aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 1971 yılında eğitim-öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1975 yılında vermiştir.1982 yılında Fen Bilimleri Enstitüsünün kurulmasıyla Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almıştır. Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ilk yüksek lisans mezununu 1985 yılında, ilk doktora mezununu 1989 yılında vermiştir.

1971 yılında kurulan ve ülkemizdeki ilk bölüm olan Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim programı orman endüstrisinin beklentilerini karşılamakta ve orman endüstri sektörlerine ilişkin temel bilgi sağlamaktadır. Orman Endüstri Mühendisliği lisans programı iletişim, sorun çözme ve teknik yeteneklerin geliştirilmesi konularına önem vermektedir. Bu hedeflere yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı odun mekaniği ve teknolojisi , odun koruma, orman ürünleri kimyası ve teknolojisi, ve orman endüstri makinaları alanlarında dersler ile bilgisayar uygulamaları, davranış bilimleri ve işletme yönetimi gibi genel amaçlı dersler içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla orman endüstri problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecektir.

Ayrıca, KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle Endüstride Meslek Eğitimi (EME) uygulamasına geçiş yapmıştır. Bu eğitim uygulaması ile öğrencilerimiz 7 yarıyıl boyunca alacakları derslere ek olarak 8. Yarıyılda endüstride staj uygulaması gerçekleştirecektir. 7+1 Endüstride Mühendislik Eğitimi ile Orman Endüstri Mühendisliğini bir adım daha ileri taşıyarak mezunlarımızın faaliyet alanlarımızdaki sanayiye entegrasyonunu ve uzmanlıklarını bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Mesleğin etik uygulamalarını dikkate alarak, yeşil mutabakat ve geri dönüşüm gibi toplumsal ve küresel sorumluluklara duyarlı, stratejik orman varlığı odun ve diğer mühendislik malzemelerini kombine ederek ülke ve insanlık yararına çözümler üretmek üzere, orman endüstrisi ve ilişkili sektörlerde kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarında tedarik, üretim ve pazarlama süreçlerinde Orman Endüstri Mühendisi olarak çalışmalarını veya hizmet vermelerini; lisansüstü eğitim ve kariyer yapabilmelerini amaçlanmaktadır.

Ayrıca, 7+1 Endüstride Mühendislik Eğitimi (EME) uygulaması ile, öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini bir tam dönemde pekiştirmek, öğrencilerimize iş yerlerindeki organizasyon yapısını tanıtmak ve iş disiplini kazandırmak, öğrencilerimizin almış oldukları teorik ve uygulamalı mühendislik bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisini kazandırmak, öğrencilerimizin mesleki eğitim gördükleri kurumlarda takım ruhu ile iş yapabilme alışkanlığını kazandırmak ve öğrencilerimizin sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri takip edebilme imkanı sağlamayı amaçlamaktayız.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz çeşitli Öğrenci Kulüpleri (OEM Bilim Kulübü) gibi topluluklar oluşturarak uluslararası ve ulusal mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Anabilim Dallarımız

 •  Odun Mekaniği ve Teknolojisi
 •  Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi
 •  Orman Endüstri Makinalari ve İşletme
 •  Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi

Staj Programı
KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi OEM Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, Mühendislik eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.
Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 60 (altmış) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az on beş (15) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler.
Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurttışı birçok kurum ve şirkette staj imkanı bulabilmektedir.

Ayrıca, 7+1 Endüstride Meslek Eğitimi (EME) kapsamında öğrencilerimiz 8. Yarıyılda bir dönem boyunca staj yapacaklardır.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 • Erasmus+ Değişim Programı Birimi
 • Farabi Değişim Programı Birimi
 • Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

2022-2023 Yılı Başarılarımız

 • TÜBİTAK 2209-A Programı 2023 Yılı 1. Dönem başvuruları sonucunda 1 projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.
 • TÜBİTAK 2209-B Programı 2023 Yılı 1. Dönem başvuruları sonucunda 2 projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.
 • TalenTree Ideathon “Gelecek ve Karbon Sıfır" Temalı Proje Yarışması'nda Üçüncülük Derecesi

Laboratuvar ve Uygulama

Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümümüzde 2023-204 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ders müfredatlarının 7. Yarıyılnda OREN4045 OEM Deneyler adıyla ayrı laboratuvar dersi eklenmiştir. Ayrıca, laboratuvarlar derslerin ayrılmaz birer parçası olarak derslerle birlikte verilmektedir. Bazı derslerimizin haftalık yükü 3 saat teori 1 saat laboratuvar, bazıları 2 saat teori 1 saat laboratuvar, bazıları 2 saat teori ve 2 saat de laboratuvar şeklindedir. Laboratuvarlar ile ilgili içeriklere  vs.) bölüm sayfamızdaki hakkımda sekmesinde laboratuvarlarımız adlı başlıktan, laboratuvar kurallarına öğrenci/lisans sekmesindeki laboratuvar güvenliği ve çalışma kuralları başlığından ulaşabilirsiniz. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümümüzde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin çalışmalar yapababileceği çok sayıda Ar-Ge laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Laboratuvarlar ile ilgili bazı içerikler aşağıda verilmiştir. 

