faaliyetler 2023-2024

 • A1.H01.PG3. 8 Aralık 2023 tarihinde bölümümüzde çevrimiçi 3. Eğitim Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
 • A1.H02.PG4. Bölümümüz öğrencilerinden gelen geri bildirimlerinden yola çıkılarak öğrencilere serbest çalışma alanı tahsis edilmiştir.
 • A1.H03.PG2. Bölüm Akademisyenlerimiz Prof. Dr. Semra ÇOLAK, Prof. Dr. İsmail AYDIN, Doç. Dr. Aytaç AYDIN ve Doç. Dr. Aydın DEMİR, Eğiticilerin Eğitimi kapsamında Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen “2237-A Harmanlanmış Öğretim Uygulamaları Eğitimi“ konulu eğitim programına katılmışlardır.
 • A1.H04PG1. Bölümümüz 4. Sınıf öğrencisi Minel OĞUL Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması tarafından düzenlenen TalenTree Ideathon Proje Yarışmasında 3’üncülük ödülü almıştır.
 • A1.H04.PG2. Lisans Programı Öğrencilerimizin Kişisel ve Mesleki Gelişimlerine Yönelik Starwood A.Ş. firması tarafından Yonga Levha Üretim Süreçleri konulu seminer verilmiştir.
 • A1.H04.PG4. Bölümümüz 4. Sınıf öğrencisi Mustafa Selçuk GİRGİNER TÜBİTAK 2209-B Projesi kapsamında “Kağıt Üretiminde Oluşan Liifsel Kırıntı Materyalin Modifikasyonu ve Yeniden Kullanımı” isimli kurum dışı proje başvurusunda bulunmuştur.
 • A1.H04.PG3. Programımızda okutulan seminer ve mühendislik uygulamaları dersleri kapsamında sektör temsilcilerinin katılımı ile öğrencilerimize Starwood Orman Ürünleri A.Ş. firması tarafından Yongalevha Üretim Süreçleri ve Ankutsan A.Ş. firması tarafından Kağıdın Dönüşüm Hikayesi konulu seminerler verilmiştir.
 • A2.H02.PG1. Kamu kurumları ve özel sektör tarafından fonlanan kurum dışı projelerimiz.
 • A2.H01.PG2. Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında yapılan projelerimiz.
 • A2.H01.PG3. Öğretim Üyelerimize (Kurucu + Ortak) ait faal Teknokent Şirketlerimiz.
 • A3.H01.PG4. Bölüm Öğretim Üyeleri ve İdari Personel ile İftar Yemeği organizasyonu düzenlenmiştir.
 • A3.H02.PG1. 28.09.2023 tarihinde mezunlarımız ile çevrimiçi toplantı yapılmıştır.
 • A4.H01.PG1. Bölüm Öğrencilerimiz Tarafından Öğretmenler Günü kutlaması yapılmıştır.
 • A4.H01.PG1. Bölümümüz Orman Endüstri Mühendisliği Öğrenci Bilim Kulübü tarafından Cumhuriyet Haftası Etkinliği düzenlenmiştir.
 • A4.H01.PG1. Bölümümüz Orman Endüstri Mühendisliği Öğrenci Bilim Kulübü tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası Etkinliği düzenlenmiştir.
 • A4.H01.PG2. Bölümümüz tarafından Dezavantajlı Gruplara Yönelik Proje Etkinliği düzenlenmiştir.
 • A5.H02.PG2. Slovenya Innorenew CoE Araştırma merkezi ekibi ile TÜBİTAK-Slovenya İkili İşbirliği Programı kapsamında bölüm akademisyenlerimiz Prof. Dr. Ali TEMİZ, Doç. Dr. Samet DEMİREL ve Dr. Öğr. Üyesi Gaye KÖSE DEMİREL organizasyonunda birimize ziyaret düzenlenmiş ve öğrencilerimize seminer verilmiştir.
 • A5.H04.PG5. Uluslararası Sempozyum Etkinliği kapsamında Slovenya Innorenew CoE Araştırma merkezi ekibi ile TÜBİTAK-Slovenya İkili İşbirliği Programı kapsamında bölüm akademisyenlerimiz Prof. Dr. Ali TEMİZ, Doç. Dr. Samet DEMİREL ve Dr. Öğr. Üyesi Gaye KÖSE DEMİREL organizasyonunda birimize ziyaret düzenlenmiş ve çalışmalar yapılmıştır.
 • A6.01.07. Bölümümüz Danışma Kurulu 08.12.2023 tarihinde düzenlenmiştir. 
 • A6.01.08. Bölüm öğrencilerimizden almış olduğumuz geri bildirimler sonucunda öğrencilere çalışma salonu bölümümüz tarafından tedarik edilmiştir.
 • A6.01.21. İş Dünyası Memnuniyet Anketi https://ktu.edu.tr/oem/yenimezunanketi mezun linkimizden doldurulması sağlanarak memnuniyet oranları ölçülmüştür.
 • A6.01.22. Yıl içerisinde işe yerleşen öğrenci sayımız
 • A6.02.03. Bölümümüz 4. Sınıf öğrencisi Mustafa Selçuk GİRGİNER “Kağıt Üretiminde Oluşan Lifsel Kırıntı Materyalin Modifikasyonu ve Yeniden Kullanımı” isimli endüstriyel bazlı projede çalışmalarını sürdürmektedir.
 • A6.03.06. Biririmimiz Döner Sermaye Faaliyetleri
 • A6.03.07. Wood Industry and Engineering (WI&E) isimli Bölüm Dergimizin 2. Sayısı yayınlanmıştır.
 • A6.03.22. Bilginin Topluma Yayılması kapsamında Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali TEMİZ Tarım ve Orman Gündemi konulu TV programında konuşma yapmıştır.
 • A6.03.25. Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayfer DÖNMEZ ÇAVDAR Vezirköprü Orman Ürünleri Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına Ar-Ge Ziyaretinde bulunarak; firma yöneticilerine ve Ar-Ge ekibine, Ar-Ge merkezi süreçlerini başarılı bir şekilde nasıl yönetebilecekleri konusunda önemli bilgilerin sunulduğu bir eğitim düzenlenmiş ve firma yetkililerine kendi uzmanlık alanında detaylı bilgiler sunmuştur.
 • A6.04.01. Birimimiz Araştırma Üniversitesi göstergesi kapsamında bölümümüz öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Bilge YILMAZ tarafından Patent-Faydalı Model Tasarım’a başvuru yapılmıştır.

