proje çağrıları

28

Mart

C- Öncelikli Ar-Ge MYO Elektrik Kontrollü Aktif Üst Uzuv Protez Geliştirme Çağrısı

 

Program Adı:

C- ÖNCELİKLİ AR-GE MYOELEKTRİK KONTROLLÜ AKTİF ÜST UZUV PROTEZ GELİŞTİRME ÇAĞRISI

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Bu çağrının amacı, Ülkemizde üst uzuvlara yönelik myoelektrik kontrollü aktif protez (Myoelectic-Controlled Active Prosthesis) ;

 

 • Üst uzuvlara yönelik myoelektrik kontrollü aktif protezlerin geliştirilmesi,
 • Halihazırda çağrı metninde tanımlanan özellikleri haiz ülkemizde yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş veya geliştirilmekte olan myoelektrik kontrollü aktif protez prototipleri de bu çağrı kapsamına girmektedir.
 • Aşağıda proje konusu tanımlanan proje önerileri kabul edilecek olup, ilgili konu haricindeki ve alt birim geliştirme vb. gibi çalışmalar bu çağrı kapsamında değildir.

geliştirme çalışmalarının desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Proje yöneticisi/yürütücüsünün;

•Kamu kurum ve kuruluşları veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, söz konusu kurum ve kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir.

•Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az 3 (üç) ay görev almış olması gerekir.

*Proje yöneticisi/yürütücüsü olacak kişi zamanının en az % 40’ını projeye ayırmak zorundadır

Bütçesi:

Proje destek üst limiti, tüm gider kalemleri dahil 2.500.000 TLdir.

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Proje süresi en fazla 12 ay olacak şekilde kurgulanmalıdır.

Son Başvuru Tarihi:

14.04.2023

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular https://tbys.tuseb.gov.tr/#/tuseb/aktifcagrilistesi sayfasından çevrimiçi olarak gerçekleştirildikten sonra takip eden 14 gün içinde basılı ve ıslak imzalı başvuru belgelerinin TÜSEB’e teslim edilmesi gerekmektedir.

Programa Ait Özellikler:

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar

 

Proje yürütücüsü kuruluşun, özel kuruluş olması durumunda;

 1. Elektronik devreler, sinyal işleme ve mikroişlemci donanım-yazılımı alanlarında uzman akademisyen veya akademisyenlerin araştırmacı veya danışman olarak yer alması
 2. En az 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanının yer alması gerekmektedir.

Proje yürütücüsü kuruluşun, Yüksek Öğretim Kurumu olması durumunda;

 1. Protez ve ortez konusunda üretim alt yapısı olan özel kuruluşlar ile iş birliği içinde başvuru yapılması, proje ekibinde en az 1 özel kuruluş personelinin yer alması,
 2. En az 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanının yer alması gerekmektedir.

 

Tüm projelerde; Ürünün maliyeti, pazar analizi ve referans ürünlere (var ise) göre özellikleri detaylı olarak sunulmalıdır.

 

Çağrı kapsamı dışında tutulacak konular

 1. Çağrı metninde yer alan Hedeflenen Çıktı kısmında yer alan özelliklere uygun olmayan projeler
 2. Tesis altyapısı kurmaya yönelik projeler
 3. Ürüne yönelik olmayan (epidemiyoloji ve sürveyans gibi) temel saha araştırma çalışmaları.
 4. Halihazırda TÜSEB dışında bir kamu kurumu tarafından desteklenen projeler ve bunların bölümleri,
 5. Proje önerisinden önce yapılan Ar-Ge çalışmalarının tamamı veya bir bölümü yurt dışında yapılmış, patenti Türkiye dışında faaliyet gösteren bir kurum/kuruluşça alınmış, teknoloji transferi yapmaksızın Türkiye’de yerli bir firma üzerinden üretim yapmayı hedefleyen proje önerileri.

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

Proje çağrılarıyla ilgili detaylı bilgiye tbys.tuseb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvuruyla ilgili sorularınızı basvuru@tuseb.gov.tr ve başvuru esnasındaki teknik sorularınızı tbys@tuseb.gov.tr e-posta adreslerine iletebilirsiniz.