temizlik hizmetleri

 

İDARİ PERSONEL

 

Hatice ÇAKIROĞLU
(Dekanlık)
 

 haticecakiroglu@ktu.edu.tr

 


Tahsin BOZDİ
(Eğitim Merkezi)

 tahsinbozdi@ktu.edu.tr

      

Hacer DİNÇ
(Eğitim Merkezi)
  

 hacerdinc@ktu.edu.tr

 


Erol KUKUL
(Eğitim Merkezi)

 erol@ktu.edu.tr


Mustafa PEHLİVAN
(Temel Tıp Binası)
   

 mustafapehlivan@ktu.edu.trOsman ÇAKIR
(Temel Tıp Hayvan Lab.)

 osmancakir@ktu.edu.tr


Coşkun YÜKSEL
(Temel Tıp Binası)
          

 coskunyuksel@ktu.edu.tr


Şükrü BİRİNCİ
(Temel Tıp Binası Isıtma, Soğutma ve    Kadavra)

 sukrubirinci@ktu.edu.tr