proje çağrıları

29

Mayıs

2559 TÜBİTAK - NITRA (Sırbistan) İkili İş Birliği Çağrısı

 

Program Adı:

2559 TÜBİTAK – NITRA (Sırbistan) İkili İş Birliği Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Sırbistan Cumhuriyeti Bilim, Teknolojik Gelişim ve Yenilik Bakanlığı (NITRA) arasında imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İş birliği Protokolü çerçevesinde, iki ülke arasında araştırma alanındaki iş birliği faaliyetlerini geliştirmek amacıyla bu çağrı açılmıştır. Bu çağrının amacı, ortakların uluslararası iş birliği yapmalarına ve araştırmalarının kalitesini artırmak için yeni araştırma ortamlarına, tesislere, bilgi birikimine ve uzmanlığa erişim sağlamalarına olanak tanımaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Kural olarak, fon almaya hak kazanan Türk ortaklar proje başına en fazla 600.000 TL alabilirler. Projeler için genel giderler ve Proje Teşvik İkramiyesi ödenmeyecektir.

Destek Oranı:

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Projelerin süresi 24 ayı geçmemeli ve desteklenen her bir ortak araştırma projesi için tek yönlü uluslararası ziyaretlerin toplam süresi yılda iki ayı (60 gün) geçmemelidir.

Son Başvuru Tarihi:

4 Ağustos 2023

Nasıl Başvurulur? :

TÜBİTAK'a yapılacak proje başvurularının elektronik başvuru sistemi (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Programa Ait Özellikler:

· Bu çağrı tüm bilimsel ve teknolojik alanlardaki başvurular içindir.

· Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Sırbistan’da çalışan araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2559-tubitak-nitra-sirbistan-ikili-is-birligi-cagrisi-acildi