çift ana dal ve yan dal

 Üniversite içi yatay geçiş

Üniversitemiz bünyesinde bir eğitim programına kaydolmuş ve öğreniminde başarı göstermiş öğrenciler, eğitimi sırasında kendi isteğine, yeteneğine ve diğer özel durumlarına daha uygun eşdeğer bir programa geçebilme olanağına sahiptirler. Üniversite içi yatay geçiş, Üniversitemizin Ön Lisans ve Lisans Bölümleri/Programları Arasında Yatay Geçiş Esaslarına göre gerçekleştirilmektedir.

·         Çift ana dal ve yan dal programı

Lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerimiz, ilgi duydukları ikinci bir dalda lisans diploması alma imkânına (Çift Ana Dal Programı) ya da başka bir dalda öğrenim görme imkânına (Yan Dal Programı) sahiptirler.