laboratuvarlar

Fakülte/Bölüm Laboratuvar Adı/Analizler Sorumlu/İletişim
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Deniz Biyolojisi Laboratuvarı

Zooplankton tür tayinleri

Dr. Öğr. Üyesi İlknur YILDIZ
0 (462) 377 1886
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 1899
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Kimyasal Oşinografi Laboratuvarı

Su kalitesi analizleri, fiziko kimyasal analizler, besin elementleri analizleri

Doç. Dr. Ali ALKAN
Dr. Öğr. Üyesi Koray ÖZŞEKER
0 (462) 377 1878
0 (462) 377 1879
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 1899
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Sediment Laboratuvarı

Sediment boyut analizleri, ağır metal ön analizleri, saha fizibilite çalışmaları

Doç. Dr. Ali ALKAN
Dr. Öğr. Üyesi Koray ÖZŞEKER
0 (462) 377 1878
0 (462) 377 1879
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 1899
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık

1- Uçucu yağ analizi
2- Fenilalanin analizi
3- Gıda maddelerinde su, nem tayini
4- Gıda maddelerinde fenolik bileşenler
5- Bal analizleri
6- Gıda maddelerinde benzoik asit, sorbik asit tahlili
7- İlaçlarda etken madda analizleri
8- Uyuşturucu madde analizleri
9- Zirai ve veteriner ilaç analizleri
10- Dezenfektan analizleri
11- Gıdalarda yağ analizleri
12- Böbrek taşı analizleri

Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Prof. Dr. Ahmet YAŞAR
0 (462) 377 8916
0 (462) 377 8820
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 8800
Fen Fakültesi
Fizik
XRD Ölçüm Sistemi Prof. Dr. Tayfur KÜÇÜKÖMEROĞLU
0 (462) 377 2558
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2507
Fen Fakültesi
Fizik
GAMA Spektrometresi (Radyoaktivite Analizi) Prof. Dr. Belgin KÜÇÜKÖMEROĞLU
0 (462) 377 2526
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2507
Fen Fakültesi
Kimya
Döner Sermaye

1- Kömür Analizi
2- Yangın Tozu Analizi
3- Böbrek Taşı Analizi
4- Bal Analizi
5- Gübre Analizi

Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
Doç. Dr. Yakup KOLCUOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Nuri YILDIRIM
0 (462) 377 2506
0 (462) 377 2495
0 (462) 377 4278
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2525
Fen Fakültesi
Kimya
Biyokimya

1- Bal analizleri; Nem, kül, iletkenlik, asidite, optik çevirme, prolin, HMF, Glukoz, Sukroz, Fruktoz, Toplam fenolik Madde miktarı Arı Sütü: Suda Çözünen protein, Ham protein, 10-HDA, nem, toplam yağ. Propolis: Etanolik ve sulu çözeltilerinin hazırlanması, toplam fenolik bileşen miktarı tayini. Polen: Nem, Ham protein, lipid, Toplam fenolik bileşen Muhtelif Gıda analizleri; Nem, kül, suda çözünen ve suda çözünmeyen madde miktarı, ham protein, tuz, toplam yağ, toplam şeker, invert şeker analizleri
2- Balın fenolik bileşik profili

(Gallik asit, katekuik, asit, benzoik asit, vanillik asit,kafefik asit, şiringik asit, kumarik asit, ferulikasit, sinnamikasit asit, rutin, kateşin, epikateşin,daidzein, kuersetin

Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
0 (462) 377 2487
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2525
Fen Fakültesi
Kimya
Analitik Kimya Laboratuvarı

Su ve cevher analizi, eser element tayini

Prof. Dr. Ümmühan OCAK
Prof. Dr. Celal DURAN
0 (462) 377 4267
0 (462) 377 4241
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2525
Fen Fakültesi
Kimya
Anorganik Kimya Laboratuvarı

Anorganik bileşiklerin karekterizasyon özelliklerin tayini

 

Prof. Dr. İsmail DEĞİRMENCİOĞLU
0 (462) 377 3321
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2525
Fen Fakültesi
Kimya
Fizikokimya Laboratuvarı

1- Polimerlerin karekterizasyonu deneyleri
2- Polimerlerin sentezi
3- Polimerik malzemelerin fiziksel, termal özellikleri
4- Kompozit malzemelerin özellikleri

Prof. Dr. Sevil SAVAŞKAN YILMAZ
0 (462) 377 2506
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2525
Fen Fakültesi
Kimya
Organik Kimya Laboratuvarı

1- Kömür,yakıt, yağ, sabun ve deterjan analizleri
2- İçki ve kolonyalarda metenol tayini

Prof. Dr. Olcay BEKİRCAN
0 (462) 377 4296
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2525
Fen Fakültesi
Fizik
DTA/TGA Sistemi Prof. Dr. Tayfur KÜÇÜKÖMEROĞLU
Öğr. Gör. Kübra UZUN
0 (462) 377 2558
0(462) 377 2542
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2507
Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Polimer Eklemeli İmalat Laboratuvarı
 • FDM
 • SLA : Beyaz renkli ve mat ürünler , Yükse rijitlikte ürünler,Şeffaf / orta-şeffaf ürünler,Geçici diş uygulamaları için, Yüksek sıcaklığı dayanıklı ürünler,Kalıp üretimi için, Genel tasarım uygulamaları için,Dental uygulamalar için,Yüksek sertlikte ürünler, Esnek ürünler için,Medikal uygulamalar için
 • DLP : Şeffaf reçine üretimi, Kırmızı renkli ürünler,Siyah renkli ürünler.
Öğr. Gör. Kutay ÇAVA
0(462) 377 7051
Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Metal Eklemeli İmalat Laboratuvarı

SLM :Dental uygulamalar için,Dental-medikal uygulamalar için,Çeşitli endüstriyel ve deneysel çalışmalar için,Çeşitli endüstriyel ve deneysel çalışmalar için,Tasarım hizmeti.

Öğr. Gör. Hüseyin Can AKSA
0(462) 377 7042
Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Talaşlı İşlem Laboratuvarı

Talaşlı İşlem (Router) :PMMA Pleksi, POM, Teflon ve PEEK Levha-Çubuk-Kalıp işleme, Tüm ahşap türleri, Sertlik değer 35 HB’ den (Al, tavlanmış Cu vs.) az olanlar, Tasarımın koda dönüştürülmesi,

Öğr. Gör. Hüseyin Can AKSA
0(462) 377 7042
Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Devre Tasarım Laboratuvarı

Gömülü Sistem Tasarım/Yazılım : PCB – Baskı Devre Çizimi, Uzaktan Kontrol, Ölçme ve İzleme Telemetri Sistemleri, Kablosuz Uygulamalar, IOT Uygulamaları.

Öğr. Gör. Oğuzhan BAŞER
0(462) 377 7042
Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
3 Boyutlu Görüntüleme Laboratuvarı

3B görüntüleme hizmeti : 3 Boyutlu tersine mühendislik hizmetleri ve dijital doğrulama.

Öğr. Gör. Altuğ UŞUN
0(462) 377 7051
Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Nörofizyoloji Mühendislik Laboratuvarı

EEG veri seti oluşturma : EEG veri seti oluşturabilmek için hem paradigma hem de veri sağlama hizmeti verilecektir.

