eğitim öğretim

  Bölüm olanakları

Bölümümüzde 7 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere 14 akademik personel bulunmaktadır. Toplamda 625 m2 alana sahip 480 kişilik beş adet derslik, 90 m2lik bir adet seminer salonu, 160 m2lik 50 adet PC bulunan bir adet bilişim laboratuvarı, toplam 250 m2lik 150 kişilik iki adet teknik çizim salonu, yaklaşık 700 m2yi bulan malzeme, geoteknik, ulaştırma ve hidrolik anabilim dalları ile alakalı 4 adet laboratuvar ve ayrıca 50 m2 alana sahip bir adet kütüphane olmak üzere 1875 m2 fiziki mekân mevcuttur.

Her dersliğimizde 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet projeksiyon aleti ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Ayrıca bilişim laboratuvarındaki PC’lerde üniversitemiz tarafından lisansları alınan Microsoft işletim sistemi, MS Office 2013 yazılımları ile mesleki eğitim amaçlı kullanılan AutoCad 2014, Idecad, Probina, Sap2000, MatLab gibi paket programlar vardır.

·         Bölüm kontenjanı

Her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sayısal puanı ile genel kontenjandan 30 öğrenci (+2 Okul Birincisi Kontenjanı) kabul etmekteyiz.

·         MÜDEK ve ABET standartlarına uygunluk

İntibak sınıfları hariç diğer bütün  lisans derslerinin içerik, kredi ve programları hem Türkiye’deki akreditasyon kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun  hem de Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

·         Değişim programlarına başvuru imkânı

Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi değişim programları vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim programlarına katılma olanağı sunmaktayız.

Erasmus programı için the University of Pisa-İtalya, Vilnius University of Applied Engineering Sciences-Litvanya;

Mevlana değişim programı için Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi-Azerbaycan, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University-Gürcistan, Universiti Putra Malaysia-Malezya, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi-Kırgızistan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi-Kırgızistan, Süleyman Demirel Üniversitesi-Kazakistan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi-Bosna Hersek, Uluslararası Karadeniz Üniversitesi-Gürcistan, Issik-Kul Devlet Üniversitesi-Kırgızistan, Odessa I.I. Mechnikov National University-Ukrayna, Tuzla Üniversitesi-Bosna Hersek, Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi-Gürcistan, KIIT Üniversitesi-Hindistan, Uluslararası Balkan Üniversitesi-Makedonya, Saraybosna Üniversitesi-Bosna Hersek, Beder Üniversitesi-Arnavutluk, Tokyo University of Agriculture and Technology- Japonya, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi-Azerbaycan, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi-Kazakistan, V. Sarajishvili Tiflis Devlet Konservatuarı-Gürcistan;

Farabi değişim programı için Fırat Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ile ikili anlaşmalarımız bulunmaktadır. 

·         Uygulamaya yönelik müfredat

Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümlerinin müfredatlarından farklı bir yapıya sahip olan bölümümüz, öğrencilerinin uygulama becerilerini geliştirmesine ve pratik bilgilerinin artmasına yönelik bir misyon belirleyip, o doğrultuda bir çalışma sistemini benimsemiştir. Bundan dolayı teorik dersler açısından diğer mühendislik bölümlerine eşdeğer bir müfredata sahip olmakla birlikte uygulama becerisi ve pratik bilgi edinme amacıyla mühendislik müfredatında en az 2 tatil döneminde toplam 60 günlük yaz stajı ve ayrıca 14 haftalık (7. yarıyılda) işyeri eğitimine yer verilmektedir.

Mühendislik fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünün müfredatı ile farklılıklar olmasına rağmen 27 Haziran 2014’de toplanan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), “Teknoloji Fakültesi mezunlarımızın unvanlarının Mühendislik Fakültesi mezunları ile eşdeğer olduğuna” dair karar almıştır. Bu karara istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 09.07.2014 tarih ve 4407 sayı ile aldığı usule uygun yeni karar,  eşdeğerlik konusundaki çelişkiyi ortadan kaldırmıştır. Böylece diğer mühendislik fakültelerinden mezun mühendislerin yetkileri, hakları, hukukları ne ise fakültemiz mezunu mühendislerimizin de aynıdır, aralarında hiçbir fark yoktur. Bunula birlikte teknoloji fakültesi mezunu inşaat mühendisleri, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisliği Odasına (İMO) üye olabilme hakkı da edinmişlerdir.

Teknoloji fakültesi mühendislik bölümleri mezunlarının, lisansüstü (Yüksek Lisans+Doktora) eğitimleri mühendislik fakültelerinde olduğu gibi düzenlenmektedir.

·         Öğrenci danışmanlığı

Bölümümüz, lisans öğretimi ile ilgili yönetmeliğimiz gereğince, tüm öğrencilere öğretim elemanları arasından danışman atanır. Bu danışmanlar, öğrencinin ders saatinin belirlenmesi, not durumu gibi idari işlerinin takibinde olduğu kadar, öğrencilerin karşılaşacağı diğer her türlü sorunlarla da olanakları ölçüsünde ilgilenmektedirler. Danışmanların görevi, öğrenci üniversiteden ayrılana dek devam etmektedir.

·         Burs hizmetleri

Üniversitemizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim sürecini kolaylaştırmak amacıyla sosyal yardımlaşma kapsamında yemek ve nakdi burs ile destek sağlanmaktadır. Bununla birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık tarafından, her yıl isteyen üniversite öğrencilerine verilen kredi ve burslar için işlemler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.