orman biyolojisi ve odun koruma teknolojisi anabilim dalı

Prof. Dr. Ümit Cafer YILDIZ (Anabilim Dalı Başkanı)

yildiz@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Ali TEMİZ

temiz@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Sibel YILDIZ

sibelyildiz@ktu.edu.tr

Doç. Dr. Özlem ÖZGENÇ KELEŞ

oozgenc@ktu.edu.tr

Doç. Dr. Engin Derya GEZER

gezer@ktu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gaye KÖSE DEMİREL

gkose@ktu.edu.tr

Arş. Gör. Özge Nur ERDEYER

nurerdeyer@ktu.edu.tr