Doç. Dr. Önder AYDEMİR
0 (462) 377 4015
Merkez Sekreterliği 0 (462) 377 7042
Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dijital Tasarım Ofisi
 • Tasarım :Çalışmanın türüne göre uygun yazılımlar (SolidWorks, MIMICS, ANSYS) kullanılarak yapılır.
 • Analiz: Sonlu elemanlar analizi
 • STL düzenleme: Model üretimi için ham veri düzenleme
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin İPEK
0(462) 377 7051
Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyomekanik Test Laboratuvarı

Raporlama : Medikal/mühendislik uygulama analizleri, Yazılım temelli analizler.

Yük. Müh. Ümit KARTAL
0(462) 377 7042
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
X-Işını Kırınım Laboratuvarı Öğr. Gör. Birol BAŞAL
0 (462) 377 7006
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 7002
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı Öğr. Gör. Ümit ÖZSANDIKÇIOĞLU
0 (462) 377 7010
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 7002
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Laboratuvarı Doç. Dr. Miraç Nedim MISIR
0 (462) 377 7004
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 7002
Merkezi Araştırma Laboratuvarı
İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) Laboratuvarı Öğr. Gör. Süleyman BALCI
0 (462) 377 7002
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 7002
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
SEM Taramalı Elektron Mikroskobu

Numunelerin metolografik incelenmesi ve morfolojik yapılarının belirlenmesi. Numunelerin elemental oranlarının belirlenmesi. Numunelerin altın kaplanması

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Biyomedikal Cihaz Test ve Kalibrasyon

Bebek kuvözleri ve radyan bebek ısıtıcılarının sıcaklık, nem, gürültü seviyeleri ve hava akış hızlarının testi. Defibrilatörlerin deşarj enerjisi, montajı , akımı, senkronize zamanlı ölçümü, kalp pillerinin analizi. Her türlü yeni doğan, çocuk, yetişkin osilometrik NIBP monitörlerinin testi, gerçek ve simule edilmiş kan basıncı dalga formları ile NIBP monitörlerinin dinamik performans testi. Bebek, çocuk ve yetişkin ventilatörleri ile anesteji üniterlerinin ventilatör kısımlarının iki yönlü hava akış, basınç, hacim ve oksijen yoğunluklarının ölçümü . Şırınga, volümetrik pompalar, anestezi pompaları dahil infüzyon pompalarının anlık akışlarının, ortalama akışlarının, çakışma basıncının ve akış hacimlerinin ölçümü. Medikal cihazların voltaj ölçümü, akım tüketimi, topraklama direnci, izolasyon direnci ve kaçak akım ölçümleri. Elektrokoter aletlerinin RF akım, RF güç, RF tepeden tepeye voltaj, tepe faktörü, RF kaçak akımı ve REM parametrelerinin ölçümü.

Prof. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
0 (462) 377 2033
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2906
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik Makineleri

Elektrik makinalarının parametrelerinin belirlenmesi, Elektrik makinaları sargı izolasyon testleri, koruma topraklaması toprak geçiş direnci ve toprak özgül direnç ölçüm hizmetleri, enerji kalitesinin belirlenmesi, izolasyon testleri, elektrik motor sürücüsü performans testleri, PLC yazılımı, elektrik motor kumanda sistemleri tasarımı ve denetimi.

Prof.Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
0 (462) 377 2916
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2906
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
SEUL- Sürdürülebilir Enerji Uygulamaları

Güneş enerjisi santrali, fizibilite, projelendirme ve uygulama çalışmaları, danışmanlık hizmetleri. Rüzgar enerjisi santrali fizibilite, projelendirme, uygulama çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri. Güç kompanzasyonu ve güç kalitesini iyileştirme çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri. Hidroelektrik santralleri, kurulum ve işletilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri. Elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinin kurulum, yapılandırma ve işletilmesi ile ilgili problemlerin çözümleri ve danışmanlık hizmetleri

Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ
0 (462) 377 2971
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2906
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Mikrodalga ve Anten

Elektromanyetik ışınım ölçümleri (75 MHz-3GHz aralığında toplam ya da belirli bir frekans için elektrik alanı, güç yoğunluğu ölçümleri)

Dr. Öğr. Üyesi Haydar KAYA
0 (462) 377 2991
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2906
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Güç Elektroniği ve Sürücü Sistemleri Laboratuvarı (GESSLAB)

1- Alternatif enerji sistemlerine yönelik her türlü güç elektroniği devre tasarımı ve testleri
2- Bastırma devre tasarımı ve testleri
3- Elektrik motor sürücü sistemleri tasarımı ve testleri
4- Elektrikli araç şarj sistemleri tasarımı ve testleri
5- Akü şarj sistemleri ve testleri
6- Elektrik santralleri gerilim ve hız regülatörü güç elektroniği dönüştürücü sistemleri tasarımı ve testleri.

Prof.Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
0 (462) 377 2916
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2906
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Akıllı Sistemler ve Otomasyon Laboratuvarı

Endüstriyel ve evsel otomasyon sistemleri tasarımı ve testleri, elektrik sürücü sistemleri için akıllı denetim yöntemleri geliştirme ve uygulamaları.

Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
0 (462) 377 2916
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2906
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği
Ölçme

Ölçme laboratuvarında totalstation cihazları, nivolar ve planimetreler gibi modern ölçme ekipmanları kullanılmaktadır. Laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmaların temel amacı, harita mühendisliği dâhil birçok mühendislik ve mimarlık uygulamalarında eğitim ve araştırma düzeyinde destek sağlamaktır. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitimine teorik ve pratik düzeyde katkı sağlamakta ve bölümümüz öğretim üye ve elemanları tarafından çeşitli projelerde aktif olarak kullanılmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÇAKIR
0 (462) 377 2765
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2707
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği
GPS

Harita mühendisliği bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri GPS laboratuvarını ölçme derslerinin tamamlayıcı bir parçası olarak kullanmaktadırlar. Ders içerisinde teorik olarak anlatılan bilgiler laboratuvarımızda bulunan GPS/GNSS cihazlarını kullanarak arazide uygulamalı olarak gerçekleştirebilmektedirler. Ayrıca araştırma ve uygulama projelerine yönelik ihtiyaçlar için de kullanılabilmektedir.

Prof.Dr. Ertan GÖKALP
0 (462) 377 2770
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2707
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği
GISLab Ar-Ge

CBS konusunda başta üniversite düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma hizmetleri olmak üzere, kamu ve özel kesimlerin talepleri doğrultusunda teori ve uygulamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, özel ve tüzel kuruluşlara danışmanlık hizmeti yanında, sempozyum, panel vb. toplantılara, master-doktora çalışmalarına laboratuvar desteği vermek, bilimsel çalışmalara katkı sağlamak, CBS kültürünün lise ve dengi okullar düzeyinde, kamuda yaygınlaşmasına yönelik özel eğitim programları düzenlemek.

Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
0 (462) 377 3657
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2707
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği
Bilgisayar

Mesleki yazılım kurslarının verilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ
0 (462) 377 2764
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2707
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği
IVS Analiz Merkezi

IVS (Uluslararası VLBI-Çok Uzun Bazlı Enterferometry Servisi)’nin Dünya’daki 31 analiz merkezisinden Türkiye’de bulunan tek analiz merkezidir. 23 Mart 2009 tarihinde Fransa’nın Bordo şehrinde düzenlenen IVS Genel Kurulunda yapılan toplantı sırasında KTU GEOD Analiz Merkezinin KTÜ Harita Mühendisliği Bölümünde kurulmasına karar verilmiştir. KTÜ Harita Mühendisliği bölümü, bu analiz merkezi ile Türkiye’de VLBI çalışmalarının yürütücüsü ve geliştiricisi rolünü üstlenmiştir. Ülkemizde modern haritacılığın mimarisi olan KTÜ Harita Mühendisliği, bünyesinde VLBI analiz merkezi bulunan ilk ve tek ulusal kurum olma özelliği ile de ön plana çıkmaktadır. KTU GEOD IVS Analiz Merkezi bünyesinde Uluslararası Trop-NET Analiz Merkezi (14 Eylül 2014-devam ediyor) ve E-GVAP Analiz Merkezi (28 Eylül 2016-devam ediyor) faaliyetleri de yürütülmektedir.

