Haberler Tümü

 Fakültemiz bünyesinde bulunan Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 26.09.2000 tarihinde kurulmuştur.Doğrudan dekanlığa bağlı, diğer anabilim dallarından öğretim üyelerinin görevlendirilmesiyle, Dekan başkanlığında yürütülen multidisipliner bir birim olarak yapılanmıştır. 2012 yılında görevlendirilen öğretim üyelerinin kendi aralarında yaptıkları düzenleme ile anabilim dalı başkanı belirlenmiştir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk AKTURAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Bilge TUNCEL

 Misyonumuz;

Tıp eğitimindeki yenilikleri izleyerek çağdaş tıp bilgi ve becerileri ile donatılmış hekimlerin yetiştirilmesi için; mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası eğitim ve eğiticilere yönelik uygulamalar ile eğitimi şekillendirecek önerileri sunmaktır

Vizyonumuz;

Öğrenci merkezli eğitimin kalitesini arttırılması,

Tıp eğitiminde eğitim yöntemleri ve teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılması,

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın özgün akademik kadrosunun geliştirilmesidir.