cerrahi uygulama ve araştırma merkezi/hayvan laboratuvarı

 

İDARİ PERSONEL

 

      Sait AL 
      (Birim Sorumlusu)

 0 462 377 79 06

 saital@ktu.edu.tr

 

      İbrahim AYDIN

 0 462 377 79 06

 ibrahimaydin@ktu.edu.tr

YAPILAN İŞLEMLER

Günlük yapılan işler:

 • Deney hayvanlarının barındığı yerlerin sıcaklık ve nem kayıtlarının alınması (sabah ve akşam)
 • Deney hayvanlarının sağlık durumlarının kontrolü
 • Deney hayvanlarının su ve yemlerinin verilmesi
 • Havalandırma sistemi ve ışıkların kontrolü
 • Günlük temizliğin kontrolü

Haftalık yapılan işler:

 • Deney hayvanlarının kafeslerinin değiştirilmesi
 • Yem ve altlık malzemenin (talaş) kontrolü
 • Malzeme ve cihazların kontrolü

Aylık yapılan İşler:

 • KDV ve Damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması
 • Döner Sermaye Hazine ve BAP payı beyannamelerinin hazırlanması
 • KTÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu toplantısına katılmak

Yıllık yapılan işler:

 • Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılım ve sekretarya (yılda 1-2)
 • Hayvan Refahı Birimi toplantısını düzenlemek ve sekretarya (yılda 1-3)
 • Deney hayvanı yıllık kullanım verilerini hazırlamak ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirmek.
 • Deney Hayvanı Kullanımı Yıllık İstatistiklerinin HAYBİS' e (hayvan bilgi sistemi) girilmesi
 • Döner Sermaye Bütçesinin hazırlanması

Düzensiz gerektikçe yapılan işler:

 • Deneysel araştırmalara teknik destek
 • Tamamlanan deneysel araştırmaların verilerini Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu sistemine girmek
 • Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Kursu’na eğitimci olarak katılım
 • Yapılan araştırmaların etik kurallar ve veteriner hekimlik yönünden uygunluğunu denetlemek
 • Deney sonunda ötenazi gereken hayvanlarla, yetiştirme ve operasyon sonrası bakımda ötenazisi gereken hayvanların uygun yöntemle ötenazisinin sağlanması
 • Hayvan ölülerinin uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve tıbbi atık aracına verilmesi
 • Merkezin ihtiyaç duyduğu alımların yapılması
 • Taşınır Kayıt İşlemlerinin takibi