KTU-GEOD IVS analiz merkezi bilimsel faaliyetleri, öncelikli olarak Avrupa VLBI Ağı (European VLBI Network, EVN) ve Avrupa Yersel Referans Sistemi’nin (European Terrestrial Reference System, ETRS) gelişimine katkı sağlamaktadır. Öncelikli olarak EVN ve ETRS’nin geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde analiz stratejileri geliştirmek öngörülen faaliyetlerindendir. Her yıl (2015’den sonra 2 yılda 1) faaliyetlerini IVS’e yazılı bir raporla sunma sorumluluğu vardır. Bu analiz merkezinin yıllık raporları IVS Annual Report kitap serilerinde yer almaktadır. (http://www.ktu.edu.tr/spacegeod)    ftp://ivscc.gsfc.nasa.gov/

Trop-NET Analiz Merkezi, COST Aksiyonu ES1026 çerçevesinde Geodetic Observatory Pecny (GOP, RIGTC) işbirliği ile Dünya’da 7, Türkiye’de ise 2 analiz merkezinden birisi olarak kurulmuştur. Bu analiz merkezi Türkiye’den 2 olmak üzere Avrupa üzerindeki toplam 36 IGS (Uluslararası GNSS Servisi) istasyonundan verileri gerçek zamana yakın analiz ederek troposferik parametre belirlemektedir. Analiz merkezinin ana amacı gerçek zamana yakın troposferik parametre kestirimi ile meteorolojik tahminlere katkılar sağlamaktır. Trop-NET analiz merkezinde yapılan çalışmalarla gerçek zaman yakın analiz deneyimleri, Bölgesel GNSS ağları ile ekstrem hava olayları tahminin güçlendirilmesi ve TRAB GNSS istasyonu verilerinden iyonosferik TEC değişimlerini uzay iklim koşullarıyla beraber izleyip analiz edecek bir sürekli iyonosferik TEC izleme sisteminin deprem izleme için kullanılabilirliğinin araştırılmasına da katkı sağlamaktadır.  

E-GVAP (The EUMETNET EIG GNSS Water Vapour Programme) organizasyonu EUMETNET (European Meteorological Network)’e Avrupa’da sürekli gözlem yapan IGS istasyonlarından elde edilen verilerinden yararlanarak, meteorolojik çalışmalar için troposferik gecikmesi ve yağışa dönüşebilir su buharı verisini gerçeğe-yakın zamanlı sağlamaktadır. Bu veriler meteorolojik hava tahminlerinde, aşırı yağış koşullarında erken uyarı sistemlerinde kullanılmaktadır.

Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
0 (462) 377 4215
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2707
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği
Uygulamalı Jeofizik

Sismik kırılma ve yansıma (Geometrics ES-3000 12 kanallı ve Pasi 24 kanallı sismik cihaz), Yer radarı (MALA GPR-Proex sistem 25, 100 ve 200 MHz korunmasız, 250 ve 500, 800 MHz korumalı antenler ve StructureScan Mini-GSSI 2.7 GHz yer radarı cihazı), Elektrik özdirenç (ABEM Terrameter LS çok kanallı elektrik özdirenç cihazı), Mikrotremör (GÜRALP CMG-6TD), Manyetik (GEM GSM-19 Proton Manyetometresi), Ultrasonik (Pundit PL-200 Ultrasonik P ve S dalgası hız ölçüm cihazı), Slingram (GEONICS EM34-3 frekans ortamı iletkenlik ölçüm cihazı), El tipi Terraplus KT-10 Manyetik süseptibilite-iletkenlik ölçüm cihazı , Spektrometre (GF 512 kanallı Gamma Işın spektrometresi) yöntemleri ayrı ayrı ya da birlikte kullanılarak aşağıdaki mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılabilirler:

1- Mühendislik sismolojisi ve jeofiziği çalışmaları (mikro bölgelendirme, zemin etüdleri: sıvılaşma, büyütme, zemin emniyet gerilmesi hesapları, sökülebilirlik tahminleri, heyelan, doğal ve doğal olmayan yer altı boşluk yapılarının araştırılması),
2- Arkeojeofizik uygulamaları (kale, höyük, müze, antik kent vb.),
3- Endüstriyel ham madde (traverten, mermer vb.) ve maden araştırmaları,
4- Çevre araştırmaları (katı atık depolama alanlarının araştırılması, tatlı-tuzlu su girişimi, kirlilik vb. belirlenmesi),
5- Yeraltı suyu araştırmaları,
6- Radyoaktivite araştırmaları (Uranyum, Toryum, Potasyum),
7- Mesleki alan ile ilgili rapor denetleme ve danışmanlık hizmetleri.
8- Eski ve yeni yapıları görüntüleme;
   - Yüksek frekanslı radar cihazı ile donatı, boşluk, kanal vb. belirleme,
   - Ultrasonik ölçülerle beton kalitesi, kırık, çatlak belirleme,
   - Elektrik özdirenç ölçüleri ile donatı-korozyon durumu ve nemlilik belirleme,
   - Mikrotremör aleti ile yapı salınım periyodu belirleme.

Tüm işlemler bir, iki ve üç boyutlu olarak gerçekleştirilmektedir.

Doç. Dr. Ali ELMAS
0 (462) 377 3429
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2706
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği
Sismoloji

KTÜ Kampüs alanı içinde ve civar illerde (Rize, Artvin, Giresun, Samsun, Bayburt ve Erzurum) bulunan deprem istasyonlarından gelen verilerinin depolanması ve işlenmesiyle Karadeniz Bölgesi’nin depremselliğinin incelenmesi, elde edilen verilerle deprem tahmin çalışmaları, yer altı kabuk yapısı ve deprem risk analizi araştırmalarının yapılması.    

Arş. Gör. Kaan Hakan ÇOBAN
0 (462) 377 2782
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2706
Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği
Veri İşlem

Hidrokarbon ve mühendislik jeofiziği kapsamında toplanan sismik verilerin (yansıma, kırılma ve çok kanallı yüzey dalgası) işlenmesi ve yorumlanması.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENKAYA
0 (462) 377 2788
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2706
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimleri

1- Üniversal sertlik ölçme
2- Otomatik çentik darbe test cihazı
3- Yorulma deney cihazı
4- Otomatik diskli kesme cihazı
5- Otomatik zımparalama ve parlatma cihazı
6- Mikro sertlik/nanosertlik ölçüm cihazı
7- Profilometre
8- Hidrolik pres

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK
0 (462) 377 2941
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2905
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği
Makina Elemanları

Eksoz analiz test cihazı. Şasi dinometresi. Motor yakıtlarının özellikleri belirleme cihazı.

