göreve başlamak için gerekli evraklar (YÖK kadrosu için)

 • Dekanlığa hitaben dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız.)
 • Kazandı belgesinin aslı
 • Mezuniyet belgesi (Tıp Fakültesi, E-devlet vb.)
 • Sağlık Kurulu raporu (heyet)
 • 6 adet fotoğraf (Fotoğrafları arkasına ad,soyad ve bölüm yazılacak)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 • Savcılıktan adli sicil kaydı (çalışmayanlar için)
 • İkametgah belgesi (çalışmayanlar için)
 • Hizmet belgesi (çalıştığı yerden istifa edenler için)
 • İl içinde açılacak Vakıfbank hesap numarası
 • Güvenlik Soruşturması Formu (Form sadece açıktan atanan adaylar için olup, 2 adet fotoğraflı olacak şekilde bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir) KTÜ Formlar Sayfasından indirmek için tıklayınız.
 • Klinisyenler için Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası)