proje çağrıları

07

Şubat

TÜBİTAK STAR Stajyer Araştırmacı Burs Programı ile Lisans Öğrencilerine Araştırma Projelerine Dâhil Olma Fırsatı Sunuyor!

 

Program Adı:

Stajyer Araştırmacı Burs Programı STAR LİSANS ÇAĞRISI

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Bu çağrı kapsamında, lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma projelerinde bilimsel etik kuralları gözeterek görev alması ve yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alan/alacak lisans öğrencilerine burs imkânı tanınacaktır

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

3.1.1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

3.1.2. Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.

3.1.3. Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak. 3.1.4. Lisans öğreniminde birinci sınıfın ilk dönemini tamamlamış olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru yapılamaz).

3.1.5. 3.1.6 nolu maddeyi veya 3.1.7 nolu maddeyi sağlıyor olmak. 3.1.6. Yerleştiği lisans programına girerken kullandığı puan türünde Türkiye genelinde ilk 200.000 içerisinde bulunmak ve sıralamasına göre aşağıdaki koşulu sağlıyor olmak,

· Üniversite giriş sıralamasında ilk 100.000 ve altında yer alan öğrencilerin not ortalaması 2.0 ve üstü olmalı

· Üniversite giriş sıralamasında ilk 100.001 ve 150.000 arasında olan öğrencilerin not ortalaması 3.0 ve üstü olmalı

· Üniversite giriş sıralamasında 150.001 ve 200.000 arasında olan öğrencilerin not ortalaması 3.5 ve üstü olmalı

3.1.7. Lisans programına yerleşme sırasında ilk üçte yer almak (lisans programına ilk 3 sırada yerleşmiş olmak) ve öğrencilerin not ortalamasının 3.5 ve üstü olmalı.

3.1.8. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.

3.1.9. Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

3.1.10. Program kapsamında daha önce destek almamış olmak.

Bütçesi:

2180 TL/Ay (Burs)

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye başlandığı tarih esas alınarak proje süresi içerisinde kalmak ve aralıksız kullanılmak şartıyla maksimum 6 aylık süre sonunda sona erdirilir.

Son Başvuru Tarihi:

15 Şubat 2023

Nasıl Başvurulur? :

.Başvurular BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://star.tubitak.gov.tr/