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI
0 (462) 377 2997
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2905
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Makina Teorisi ve Dinamiği

Gürültü Ölçümleri

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan GÜRSEL ÖZMEN
0 (462) 377 2907
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2905
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Kaya Mekaniği

 Kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve yenilme davranışlarının analizi 

Doç. Dr. Ferdi CİHANGİR
0 (462) 377 4055
0 (462) 377 4112
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3153
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Atık Karakterizasyonu ve Macun Dolgu

 Maden atıklarının statik ve kinetik testlerle çevresel karakterizasyonunun yapılması ve macun dolgu/geri dolgu uygulamalarında kullanılabilirliklerinin araştırılması

Prof. Dr. Bayram ERÇIKDI
0 (462) 377 3171
0 (462) 377 4110
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3153
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Zemin Mekaniği

 Zemin özellikli malzemenin karakterizasyonu

Prof. Dr. Bayram ERÇIKDI
0 (462) 377 3171
0 (462) 377 4112
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3153
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Patlamalı Kazı ve Çevresel Etkileri

 Patlatma kaynaklı titreşim, gürültü ve hava şoku etkilerinin araştırılması

Prof. Dr. Ayhan KESİMAL
0 (462) 377 3532
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3153
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Cevher Hazırlama

Numune hazırlama (örnek bölme işlemleri), boyut küçültme (kırma, öğütme) ve sınıflandırma (kuru ve yaş elek analizi) işlemleri, lazerli tane boyut dağılımı ölçümü

Doç. Dr. Oktay CELEP
0 (462) 377 4118
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3153
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Cevher Zenginleştirme

Laboratuvar ölçekli fiziksel yöntemlerle cevher zenginleştirme uygulamaları ile ilgili test ve ölçümlerin yapılması; sallantılı masa, jigleme, santrifüjlü ayırma gibi gravite zenginleştirme testleri; yaş ve kuru düşük alan şiddetli manyetik ayırma testleri; elektrostatik zenginleştirme testi

Prof. Dr. İbrahim ALP
0 (462) 377 3534
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3153
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Flotasyon ve Yüzey Kimyası

Minerallerin yüzey kimyasal özelliklerin in belirlenmesi ve flotasyonla zenginleştirme testleri

Doç. Dr. Cengiz Demir
0 (462) 377 2610
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3153
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Hidrometalurji

 Laboratuvar ve büyük ölçekli asit ve alkali liç testleri, altın cevherinin siyanür liçi testleri (karıştırmalı tank ve kolon liçi), aktif karbon adsorpsiyonu, iyon değiştirici reçineler ile adsorpsiyon testleri, çöktürme ve elektrokazanım testleri, atık çözeltilerin rehabilitasyonu (siyanür bozundurma ve geri kazanım testleri)

Prof. Dr. Hacı DEVECİ
0 (462) 377 3681
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3153
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Kimyasal Analiz

 Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS) cihazı ile çözeltilerden metal tayini 

Doç. Dr. Ersin Y. YAZICI
0 (462) 377 3683
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3153
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Kömür Analiz

 Kömürün proksimet analizi (%nem analizi, %uçucu madde analizi, %kül analizi ve %sabit karbon analizi) ve tane boyutu analizi

Prof. Dr. Tuncay USLU
0 (462) 377 3530
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3153
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Çevre Analiz

 Maden atıklarının çevresel etkilerinin araştırılması

Doç. Dr. Tuğba TÜRK
0 (462) 377 4064
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3153
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Mineralojik Karakterizasyon

 Mikroskopta mineral tanımlama, polarizan mikroskopla cevher ve kayaç minerallerinin belirlenmesi, modal mineraloji, serbestleşme tane boyutu analizi, mineral birliktelikleri ve yapı ilişkilerinin belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Kadir KARAMAN
0 (462) 377 4264
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3153
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Kazı Mekanizasyonu ve Teknolojisi

 Kayaçların mekanik kazı işlemlerindeki performansları ve mekanik kazı işlemini etkileyen kayaç özelliklerinin araştırılması

Prof. Dr. Ali Osman YILMAZ
0 (462) 377 3533
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3153
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Hidrolik Laboratuvarı

Çeşitli kıyı yapılarının (liman, barınak, tahkimat, mahmuz, yapay besleme vb) plan, proje, kontrolü ve danışmanlığı ile ilgili hizmetler

Su kalitesi (içme suyu, atık su, yer üstü ve yer altı su kaynakları) ölçümü; katı atıkların kompostlanabilirliği konularında plan, proje ve danışmanlık hizmetleri

Çeşitli su yapılarının (baraj, bağlama, taşkın koruma tesisleri, katı madde taşınımı, erozyon ve oyulmaların analizi, Hidroelektrik Santral vb) plan, proje ve kontrolü ve danışmanlığı ile ilgili hizmetler

 

Prof. Dr. Ömer YÜKSEK
0 (462) 377 2641
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2606
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Geoteknik

1- Zeminlerin Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
2- Zeminlerin TS 500'e göre Sınıflandırılması
3- Zeminlerin Geçirimlilik Özelliklerinin Belirlenmesi
4- Zeminlerin Kompaksiyon Özelliklerinin Belirlenmesi
5- Zeminlerin Konsolidasyon Özelliklerinin Belirlenmesi
6- Zeminlerin Şişme Özelliklerinin Belirlenmesi
7- Zeminin Mukavemet Parametrelerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Zekai ANGIN
0 (462) 377 2617
angin@ktu.edu.tr
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2606
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Yapı ve Malzeme Laboratuvarı

Agrega deneyleri, Çimento fiziksel ve mekanik özelliklerine ilişkin deneyler, Beton deneyleri, Çelik donatı mekanik özelliklerine ilişkin deneyler, Tuğla deneyleri, Kaplama malzemeleri deneyleri, Betonarme ve öngerilmeli beton elemanlar üzerinde deneyler.

Dr. Öğr. Üyesi Şirin KURBETCİ
0 (462) 377 2052
skurbetci@ktu.edu.tr
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2606
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Sistemleri

Gramer değerlendirme, süreç gözetleme, istemci ve sunucu mimarileri, Bison ayrıştırıcı üreteci, süreçler arası haberleşme, Windows programlama, veri sıkıştırma yöntemleri.

Doç.Dr. Hüseyin PEHLİVAN
0 (462) 377 2994
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3157
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Temel Elektronik Doç. Dr. Hüseyin PEHLİVAN
0 (462) 377 2994
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3157
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Ağları

Sunucu tabanlı web programlama, soket programlama, istemci tabanlı web programlama, Ağ iletişim ortamları, bilgisayar ağları ve dağıtık programlama, ağ sunucuları ve uygulamaları.

Doç. Dr. Sedat GÖRMÜŞ
0 (462) 377 2968
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3157
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Grafikleri

OpenGL Uygulamaları, WebGL Uygulamaları, Yüzey Doldurma Teknikleri, MAYA ile 3D Modelleme, MAYA ile Animasyon, Ters Perspektif Dönüşüm ile Doku Kaplama, DirectX ile Tank Oyunu, Pürüzlü Yüzey Üretimi

Öğr. Gör. Ömer ÇAKIR
0 (462) 377 3661
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3157
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik

Doğrultucular, kırpma ve kenetleme devreleri, transistörün anahtar davranışları, işlemsel yükselteçler, Schmitt tetikleme devresi, lojik kapılar, faz kilitlemeli çevrim, ikili çarpma, türev ve integral alıcı devreler, salıngaçlar.

Doç. Dr. Tuğrul ÇAVDAR
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYKUT
0(462) 377 2982
(Ethem KURT)
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3157
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Sayısal Tasarım

Seviye ve darbe modlu ardışıl devreler, Boole fonksiyonlarının gerçeklenmesi, ROM ve PLD'ler ile ardışıl devre tasarımı, MSI entegre devreleri ile ardışıl devre tasarımı, lojik devrelerde sorunlar ve giderilmesi, kenar tetiklemeli FlipFloplar, sayıcılar, kodlama ve hata bulma teknikleri, Multivibratörler ve kaydırmalı kaydediciler.

Dr. Öğr. Üyesi Murat AYKUT
0 (462) 377 3672
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3157
Mühendislik Fakültesi
Elektrik, Elektronik Mühendisliği
POWENCON – Güç, Enerji ve Kontrol

Dalga Enerji Sistemi’ndeki düzensiz dalga davranışlarının üretilen elektrik gücü üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Fotovoltaik enerji sistemlerinde maksimum güç izleme, kontrol, şebeke ve yüke bağlantı sorunlarının incelenmesi. Güç sistemlerinin dinamiği ve kontrolü çalışmaları. Paralel mekanizmalı ayak bileği rehabilitasyon robotunun analizi ve kontrol stratejilerinin incelenmesi. 

Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ
0 (462) 377 2971
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2906
Mühendislik Fakültesi
Elektrik, Elektronik Mühendisliği
Digital Signal Processing Lab. (Sayısal İşaret İşleyiciler Lab)

2002 yılında Sayısal haberleşme teknolojileri ve kablosuz iletişim üzerine araştırma yapmak üzere KTU-DSP Lab kısa adı altına kurulmuş bir Ar-Ge laboratuvarıdır. Laboratuvarın kuruluşuna Texas Instruments firması 12000 dolarlık hibe ve 45000 dolarlık bir proje ile katkıda bulunmuştur.  Laboratuvarda bir adet TÜBİTAK 1503 ve bir adette 1003 projesi tamamlanmıştır. Hali hazırda sayısal işaret işleyiciler ile yapılan çalışmalar, ARM işlemciler ile Bluetooth 5, LoRA, ZigBee ve 6LoPAN radyoları ile eğitim ve endüstriyel amaçlı olarak sürdürülmektedir. Laboratuvar 10 GHz e kadar radyo işaretlerini algılama, analiz ve sentezleme kapasitesine sahiptir.

Prof. Dr. İsmail KAYA
0 (462) 377 2097
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2906
Mühendislik Fakültesi
Elektrik, Elektronik Mühendisliği
Programlanabilir Mantık Denetleyiciler Laboratuvarı

Programlanabilir Mantık Denetleyici ile İkaz Devreleri, Programlanabilir Mantık Denetleyici
ile Temel Kontrol Devreleri, Programlanabilir Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motoru Kontrolü, Programlanabilir Mantık Denetleyici ile Adım Motoru Kontrolü, Programlanabilir Mantık Denetleyici ile Alternatif Akım Motoru Kontrolü

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÇAKIR
0 (462) 377 4203
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2906
Mühendislik Fakültesi
Elektrik, Elektronik Mühendisliği
Haberleşme Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (HaTAL)

1- RF haberleşme, optik haberleşme (görünür ışık haberleşmesi)
2- Sualtı  akustik haberleşme ve konumlandırma alanlarında kanal ölçümü
3- Kanal kodlama (oransız kodlar, kutupsal kodlar)
4- Kanal denkleştirme
5- MIMO, OFDM, yazılımsal radyo (SDR), FPGA tabanlı sistem gerçeklemesi konularında araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Doç. Dr. Kadir TÜRK
0 (462) 377 4016
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2906
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
X-ışınları kırınımı (XRD)

Metal, seramik, ve alaşımların kristal yapılarının belirlenmesi

Prof. Dr. Ümit ALVER
0 (462) 377 2932
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Korozyon

Metallerin değişik içerikli sıvı ortamlardaki elektrot potansiyeli, korozyon hızları ve polarizasyon direnclerinin belirlenmesi

Prof. Dr. Aykut ÇANAKCI
Arş. Gör. Müslim ÇELEBİ
0 (462) 377 2932
0 (462) 377 3637
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3157
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mekanik Test

Demir ve demir dışı malzemelerin makro, mikro sertlik, çekme, basma, eğme deneyleri

Prof. Dr. Ümit ALVER
Arş. Gör. Onur GÜLER
0 (462) 377 2932
0 (462) 377 4119
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalografi

İç yapı incelemeleri ve çelik malzemelerde karbon oranı tayini metal tozların boyutunun belirlenmesi

Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI
Arş. Gör. Serdar ÖZKAYA
0 (462) 377 2927
0 (462) 377 3637
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3157
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Triboloji

Malzemelerin sürtünme ve  aşınma testleri

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Elektrik Test

Metalik malzemelerin iletkenliğinin ölçümü kaplama kalınlığının belirlenmesi

Prof. Dr. Ümit ALVER
0 (462) 377 2932
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Termal Analiz

Polimerik malzemelerde TGA, DSC ölçümleri

Prof. Dr. Ahmet SARI
Arş. Gör. Gökhan HEKİMOĞLU
0 (462) 377 3644
0 (462) 377 4039
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Isıl İşlem

Çelik ve Alüminyum alaşımlarının ısıl işlemleri

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
Mineralojik ve Petrografik

1- Her türlü kayaç numunesinden ince kesit yapımı, kayacın polarizan mikroskopta incelenmesi ve petrografik tanımlanması
2- Mikrokimyasal analizler için parlatılmış ince (28X48mm) ve kalın (2.5cm çapında) kesitlerin yapımı
3- Sulu ayırma yöntemiyle (Hydroseparation) ağır mineral ayırma işlemleri
4- Her türlü kayaç jeokimyası analizleri için örnek hazırlama işlemleri (kırma ve öğütme)
5- Kil fraksiyonu katyon doyurma işlemleri, seçici mineral çözümlemesi ve elek analiz işlemleri

Prof. Dr. Faruk AYDIN
0 (462) 377 2746
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2705
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
Maden Yatakları ve Jeokimya

1- Her türlü cevher numunesinden parlak kesit yapımı ve numunenin cevher mikroskobunda incelenmesi
2- Cevher jeokimyası analizleri için örnek hazırlama işlemleri (kırma ve öğütme)
3- Sıvı kapanım analizleri
 

Doç. Dr. Gülten YAYLALI ABANUZ
0 (462) 377 2750
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2705
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
Uygulamalı Jeoloji- Mühendislik Jeolojisi Analiz ve Deneyleri

1- Suda dağılmaya karşı dayanıklılık (Slake Durability) deney aletiyle kayaç örneklerinin duraylılıklarının belirlenmesi
2- Likit limit penetrometresiyle kil ve silt içeren toprakların kıvam limitlerinin belirlenmesi
3- Casagrande likit limit deney aletiyle plastik zeminlerin likit limitinin belirlenmesi
4- Elek analizleri (elek takımıyla malzemenin tane boyu dağılımının belirlenmesi)
5- Metilen mavisi deney seti kullanılarak ince daneli agrega ve killi toprakların metilen mavisi değerinin belirlenmesi
6- Nokta yük direnci deney aletiyle nokta yük direncinin belirlenmesi
7- Tek eksenli basınç direnci deney aletiyle tek eksenli sıkışma dayanımının belirlenmesi
8- Otomatik direkt kesme cihazıyla kayma direnci parametrelerinin belirlenmesi
9- Konsolidasyon cihazıyla ince daneli plastik zeminlerin konsolidasyon özelliklerinin belirlenmesi
10- Üç eksenli basınç deney analizleri
11- Los Angeles aşındırma cihazıyla kayaç örneklerinin aşınmaya karşı dirençlerinin belirlenmesi
12- Böhme aşındırma cihazıyla doğal taş ve beton ürünlerinde aşınma direncinin belirlenmesi

Prof. Dr. Hakan ERSOY
(0.462) 377 3506
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2705
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Organizasyonu

Mikroişlemci veya mikrodenetleyici tabanlı denetim sistem tasarım ve gerçekleştirme, mikroişlemci ve mikrodenetleyici tabanlı sistem programlarına istekler doğrultusunda yeni işlevler ekleme veya varolan işlevleri değiştirme, zaman kritik işler için program optimizasyonu.

