misyon & vizyon

  • Misyon ve Vizyonumuz;

     

    Bölümümüz; ülkemizin ve zamanın değişen-gelişen ihtiyaçlarını esas alarak mesleğimize, bilime ve topluma karşı sorumluluğunun bilincinde olan, mesleğin evrensel ölçekteki teorik bilgisinin yanı sıra mesleki etik, sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik yönlerini de dikkate alan, ömür boyu öğrenmeyi, bilgiyi paylaşmayı, araştırmayı ilke edinen, insanlık yararına bilgi üreten mühendisler yetiştirmeyi kendine görev ve ülkü olarak belirlemiştir. Ayrıca mühendislik dünyasındaki yerimizin iyileştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi açısından inşaat mühendisliği problemlerinin tanımlanması, çözümü, sentezlenmesi ve tasarımı için gereken bilgi, kabiliyet ve yaratıcı düşünce ile donatılan bireyler yetiştiren, ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla toplumun kalkınmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine öncülük eden, sanayi ile bütünleşen bir bölüm olmayı hedeflemekteyiz.

    İnşaat mühendisliği eğitim ve öğretiminde, bilim-teknoloji-proje üretiminde ve kullanımında ulusal ve bölgesel seviyede öncü olmak; uluslararası platformlarda tanınan ve saygın bir bölüm haline gelmektir.