proje çağrıları

20

Şubat

SBEP Ortaklığı 2023 Çok Uluslu Ortak Çağrısı Başvuruya Açıldı

Program Adı:

SBEP Ortaklığı 2023 Çok Uluslu Ortak Çağrısı 

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

Ufuk Avrupa

Amacı:

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı (Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP)) deniz ve denizcilik alanında iklim-nötr dönüşümün sağlanması, okyanus ticaretinin sürdürülebilir hale getirilmesi, üretken bir deniz ekonomisi ile refah seviyesinin iyileştirilmesi, bölgesel, ulusal ve AB Ar-Ge öncelikleri ile uyumlu sürdürülebilir mavi ekonominin temin edilmesi konulu bir Ortak Fonlama Ortaklığı projesidir. Projenin ana amacı, büyük ölçüde sürdürülebilir olmayan deniz ekonomisinden yenilenebilir ve döngüsel bir mavi ekonomiye adil ve kapsayıcı geçişi desteklemeye yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) 

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

Bütçesi:

· Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

v Proje başına 2.500.000 TL’yi,

v Yürütücü kuruluş başına;

   § Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.500.000 TL’yi,

   § Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı:

· Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

· Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

1. aşama uluslararası başvuru 14.04.2023 (15:00, CET)

1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için 21.04.2023 (TSİ: 17.30)

Nasıl Başvurulur? :

Uluslararası başvuru için https://proposals.etag.ee/sustainable-blue

Ulusal başvuru için  https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

-Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un çağrıya katılan ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.

 

-Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:

 

  • Bölgesel düzeyde deniz kullanımlarının planlanması ve yönetilmesi
  • Mavi ekonomiyi desteklemek amacıyla açık denizde çok kullanımlı altyapıların geliştirilmesi
  • İklim-nötr, çevresel açıdan sürdürülebilir ve kaynakları verimli kullanan mavi gıda ve yem
  • Mavi Gıda üretiminin yeşil dönüşümü
  • Atlantik Okyanusunda ve AB deniz havzası ölçeğinde Okyanus Dijital İkizleri (DTOs) kullanım senaryolarının test edilmesi

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sbep-ortakligi-2023-cok-uluslu-ortak-cagrisi-basvuruya-acildi