neden biz?

·         Bölüm olanakları

Bölümümüzde 7 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere 14 akademik personel bulunmaktadır. Toplamda 625 m2 alana sahip 480 kişilik beş adet derslik, 90 m2lik bir adet seminer salonu, 160 m2lik 50 adet PC bulunan bir adet bilişim laboratuvarı, toplam 250 m2lik 150 kişilik iki adet teknik çizim salonu, yaklaşık 700 m2yi bulan malzeme, geoteknik, ulaştırma ve hidrolik anabilim dalları ile alakalı 4 adet laboratuvar ve ayrıca 50 m2 alana sahip bir adet kütüphane olmak üzere 1875 m2 fiziki mekân mevcuttur.

Her dersliğimizde 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet projeksiyon aleti ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Ayrıca bilişim laboratuvarındaki PC’lerde üniversitemiz tarafından lisansları alınan Microsoft işletim sistemi, MS Office 2013 yazılımları ile mesleki eğitim amaçlı kullanılan AutoCad 2014, Idecad, Probina, Sap2000, MatLab gibi paket programlar vardır.

·         Bölüm kontenjanı

Her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sayısal puanı ile genel kontenjandan 30 öğrenci (+2 Okul Birincisi Kontenjanı) kabul etmekteyiz.

·         MÜDEK ve ABET standartlarına uygunluk

İntibak sınıfları hariç diğer bütün  lisans derslerinin içerik, kredi ve programları hem Türkiye’deki akreditasyon kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun  hem de Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

·         Değişim programlarına başvuru imkânı

Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi değişim programları vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim programlarına katılma olanağı sunmaktayız.

Erasmus programı için the University of Pisa-İtalya, Vilnius University of Applied Engineering Sciences-Litvanya;

Mevlana değişim programı için Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi-Azerbaycan, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University-Gürcistan, Universiti Putra Malaysia-Malezya, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi-Kırgızistan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi-Kırgızistan, Süleyman Demirel Üniversitesi-Kazakistan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi-Bosna Hersek, Uluslararası Karadeniz Üniversitesi-Gürcistan, Issik-Kul Devlet Üniversitesi-Kırgızistan, Odessa I.I. Mechnikov National University-Ukrayna, Tuzla Üniversitesi-Bosna Hersek, Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi-Gürcistan, KIIT Üniversitesi-Hindistan, Uluslararası Balkan Üniversitesi-Makedonya, Saraybosna Üniversitesi-Bosna Hersek, Beder Üniversitesi-Arnavutluk, Tokyo University of Agriculture and Technology- Japonya, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi-Azerbaycan, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi-Kazakistan, V. Sarajishvili Tiflis Devlet Konservatuarı-Gürcistan;

Farabi değişim programı için Fırat Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ile ikili anlaşmalarımız bulunmaktadır. 

·         Uygulamaya yönelik müfredat

Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümlerinin müfredatlarından farklı bir yapıya sahip olan bölümümüz, öğrencilerinin uygulama becerilerini geliştirmesine ve pratik bilgilerinin artmasına yönelik bir misyon belirleyip, o doğrultuda bir çalışma sistemini benimsemiştir. Bundan dolayı teorik dersler açısından diğer mühendislik bölümlerine eşdeğer bir müfredata sahip olmakla birlikte uygulama becerisi ve pratik bilgi edinme amacıyla mühendislik müfredatında en az 2 tatil döneminde toplam 60 günlük yaz stajı ve ayrıca 14 haftalık (7. yarıyılda) işyeri eğitimine yer verilmektedir.

Mühendislik fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünün müfredatı ile farklılıklar olmasına rağmen 27 Haziran 2014’de toplanan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), “Teknoloji Fakültesi mezunlarımızın unvanlarının Mühendislik Fakültesi mezunları ile eşdeğer olduğuna” dair karar almıştır. Bu karara istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 09.07.2014 tarih ve 4407 sayı ile aldığı usule uygun yeni karar,  eşdeğerlik konusundaki çelişkiyi ortadan kaldırmıştır. Böylece diğer mühendislik fakültelerinden mezun mühendislerin yetkileri, hakları, hukukları ne ise fakültemiz mezunu mühendislerimizin de aynıdır, aralarında hiçbir fark yoktur. Bunula birlikte teknoloji fakültesi mezunu inşaat mühendisleri, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisliği Odasına (İMO) üye olabilme hakkı da edinmişlerdir.

Teknoloji fakültesi mühendislik bölümleri mezunlarının, lisansüstü (Yüksek Lisans+Doktora) eğitimleri mühendislik fakültelerinde olduğu gibi düzenlenmektedir.

·         Öğrenci danışmanlığı

Bölümümüz, lisans öğretimi ile ilgili yönetmeliğimiz gereğince, tüm öğrencilere öğretim elemanları arasından danışman atanır. Bu danışmanlar, öğrencinin ders saatinin belirlenmesi, not durumu gibi idari işlerinin takibinde olduğu kadar, öğrencilerin karşılaşacağı diğer her türlü sorunlarla da olanakları ölçüsünde ilgilenmektedirler. Danışmanların görevi, öğrenci üniversiteden ayrılana dek devam etmektedir.