Prof. Dr. Mustafa ULUTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SAVRAN
0 (462) 377 2080
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3157
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Üç Boyutlu Tasarım ve Üretim

Tersinir mühendislik uygulamaları: Üretilmek istenilen, üzerinde değişiklik ya da geliştirme yapılması planlanan ancak elinizde sadece numunesi bulunan parçalarınızın bilgisayar ortamında kullanılabilir datasını elde etmek için 3D optik tarama sistemleri yardımıyla elde edilen nokta bulutu veya STL data üzerinden hassas bir şekilde, imalata yönelik CAD modelleri oluşturulmaktadır. Ergonomi, malzeme bilgisi, üretim yöntemleri gibi konularda ihtiyaç duyulan karakteristik özelliklere yönelik olarak 3 boyutlu katı modelleme çalışmaları yapılmaktadır. 

3B Prototip Üretimi: 3 boyutlu yazıcılar ile tasarımı yapılan ürün veya parçaların farklı plastik malzeme seçeneklerinde hızlı ve düşük maliyetle prototipleri üretilebilmektedir.

Üç boyutlu kalite kontrol: 3D tarama sonucu elde edilen ürünün nokta bulutunun veya stl datasının Cad modeli ortaya konulan boyutsal verilerin ( Doğrusallık, Düzlemsellik, Silindirlik, Paralellik, Diklik, Açısallık Uzunluk, açı, radyüs vb ) karşılaştırma sonuçlarının raporlanması ile kalite kontrol hizmeti verilebilmektedir.

Doç. Dr. Mustafa ASLAN
0 (462) 377 2932
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği
Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ Fotogrametri ve Uzaktan Algılama

Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Laboratuvarımız, fotogrametri ve uzaktan algılama konularında çalışan öğrenci ve araştırmacılara, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerine olanak sağlamak için tasarlanmıştır. Laboratuvarımız bünyesinde, kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti yanında, bölge ve ülke çapında ihtiyaçlara yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılmakta ve projelendirilmektedir.

Prof. Dr. Fevzi KARSLI
0 (462) 377 2769
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2707
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Ulaştırma

1- Los Angeles Aşınma Deneyi TS EN 1097-2
2- Soyulma Mukavemeti (Çift Deney) KTŞ Kısım 403 Ek-A, TS EN 12697-11
3- Mineral Filler Özgül Ağırlığı(Çift Deney) BSI-BS 812-2, TS EN 1097-7
4-Kaba Agrega Tane Yoğunluğu Ve Su Emme Oranının Tayini TS EN 1097-6, AASHTO T 85
5-Suyun Sıkıştırılmış Bitümlü Karışımların Kohezyonuna Etkisi (Altı Briket İle) ASTM D1075
6-Sıkıştırılmış Bitümlü Karışımların Sudan Kaynaklı Bozulmalara Direnci (Altı Briket İle) AASHTO T 283
7-Briket Hazırlama (Üç Adet) ASTM D6926
8-Koşullu Stabilite Ve Akma Tayini (72 Saat 60 °C Su Banyosunda, 3 Briket İle) ASTM D6927, AASHTO T 245
9-Ekstraksiyon Kalıntısına Elek Analizi AASHTO T 30
10-Schellenberg Bitüm Süzülme Yüzdesi Tayini (TMA Karışımında, Çift Deney) TS EN 12697 -18, KTŞ Kısım 408 Ek –A
11-Bitümlü Kaplamaların Dizaynları Ve Kontrolü Marshall Metodu İle-ASTM D 1559
12-Penetrasyon TS EN 1426
13-Düktilite ASTM D113
14-Basınçlı Yaşlandırma Kabı (PAV) İle Bitümlü Bağlayıcıların 15-Yaşlandırılması (Çift Numune İle Bir Sıcaklıkta) TS EN 14769, AASHTO R28
16-DSR Dinamik Kesme Reometresi (DSR) AASHTO TP 70-09, T315-02; ASTM standartları
17-İngiliz pandülü İle sürtünme tayini (British Pandilum) ASTM E303 - 93(2018) 
18-Cilalanma Deneyi - PSV Değerinin Tayini (TS EN 1097-8)

Prof. Dr. Atakan AKSOY
0 (462) 377 44 51
aaksoy@ktu.edu.tr
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2606
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Yapı Sağlığı İzleme

1- Mühendislik yapılarının mevcut durumlarına ait yapısal davranışlarının (frekans, mod şekli ve sönüm oranı) hasarsız test yöntemleriyle (Deneysel ve Operasyonel Modal Analiz Yöntemi) elde edilmesi
2- Mühendislik yapılarının ve/veya taşıyıcı sistem elemanlarının yangın veya yüksek sıcaklık etkisi altında (maksimum 1200oC) yapısal davranışlarının belirlenmesi
3- Mühendislik yapılarının gerçek deprem davranışlarının sarsma masası (4mx4m boyutlarında tek eksen doğrultusunda hareket edebilen, 628mm/sn hıza çıkabilen ve +/-40cm yer değiştirme yapabilen, 0.1-50Hz frekans aralığında çalışan ve 2000kNm devrilme momentine direnebilen, tek eksende 500kN dinamik yatay kuvvet kapasiteli ve 350kN düşey yük kapasitesine sahip sarsma masası) deneyleriyle elde edilmesi
4- Mühendislik yapılarının sonlu eleman analizleri, statik, dinamik, lineer ve lineer olmayan yapısal davranışlarının elde edilmesi
5- Mühendislik yapılarının performans analizi ve güçlendirme projelerinin hazırlanması

Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK
0 (462) 377 4020
ahmetcan@ktu.edu.tr
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2606
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Termal Analiz

Metalik malzemelerde TGA ölçümü

Doç. Dr. Temel VAROL
0 (462) 377 3642
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Termal Analiz

Seramik malzemelerde TGA, DTA ölçümleri

Prof. Dr. Sultan Öztürk
0 (462) 377 3645
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Isıl İletkenlik

Polimerik malzemelerde ısıl iletkenlik ölçümü

Prof. Dr. Ahmet SARI
0 (462) 377 3644
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Parçacık Boyut Analizi

Metal ve seramik parçacıklar için parçacık boyut analizi
(1-500 μm)

Doç. Dr. Temel VAROL
0 (462) 377 3642
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Polimer Karışımı Hazırlanması

Çift vidalı ekstruderda, polimer malzemelere yan besleme ünitesi yardımıyla toz veya kısa elyaf takviyesi ile polimer karışım hazırlanması

Prof. Dr. Ümit ALVER
Arş. Gör. Onur GÜLER
0 (462) 377 2932
0 (462) 377 4119
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Üç Boyutlu Tasarım ve Üretim

Tersinir mühendislik uygulamaları: Ergonomi, malzeme bilgisi, üretim yöntemleri gibi konularda ihtiyaç duyulan karakteristik özelliklere yönelik olarak 3 boyutlu katı modelleme çalışmaları yapılmaktadır. 

3B Prototip Üretimi: 3 boyutlu yazıcılar ile tasarımı yapılan ürün veya parçaların farklı plastik malzeme seçeneklerinde hızlı ve düşük maliyetle prototipleri üretilebilmektedir.

