proje çağrıları

28

Mart

C - Öncelikli Ar-Ge Yapay Zeka Tabanlı Protez Geliştirme

 

Program Adı:

C - Öncelikli Ar-Ge Yapay Zeka Tabanlı Protez Geliştirme

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Ülkemizde Alt ve Üst uzuvlar için Yapay Zekâ Tabanlı Protez (Kullanıcının hareket modellerini öğrenebilen, farklı ortamlarda hareket performansını otomatik olarak değiştirebilen protezlerdir.) geliştirme çalışmalarının desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 

Proje yöneticisi/yürütücüsünün;

 • Kamu kurum ve kuruluşları veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, söz konusu kurum ve kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir.
 • Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az 3 (üç) ay görev almış olması gerekir.

*Proje yöneticisi/yürütücüsü olacak kişi zamanının en az % 40’ını projeye ayırmak zorundadır.

Bütçesi:

2.500.000 TL

Destek Oranı:

% 100

Süresi:

En fazla 18 ay

Son Başvuru Tarihi:

12 Mayıs 2023

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular https://tbys.tuseb.gov.tr/#/tuseb/aktifcagrilistesi sayfasından çevrimiçi olarak gerçekleştirildikten sonra takip eden 14 gün içinde basılı ve ıslak imzalı başvuru belgelerinin TÜSEB’e teslim edilmesi gerekmektedir.

Programa Ait Özellikler:

 • Proje yürütücüsü kuruluşun, Yüksek Öğretim Kurumu olması durumunda;
 1. Protez ve ortez konusunda üretim alt yapısı olan özel kuruluşlar ile iş birliği içinde başvuru yapılması, proje ekibinde en az 1 özel kuruluş personelinin yer alması,
 2. En az 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanının yer alması gerekmektedir.
 • Proje yürütücüsü kuruluşun, özel kuruluş olması durumunda;
 1. Elektronik devreler, sinyal işleme ve mikroişlemci donanım-yazılımı alanlarında uzman akademisyen veya akademisyenlerin araştırmacı veya danışman olarak yer alması
 2. En az 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanının yer alması gerekmektedir.

 

 • Alt ve üst uzuvlar için yapay zeka tabanlı protezler için hedeflenen çıktılar aşağıda verilmiştir;
 1. Üst uzuv protezleri en az 3 parmağa sahip olmalıdır. Tut bırak ve bilek döndürme hareketlerini gerçekleştirebilmelidir. Bu hareketlere ek olarak farklı üst uzuv hareketlerinin (dirsek ve omuz hareketleri) de gerçekleştirilebilmesi tavsiye edilmektedir.
 2. Geliştirilecek alt uzuv protezleri; ayak bileği, diz altı, diz ve kalça eklemlerinin bir veya birden fazlası için geliştirilebilir.
 3. Protezlerin kontrolünde yapay zeka yöntemlerinin kullanılması zorunludur. Proje önerisinde, kullanılacak yapay zeka yöntemleri ve bunların kullanım amacı detaylı açıklanmalıdır.
 4. Protezler kullanıcının günlük aktivite performanslarına adapte olabilen yapıda olmalıdır. Örneğin alt uzuv protezlerinde kullanıcıların farklı zemin (toprak, asfalt, seramik, ahşap, çimen vb.) ve yapıdaki (merdiven, yokuş vb.) ortamlarda yürüyüş modelini öğrenerek adapte olabilmelidir.
 • Yüksek Öğretim Kurumları bu çağrıya; üniversite genelinde seçilen, Rektörlük koordinasyonunda şekillendirilen, yukarıdaki şartları taşıyan 1 (bir) adet proje önerisi ile başvurabilmektedir. Başvurulan proje, Yüksek Öğretim Kurumunu temsil edecek, özel sektör ile işbirliği şartlı proje olacaktır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

Proje çağrılarıyla ilgili detaylı bilgiye tbys.tuseb.gov.tr adresinden ulaşabilir. Başvuruyla ilgili sorularınızı basvuru@tuseb.gov.tr ve başvuru esnasındaki teknik sorularınızı tbys@tuseb.gov.tr e-posta adreslerine iletebilirsiniz.