geoteknik anabilim dalı

Anabilim Dalı BaşkanıDr. Öğr. Üyesi Ümit ÇALIK
Genel Bilgiler

Geoteknik Anabilim Dalı, İnşaat Mühendisliği Bölümü altında yer alan anabilim dallarından biridir.  Geoteknik Anabilim Dalı’nda tam donanımlı bir geoteknik laboratuvarı da bulunmaktadır. Bu laboratuvarda lisans ve lisansüstü çalışmaların yanında döner sermaye kapsamında bazı laboratuvar deneyleri de yapılmaktadır.


Geoteknik, bir inşaat aşamasında zemin davranış özelliklerini inceleyen alt uzmanlık alanıdır. Geoteknik Mühendisliği; tüm yapıların (binalar, köprüler, barajlar, dayanma yapıları, silolar, yollar vb.), zemin ortam üzerine veya içine güvenli ve ekonomik olarak yerleştirilmesi ile ilgilenmektedir. Herhangi bir yapı inşa edilmeden önce bu etüdün yapılması gereklidir. Yapının tasarlanmasından önce yapının yapılacağı sahaya ait zemin ve temel etüt raporu, zemin üzerine uzmanlaşmış geoteknik mühendisi tarafından hazırlanır. 

Çalışma Alanları
  • Yapıların tasarımında temel zemininin güvenle taşıyabileceği yükü belirlemek
  • Yapı temelinin uygulanan yükler altında zamana değişimine bağlı olarak yapabileceği oturmaları belirlemek ve izin verilen sınırlara göre değerlendirmeleri yapmak
  • Taşıma gücü ve oturma koşullarına göre en uygun temel tipini belirleme ve boyutlandırmak
  • Toprak barajların boyutlarını ve şev açılarını belirlemek
  • Su içinde ve kıyılarında yapılacak köprü ayaklarının temel tasarımını yapmak
  • Yol, havaalanı vb. yapılarda, temel tabakalarında kullanılacak olan zemin sınıfının belirlenmek, sıkıştırma çalışmalarını yürütmek, sıkıştırmayı kontrol etmek ve temeli projelendirmek
  • Derin kazıları planlamak ve uygulamak
  • Zemin iyileştirmelerinde, uygun iyileştirme yöntemlerini belirlemek ve planlamak gibi birçok çalışma alanına sahiptir.
Anabilim Dalınca Verilen Lisans Dersleri

Zemin Mekaniği-I / Zemin Mekaniği-II / Temel Mühendisliği

İnşaat Jeolojisi / İnşaat Makineleri /