Üç boyutlu kalite kontrol: 3D tarama sonucu elde edilen ürünün nokta bulutunun veya stl datasının CAD modeli ortaya konulan boyutsal verilerin karşılaştırma sonuçlarının raporlanması ile kalite kontrol hizmeti verilebilmektedir.

Doç. Dr. Mustafa ASLAN
0 (462) 377 4350
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Plastik Enjeksiyon ile Model Üretimi

Saf veya kompozit polimer malzemelerin mekanik test numunelerinin (çekme, eğme, basma) plastik enjeksiyon cihazında üretilmesi

Doç. Dr. Mustafa ASLAN
0 (462) 377 4350
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
3D Baskı için Filament Üretimi

Saf veya kompozit polimer granüllerden tek vidalı ekstruderdan istenilen kalınlıkta (1.75-2.85mm) filament üretimi

Doç. Dr. Mustafa ASLAN
0 (462) 377 4350
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Polimer Malzemelerde Sertlik Tayini

Shore D sertlik cihazıyla polimer malzemelerin sertlik tayini

Doç. Dr. Mustafa ASLAN
0 (462) 377 4350
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Mühendislik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Elektrik İletkenliği

Demir dışı metallerin elektrik iletkenliği ölçümü

Doç. Dr. Temel VAROL
0 (462) 377 3642
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2932
Of Teknoloji Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Yapı ve Malzeme Laboratuvarı

1- Karot alma, karot kürü, başlıklama ve basınç dayanımının tespiti,
2- 32 mm'ye kadar olan donatıların çekme dayanımının belirlenmesi,
3- Beton test çekiciyle beton kalitesi tayini,
4- Ultrasonik Beton Dayanım Testi,
5- Yapı elemanlarında donatı çap belirlemesi ve haritalama,
6- Sertleşmiş betonda özgül ağırlık, su emme ve boşluk oranı tayini,
7- Silindir veya küp basınç dayanımı belirleme,
8- Silindir numune başlıklama,
9- Beton priz süresi tayini,
10- Betondan numune alma (küp veya silindir 6 adet),
11- Çökme (slump) deneyi,
12-Beton numunelerinin kürü,
13- Kendiliğinden yerleşen betonlarda Çökme yayılma, V hunisi, L kutusu ve J halkası deneyi,
14- Agrega elek analizi,
15- Agrega tane dayanımı,
16- Agrega ince madde oranı tayini,
17- Metilen Mavisi Deneyi,
18- Agrega birim ağırlık tayini,
19- Agrega özgül ağırlık ve su emme yüzdesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin ÖZTÜRK
0 (462) 377 8407
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 8425
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği
Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi Laboratuvarı

Masif ağaç malzemede; rutubet, yoğunluk, daralma ve genişleme yüzdeleri, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü, dinamik eğilme (şok) direnci, liflere paralel ve liflere dik yönde basınç direnci, briennel sertlik değeri, çivi-vida tutma direnci değerlerinin belirlenmesi.

Yongalevha ve kontplaklarda; rutubet, yoğunluk, su alma miktarı, kalınlığına şişme oranı, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü, yapışma direnci, briennel sertlik değeri, çivi-vida tutma direnci değerlerinin belirlenmesi.

Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU
Prof. Dr. Nurgül AY
Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU
Prof. Dr. Gökay NEMLİ
Prof. Dr. Semra ÇOLAK
Prof. Dr. İsmail AYDIN
0 (462) 377 1531
0 (462) 377 1507
0 (462) 377 1522
0 (462) 377 1508
0 (462) 377 1530
0 (462) 377 1528
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3248
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği
Tutkal Analiz Laboratuvarı

Formaldehit emisyonu miktarı tayini (Perferatör ve Şişe Yöntemi), Yüzey pürüzlülüğü ölçümü (Profilometri), Levha ürünlerinde ısıl iletkenlik katsayısının belirlenmesi, ıslanabilme yeteneğinin belirlenmesi (temas açısı), Tutkal katı madde miktarı, jelleşme süresi ve viskozite değerlerinin belirlenmesi, Tabakalı ağaç malzemelerinin bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi

Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU
Prof. Dr. Semra ÇOLAK
Prof. Dr. İsmail AYDIN
Doç. Dr. Cenk DEMİRKIR
0 (462) 377 1531
0 (462) 377 1530
0 (462) 377 1528
0 (462) 377 1519
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3248
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği
Uçucu Organik Test

Uçucu organik bileşiklerin (VOC) kabin  (1 m3 chamber) metodu ile belirlenmesi.

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU
0 (462) 377 2807
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3248
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Orman Fakültesi Herbaryumu

Her tür tohumlu bitki türlerine ait bitki teşhisleri. Bitkilerde gövde, yaprak ve köklerin anatomik özelliklerinin belirlenmesi ve odun teşhisleri

Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN
0 (462) 377 2874
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2805
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Toprak Fiziği

Toprak Tekstürü, Nem İçeriği, Nem sabiteleri

Doç. Dr. Bülent TURGUT
0 (462) 377 3733
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2805
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği
Kağıt Hamuru

Kağıt hamuru üretimi (kimyasal ve mekanik yöntemlerle), viskozite tayini (DP tayini), Kappa numarası tayini, kağıt hamuru eleme (verim tayini), kağıt hamuru dövme (hollander ve PFI) (Schopper  serbestlik derecesi tayini),  kağıt hamuru ağartma, kağıt safihası üretimi

Prof.Dr. Hüseyin KIRCI
0 (462) 377 3245
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3248
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği
Kağıt Fiziği

Kağıt, karton ve oluklu mukavvaların direnç testleri, su absorpsiyon kapasitesi  tayini, kağıdın optik özelliklerinin belirlenmesi, lif üzerine polimer absorpsiyonu ve kağıt kimyasallarının performans tayini, liflerin morfolojik özelliklerinin (boy, çeper kalınlığı ve lif çapı) tespiti, su tutma kapasitesi tayini (WRV), termal analiz (DSC),  UV ölçümleri

Prof.Dr. Mustafa USTA
0 (462) 377 2881
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3248
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Ürünleri Kimyası

Lignoselülozik materyallerin holoselüloz, selüloz, alfa selloz, lignin, kül tayinleri, sıcak-soğuk su çözünürlük tayini, alkalide çözünürlük,  ekstraktif madde tayini, selülozun türev ve modifikasyonlarının üretimi ve özelliklerinin tespiti.

Prof. Dr. Esat GÜMÜŞKAYA
0 (462) 377 3245
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3248
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği
Liflevha Üretim

Levha üretimi, fiziksel testler

Prof.Dr. Mustafa USTA
0 (462) 377 2881
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3248
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği
Odun Dışı Orman Ürünleri

Reçine, defne, sığla yağı, kekik, lavanta, vb.  yağ verebilen tıbbi ve aromatik bitkilerin uçucu yağ miktarı tayini, fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri ile  GC-MS analizleri. Toplam fenolik bileşen ve ilgili diğer tayinler için HPLC analizleri, ekstraftif madde analizi. İlgili standartların hazırlanması.Reçine Su Miktarı, Reçinede Safsızlık Miktarı, Reçine Asitleri Miktarı, Terebentin Miktarı, Terebentin yoğunluk Değeri, Terebentin Kırılma İndisi Değeri, Terebentin Optikçe Aktiflik Değeri, Kolofanda Asit Sayısı, kolofanda Sabunlaşma Sayısı, Doğal Kolofanın Modifikasyonu, Çam Reçinesi Üretimi için Asit Pasta Hazırlama.

