mezunlarımız

  Mezunlarımızın çalışma hayatındaki yeri

Üretilmesi planlanan her türlü yapının, projelendirme aşaması da dâhil olmak üzere, inşaat mühendisliği hizmeti almasının yasal zorunluluk olduğu düşünüldüğünde mezunlarımızın çalışma alanlarının çeşitliliği ortaya çıkmaktadır.

İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olanlar için iş olanakları neredeyse sonsuzdur. Bunlar isterlerse kendi özel iş olanaklarını yaratırlar, isterlerse de yurt içinde ya da yurt dışında iş yapan yerli ya da yabancı inşaat firmalarında görev yapabilmektedirler.

İnşaat mühendisleri, imza yetkisi olan bir mühendis olarak, istihdam edilebilecekleri alanlar düşünüldüğünde, yüklendikleri işler gereği çok sayıda inşaat mühendisi çalıştıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, İller Bankası, Karayolları, Havaalanları, Belediyeler vb. gibi kamu kuruluşları, yerel yönetimler, akademisyen olma eğiliminde olanlar için üniversiteler ve araştırma kurumları ilk akla gelenler arasındadır. Ayrıca inşaat mühendisleri özel sektörde de, çeşitli müteahhitlik, müşavirlik ve kontrol hizmetleri için yoğun olarak istihdam edilmektedirler.

Bunların yanı sıra teknoloji fakülteleri bünyesindeki inşaat mühendisliği bölümleri mezunlarından eğitim formasyonu alanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerde "Teknik Öğretmen" olarak da görev yapabilmektedirler.