yabancı uyruklular için uzmanlık eğitimine başlama belgeleri

 • Kazandı belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Diploma noter tercümeli
 • Pasaport noter tercümeli
 • Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeler
 • Sağlık kurulu raporu
 • Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)
 • Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belge
 • Tercümeleri noter tarafından onaylanmış diploma örneği ve aslının fotokopisi
 • Tercümeleri noter tarafından onaylanmış pasaport ve aslının fotokopisi
 • İl içinde açılacak Vakıfbank hesap numarası

 

Not: Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır.