurusu reddedilen öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak başvurusunu tekrar yapmalıdır. İşyeri eğitimi bir ders olup alındığı yarıyıldaki derslerin başlama tarihiyle başlar.

 

İş Yeri Eğitimi Süresince ve Sonlandırma İçin Yapılacak İşlemler

1-) İş yeri eğitimi süresince öğrenci gün gün yaptığı işleri Sonuç Raporu şablonunu kullanarak yazmalıdır. Ertelenen yazma işi sürecin sağlıksız yürümesine neden olacaktır.

2-) Bölümün İş Yeri Eğitimi sayfasındaki Gerekli Formlar ve Evraklar kısmında yer alan “Sonuç Raporu Şablonu” içerisinde yer alan “Öğrenci İşyeri Devam Çizelgesi” sayfası çıktı alınarak işyeri yetkilisine staj başlangıcında veriler. Yetkili mühendis tarafından işyeri eğitimi süresince doldurulan devam çizelgesi işyeri eğitimi sonunda kaşelenir ve imzalanır.

3-) Öğrenci, işyeri eğitimi raporunu şablona göre hazırladıktan sonra işyeri eğitimi sonucunda işyeri yetkili mühendisine sunarak onaylatılır. Sonuç Raporu Şablonu içerisinde yer alan “Onay Sayfası” çıktı alınarak iş yeri yetkilisi tarafından kaşelenir ve imzalanır.

4-) Öğrenci, BYS’deki iş yeri eğitimi sonlandırma menüsünü kullanarak sonlandırma işlemini gerçekleştirir. İşyeri eğitimi süresince hazırlanan Rapor Dosyasına ek olarak imzalatılıp kaşelenen “Onay Sayfası” ve “Öğrenci İşyeri Devam Çizelgesi” taratılıp eklenerek pdf haline getirilir. Pdf haline getirilen sonuç raporu BYS'deki iş yeri eğitimi sonlandırma menüsüne yüklenir. Ayrıca öğrenci, işyeri eğitimi komisyonu tarafından iletilen öğrenci anketini doldurur.

5-) İş yeri yetkilisi, daha önce belirtilmiş mail adresine gelen şifre ile https://online.ktu.edu.tr/ adresi üzerinden iş yeri yetkilisi değerlendirme formu (sicil fişi) ve iş yeri eğitimi komisyonu tarafından iletilen işyeri yetkilisi anketini doldurur. Yetkili bu işlemi kesinlikle yapmalıdır, bu işlem yapılmadan iş yeri eğitimi sonlandırılamaz.

6-) İşyeri eğitimi komisyonu değerlendirme yaparak sonlandırma durumuna (kabul/revize) karar verir. Öğrenci sonlandırma durumunu BYS üzerinden mutlaka takip etmelidir. Revize durumunda gerekli işlemleri gerçekleştirmelidir.

7-) Sonlandırma işlemini tamamlayan öğrencilerin iş yeri eğitimi mülakatları dönemin 15. haftası (finallerden önceki hafta) yapılır. Mülakat için öğrenciler, İşyeri Eğitimi Komisyonu Üyelerinden randevu almalıdır. Mülakatlar yüz yüze veya online olarak gerçekleştirilebilir.

 

İş Yeri Eğitimi Yetkili / Kurum Değişikliği - İş Yeri Eğitimi İptali

Aşağıda belirtilen durumlar için BYS'deki iş yeri eğitimi menüsü üzerinden yeni talep oluşturulmalıdır:

1-) İşyeri eğitimi esnasında yetkili mühendisin değişmesi durumunda öğrenci BYS üzerinden talep oluşturarak, talebe yeni yetkiliye ait tüm bilgileri eksiksiz olarak eklemelidir. İş yeri eğitimi sonunda sonlandırma işlemi geçerli olan mühendis tarafınca gerçekleştirilecektir.

2-) Zorunlu hallerde (iş yerinin kapanması, işlerin durması vb.)  iş yerinin değiştirilmesi zorunluluğun doğması durumunda, bu durum komisyon başkanlığına bildirilerek, BYS üzerinden talep oluşturularak yeni işyeri ile ilgili başvuru formu doldurulup tekrar sisteme yüklenir.

3-) Herhangi bir nedenle iş yeri eğitimini iptal etmek isteyen öğrenci, bu durumu komisyona BYS üzerinden talep oluşturarak mutlaka bildirmelidir. 

Oluşturulan talepler komisyonca değerlendirilir. Öğrencilerin oluşturdukları talebi mutlaka takip etmesi, kabul edilmemesi durumunda ilgili düzenlemeyi yaparak taleplerini tekrar oluşturması gerekmektedir. 

 

İş Yeri Eğitimi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

1-) İşyeri eğitimi başvurusu nasıl yapılır?

-İşyeri eğitimi başvuruları çevrimiçi olarak KTÜ Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla herhangi bir belge kabul edilmemektedir.

2-) İşyeri eğitimi başvuru formunda başlangıç ve bitiş tarihleri neye göre yazılır?

-İşyeri eğitimi bir ders olması nedeniyle başlangıç yılın akademik takviminde belirtilen ders başlangıç günü ve bitiş tarihi 14. haftanın son cuma günüdür.  Bu zaman aralığı dışındaki tarihler kullanılarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3-) Başvuru belgeleri nelerdir?

-İşyeri eğitimine başvuru yapmak için 3 adet zorunlu belge gerekmektedir. İşyeri eğitimi başvuru formu (şirket tarafından imza ve mühürlü), sağlık provizyon belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir),  öğrenci bilgi formu ve iş sağlığı güvenliği temel eğitim sertifikası zorunlu belgelerdir. Bu belgeler dışında herhangi bir belge kullanılmamalıdır.

4-) Çalışıyorum kendi üzerimden sigortam var, işyeri eğitimi için bu durum bir sorun yaratır mı?

-Sigortalı olma durumu işyeri eğitimi yapılmasına engel değildir.

5-) İşyeri eğitimini ofiste yapabilir miyim?

-İşyeri eğitiminin şantiyede yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ofiste eğitim yapanlar ofiste öğrendikleri yazılımlar, proje yönetimi, imar işleri vs bilgileriyle sonuç raporunu oluşturabilir.

6-) Bahar yarıyılında iş yeri eğitimi yapılabilir mi?

Bahar yarıyılında sadece uzatan öğrenciler bitirme durumunda olduklarını bölüm başkanına ıspatlayarak ve Bölüm Başkanından aldığı izni bahar yarıyılı başlamadan işyeri eğitimi komisyonu başkanına bildirerek yapabilirler.