·         Burs hizmetleri

Üniversitemizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim sürecini kolaylaştırmak amacıyla sosyal yardımlaşma kapsamında yemek ve nakdi burs ile destek sağlanmaktadır. Bununla birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık tarafından, her yıl isteyen üniversite öğrencilerine verilen kredi ve burslar için işlemler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

·         Üniversite içi yatay geçiş

Üniversitemiz bünyesinde bir eğitim programına kaydolmuş ve öğreniminde başarı göstermiş öğrenciler, eğitimi sırasında kendi isteğine, yeteneğine ve diğer özel durumlarına daha uygun eşdeğer bir programa geçebilme olanağına sahiptirler. Üniversite içi yatay geçiş, Üniversitemizin Ön Lisans ve Lisans Bölümleri/Programları Arasında Yatay Geçiş Esaslarına göre gerçekleştirilmektedir.

·         Çift ana dal ve yan dal programı

Lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerimiz, ilgi duydukları ikinci bir dalda lisans diploması alma imkânına (Çift Ana Dal Programı) ya da başka bir dalda öğrenim görme imkânına (Yan Dal Programı) sahiptirler.

 

·         Yabancı uyruklu öğrenciler

Bölümümüze yabancı uyruklu öğrenci de alınmaktadır. Lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenciler Sınavı (YÖS) sonucu ile veya Yükseköğretim Kurulunun YÖS’ün eşdeğeri olarak kabul ettiği uluslararası sınav sonucu ile bölümüze kayıt için başvurabilmektedirler.

·         Mezunlarımızın çalışma hayatındaki yeri

Üretilmesi planlanan her türlü yapının, projelendirme aşaması da dâhil olmak üzere, inşaat mühendisliği hizmeti almasının yasal zorunluluk olduğu düşünüldüğünde mezunlarımızın çalışma alanlarının çeşitliliği ortaya çıkmaktadır.

İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olanlar için iş olanakları neredeyse sonsuzdur. Bunlar isterlerse kendi özel iş olanaklarını yaratırlar, isterlerse de yurt içinde ya da yurt dışında iş yapan yerli ya da yabancı inşaat firmalarında görev yapabilmektedirler.

İnşaat mühendisleri, imza yetkisi olan bir mühendis olarak, istihdam edilebilecekleri alanlar düşünüldüğünde, yüklendikleri işler gereği çok sayıda inşaat mühendisi çalıştıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, İller Bankası, Karayolları, Havaalanları, Belediyeler vb. gibi kamu kuruluşları, yerel yönetimler, akademisyen olma eğiliminde olanlar için üniversiteler ve araştırma kurumları ilk akla gelenler arasındadır. Ayrıca inşaat mühendisleri özel sektörde de, çeşitli müteahhitlik, müşavirlik ve kontrol hizmetleri için yoğun olarak istihdam edilmektedirler.

Bunların yanı sıra teknoloji fakülteleri bünyesindeki inşaat mühendisliği bölümleri mezunlarından eğitim formasyonu alanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerde "Teknik Öğretmen" olarak da görev yapabilmektedirler.

·         Spor tesisleri

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra spor konusunda da öğrenci ve öğretim elemanlarımıza destek vermeyi görev edinen fakültemiz, kampüs içindeki futbol, voleybol, basketbol ve tenis sahalarından ve aletli kondisyon salonundan ücretsiz olarak faydalanmayı sağlamaktadır. Bununla birlikte yıl içerisinde istekli öğrencilerimizin oluşturacağı takımlar ile katılabilecekleri diğer bölümler ve fakülteler arasında birçok turnuva ve müsabaka düzenlenmektedir.

Fakülte yerleşkesine bitişik Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kapalı yarı olimpik yüzme havuzundan öğrencilerimiz de faydalanabilmektedir.

·         Yemek ve Barınma hizmetleri

Kampüs içinde öğrencilerimizin faydalanabileceği 100 kişilik yemekhane ve 80 kişilik kantin bulunmaktadır. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 150 kız ve 300 erkek öğrenci olmak üzere toplam 450 kişilik devlet öğrenci yurdu yerleşkemize sadece 50 m mesafededir. Bu yurtta öğrencilerimize 7 gün süre ile sabah ve akşam öğünleri için yemek, 24 saat sıcak su ve kablosuz internet hizmetleri de sunulmaktadır.

·         Ulaşım

 Bölümümüzün bulunduğu kampüs Trabzon kent merkezine yaklaşık 52 km uzakta olup buraya ulaşım Of veya Çaykara ilçeleri istikametine giden minibüsler ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma vasıtaları ile sağlanmaktadır. Sabah 6 ile gece 9 saatleri arasında hemen her vakit şehir merkezinden kampüse karşılıklı ulaşım mümkündür.