2023 Yılı Bölümümüzde Yapılan Diğer İyileştirme Faaliyetleri

 • Bilgisayar laboratuvarında bulunan tüm bilgisayarların sürüm programı yükselmiştir.
 • Kişisel ve Mesleki Gelişim Seminerleri düzenlenmiştir.
 • Bölümümüz Akademik ve Kültürel Yayın faaliyetlerinin, bölümümüz misyonu ve vizyonu doğrultusunda planlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve sürdürülebilir koordinasyon ve denetiminin sağlanması amacıyla “Akademik ve Kültürel Yayın Komisyonunun kurulmuştur.
 • Ders kapsamında fabrika saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
 • Öğretim üyesi kitap yazımı gerçekleştirilmiştir.
 • Tasarım projelerinde öğrenciler ödüllendirilmiştir.
 • Danışman-Öğrenci görüşmeleri etkinleştirilerek yazılı kayıt altına alınmıştır.
 • Öğrencilerin mesai dışı çalışmaları için izinli zaman ve saat aralığı planı ve derslik tahsisi yapılmıştır.
 • Dersliklerde teknik cihaz (perde, kumanda, projektör vb.) bakımları ve değişimi yapılmıştır.
 • Akademik Personel ve Öğrenci memnuniyet anketleri düzenlenmiştir.
 • Stratejik Plan Bilgi sisteminin daha etkin ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için Bölüm Başkanlığı nezdinde bölüm içi komisyonlar ve bölüm yönetimi ile koordinasyon toplantısı yapılmıştır.
 • Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Samet DEMİREL ve öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Bilge YILMAZ üniversitemiz Medikal Cihaz Tasarım Üretim ve Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Üç Boyutlu Eklemeli İmalat Yöntemleri" adlı uygulamalı eğitimlere katılmışlardır.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2023 Yılı Stratejik Plan performans Göstergeleri sonucunda fakülte bazında %80,64 oranı ile birinci olmuştur.