laboratuvar ve uygulama

Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümümüzde bölüm ders müfredatlarında laboratuvar dersleri bulunmaktadır. Ayrıca derslerin devamı niteliğinde laboratuvar dersleri de ele alınmaktadır. Laboratuvarlar ile ilgili içeriklere (deney föyleri, deney tasarımı, laboratuvar kuralları vs.) bölüm sayfamızdaki lisans laboratuvarları adlı başlıkta ulaşabilirsiniz. Laboratuvarlar ile ilgili bazı içerikler aşağıda gösterilmiştir. 

Lisans ve Lisansüstü Laboratuvarlarımız

• Geoteknik Laboratuvarı
• Hidrolik Laboratuvarı
• Ulaşım Laboratuvarı
• Yapı ve Malzeme Laboratuvarı