Ar-Ge Laboratuvarlarımız

Ahşap levha pilot tesisinde kontrplak, yongalevha, OSB vb. gibi levha ürünlerinin üretimleri gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvar bünyesinde hammadde hazırlama işlemleri, odunların yongalanması, eleme, kurutma, tutkallama, serme ve sıcak presleme işlemleri ile yongalevha, kontrplak, yapı levhası ve OSB levhalarının üretimleri gerçekleştirilmektedir. Pilot tesiste gerek öğrenci uygulamaları ve proje çalışmaları gerekse lisansüstü çalışmaların yürütülmektedir.

Kereste ve kurutma pilot tesisinde başlıca aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmektedir:

 • Tomruk biçme işlemi
 • Kereste kuruma işlemi
 • Alt laboratuvarlarda üretilen mobilyaların son işlemleri
 • CNC İşlemleri

Laboratuvarda gerek öğrenci uygulamaları ve proje çalışmaları gerekse lisansüstü çalışmaların yürütülmektedir.. 

Fiziksel ve mekanik odun teknolojisi laboratuvarında masif ahşap ve ahşap levha ürünlerine ait kalite özellikleri belirlenmekte ve fiziksel ve mekanik testler gerçekleştirilmektedir (Şekil 7.5). Laboratuvarda gerek öğrenci uygulamaları ve proje çalışmaları, gerekse lisansüstü çalışmalar yürütülmektedir.
 

Tutkal analiz laboratuvarında başlıca aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmektedir:

 • Levha ürünlerinin üretimi sırasında kullanılan tutkallara ait testler,
 • Plazma modifikasyonu,
 • Isıl iletkenlik,
 • Yüzey pürüzlülüğü,
 • Formaldehit emisyonu

Laboratuvarda gerek öğrenci uygulamaları ve proje çalışmaları, gerekse lisansüstü çalışmalar yürütülmektedir.

Mobilya Laboratuvarında adhezyon testi ve aşınma testi gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda gerek öğrenci uygulamaları ve proje çalışmaları, gerekse lisansüstü çalışmalar yürütülmektedir.

Emprenye Pilot Tesisi, Odun Koruma ve Mikoloji Laboratuvarında başlıca aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmektedir:

 • Emprenye işlemi,
 • Çürüklük testleri,
 • Penetrasyon testleri,
 • Bakır, krom ve arsenik analizi,
 • Hızlandırılmış dış ortam testleri,
 • Renk ölçüm testi.

Kağıt pilot tesisi, Kağıt Hamuru ve Kağıt Test Laboratuvarında başlıca aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmektedir:

 • Kağıt hamuru üretimi,
 • Kağıdın ağartılması,
 • Kağıt üretimi,
 • Kağıdın fiziksel testleri.

Laboratuvarda gerek öğrenci uygulamaları ve proje çalışmaları, gerekse lisansüstü çalışmalar yürütülmektedir.

Orman Ürünleri Kimyası Laboratuvarında başlıca aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmektedir:

 • Odunun temel kimyasal analizlerinin (holoselüloz, lignin, pentozan) yapılması,
 • Kağıt hamuru viskozite ve Kappa no tayini,
 • Selüloz türevleri sentezleri,
 • Selüloz modifikasyonları,
 • Selülozik fonksiyonel ürünler.

Laboratuvarda gerek öğrenci uygulamaları ve proje çalışmaları, gerekse lisansüstü çalışmalar yürütülmektedir.

Odun Dışı Orman Ürünleri Laboratuvarında başlıca aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmektedir :

 • Odun dışı orman ürünlerinin fenolik karakterizasyonu,
 • Odun dışı orman ürünlerinin antioksidan kapasiteleri tayini,
 • Uçucu yağ analizi ve bileşenlerinin sınıflandırılması,
 • Odun dışı orman ürünlerinin spektroskopik analizleri.

Laboratuvarda gerek öğrenci uygulamaları ve proje çalışmaları, gerekse lisansüstü çalışmalar yürütülmektedir.

 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Test Laboratuvarı
 • Odun Anatomisi Laboratuvarı
 • Bilgisayar Laboratuvarı

 

Mezunlarımız ve İstihdam

Orman Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları devlette ve özel sektör firmalarında birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. Mezunlar giriş seviyesinde veya orta seviyede iyi bir başlangıç maaşı ve ilerleme fırsatlarıyla işe girebilmektedir. İşverenler çok küçük firmalardan büyük uluslararası firmalara kadar çeşitlilik göstermektedir ve işletmeler hem gelişmiş bölgelerde hem de kırsal bölgelerde bulunabilmektedir. Programın disiplinler arası yapısı mezunlara, orman ürünleri endüstrisinin üretim, ahşapta üst yüzey işlemleri, ürün tasarımı, kalite kontrol, satış ve pazarlama gibi alanlarında mesleki kariyerlerini sürdürme olanağı vermektedir.

Ayrıca birçok mezunumuz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmekte ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedirler.

Mezunlarımızdan Bölümümüzü Tercih Edecek Adaylara Mesajlar;

  
  
  

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

 

 

Taban Puanı

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile Başarı Sırası

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile Başarı Sırası

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile Başarı Sırası

Taban Puanı

40

-

205,47

40

457.447

260,26

40

432.476

276,65

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.