Prof. Dr. İlhan DENİZ
0 (462) 377 2865
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3248
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği
Odun Koruma, Mikoloji, Odun Modifikasyonu

Suda çözünen emprenye maddelerinde (CCA, CCB, Tanalith-E, ACQ, Wolmanit-CX, vb.) etken madde, nüfuz derinliği ve tutunma miktarı değerlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre tespit edilmesi. Kreozotla emprenye edilmiş ahşap malzemede nüfuz derinliği ve tutunma miktarı değerlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre tespit edilmesi. Emprenye (ön koruma) işleminin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun tespit edilmesi. Ön korumalı ahşap malzemelerin alımı sırasında gereken teknik şartnamelerin hazırlanması ve bu şartnamelerin inceleme ve kalite kontrollerinin yapılması. Ahşap malzemede su alımı ve boyutsal kararlılık testleri. Ahşap köprü ve yapılardaki tahribat ve kusurların görsel olarak ve hasarsız test yöntemleriyle belirlenmesi. Tarihi ve kültürel değere sahip ahşap malzemelerin korunması ve bunlara ilişkin restorasyon projelerinde ahşap koruma hizmetinin verilmesi. Tarihi ve kültürel değere sahip ahşap malzemelerdeki tahribat ve kusurların görsel olarak ve hasarsız test yöntemleriyle belirlenmesi. Ahşap malzemede hızlandırılmış dış hava koşulları testi. Masif ahşap malzemelerde yanma, alev alma ve tutuşma testleri. Odun kompozitlerinde uygulanan koruma yöntemlerinin etkinliğinin ulusal ve uluslararası standartlara göre tespit edilmesi.

Prof. Dr. Ümit Cafer YILDIZ
Prof. Dr. Sibel YILDIZ
Prof. Dr. Ali TEMİZ
Dr. Öğr. Üyesi Engin Derya GEZER
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZGENÇ
0 (462) 377 2817
0 (462) 377 2870
0 (462) 377 2853
0 (462) 377 2800
0 (462) 377 4092
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3248
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği
Mobilya ve Yüzey İşlem

1- Yapışma direnci (sıvı ve katı yüzey kaplama malzemelerinin)
2- Sıvı yüzey işlemleri katman kalınlığı belirleme
3- Mobilya yorulma testi
4- Kuru Film Kalınlığı Ölçme, Boya ve Vernik Uygulaması

Prof. Dr. Turgay ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Samet DEMİREL
0 (462) 377 2815
0 (462) 377 2849
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3248
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği
Bileme ve Bakım Atölyesi

Şerit testere levhası kaynak, Şerit testere doğrultma, düzleme ve iç gelirim verme, Şerit testere biçme hattı oluşturulması (çaprazlama, ezme-egalize ve stellitleme), Şerit ve daire testere bileme, planya bıçakları bileme işlemleri.

Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU
0 (462) 377 2874
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3248
Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği
Kontrplak Pilot Tesisi

Ahşap perde duvarların sismik dayanım performansının belirlenmesi

Doç. Dr. Cenk DEMİRKIR
0 (462) 377 4126
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 3248
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Toprak Kimyası

Elektriksel İletkenlik, Ph, Organik Madde İçeriği

Doç. Dr. Bülent TURGUT
0 (462) 377 3733
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2805
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
Orman Hasılatı Biyokütle ve Karbon Analiz Laboratuvarı

Havadan görüntüleme ve 3 boyutlu analizler
Büyüme ve artım ölçümleri
Ağaçlarda yaş ölçülmesi ve yaş tayini
Meşcere ve tek ağaç modellemesi
Meşcere ve ağaç hacim tablolarının düzenlenmesi
Biyokütle ölçümleri
Biyokütle tablolarının düzenlenmesi
Karbon/Azot/Hidrojen/ Kükürt (CHNS) Analizlerde (Katı Örneklerde)

Prof. Dr. Mehmet MISIR
0 (462) 377 2875
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 2805
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
Gemi Tasarım, Projelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri

Gemi dizayn ve projelerinin hazırlanması, genel plan, endaze planı, boy ve en kesit planları, dış kaplama planı, boyutlandırma hesabı, diğer plan ve hesaplar, yeni inşa proje, bilgisayar destekli tasarım, meyil deneyi stabilite hesabı, fribord hesabı, tank kapasite planı, kontrol mühendisliği, yangın emniyet planı, yolcu yerleşim planı, sac kalınlık ölçümü, diğer mühendislik hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri.

Öğr. Gör. Orhan Nazım AKSU
0 (462) 377 8175
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 752 8156
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
Takım Tezgâhları

CNC Torna ve CNC Dik işleme merkezi ile ilgili her türlü imalat işleri

Öğr. Gör. Dursun Meriç
0 (462) 377 8174
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 752 8156
Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
Kaynak

Her türlü metal ve metal olmayan malzemelerin kaynak işleri

Kaynak Teknolojisi

 • Kaynak WPS/PQR'larının hazırlanması onaylanması.
 • Kaynak proseslerinde malzeme, kaynak teli, koruyucu gaz seçimi, yöntemlerin belirlenmesi çalışmaları
 • Hasar ve kök neden analizi
 • Standartların gerektirdiği kalite şartlarını sağlayacak sistemlerin kurulması / desteklenmesi.
 • Kaynak sıralamaları ve kaynak tariflendirmeleri.

Tahribatsız Muayene 

 • Görsel muayene
 • Penetrant muayene
 • Manyetik muayene
Öğr. Gör. Umut Yaşar UZUNALİ
0 (462) 377 8196
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 752 8156
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Su Ürünleri İşleme Analizi

Taze, dondurulmuş veya işlenmiş balıkta ve balık ununda Histamin ve diğer biyojenikamin analizleri. Tüm gıda ürünlerinde su aktivitesi tayini. Taze ve işlenmiş balıkta, balık yağında ve balık yemlerinde yağ asidi analizi. Balık ve diğer su ürünlerinde total volatilbaz azotu tayini. Balık ve diğer su ürünlerinde tiyobarbiturük asit tayini. Tüm gıda ürünlerinde su ve kuru madde tayini. Tüm gıda ürünlerinde tuz tayini. Tüm gıda ürünlerinde pH tayini. Balık ve balıkçılık ürünlerinde toplam Aerobik Mezofilik ve Psikrofilik Bakteri sayımı. Tüm gıdalarda ham kül tayini. Balık ve diğer su ürünlerinde protein tayini. Balık ve diğer su ürünlerinde toplam yağ tayini

Prof. Dr. Sevim KÖSE
0 (462) 752 2419
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 752 8156
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü

Gemi manevraları risk değerlendirme, modelleme ve çevresel açıdan inceleme, gemilerin gece/gündüz şartlarında meteorolojik, oşinografik ve topoğrafik koşulların, su üstü yapılarının, etki alanındaki diğer yapıların modellenmesi.

Dr. Öğr. Üyesi Umut YILDIRIM
0 (462) 377 8262
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 752 8287
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği
Oşinografik Analizler

CTD profil ve analizi, deniz ve iç sularda akıntı ölçümleri ve analizi, batimetri ve sediment analizi

Doç. Dr. Coşkun ERÜZ
0(462) 377 8080
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 752 8099
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Besin Elementi

Nitrit, Nitrat, Fosfat, Silikat, Hidrojen Sülfür

Prof. Dr. Erol ÇAPKIN
0 (462) 377 8056
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 752 8059
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği
Kimyasal Analizler

PAH analizi

Prof. Dr. FATMA TELLİ KARAKOÇ
0 (462) 377 8065
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 752 8099
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği
Biyolojik Analizler

Fitoplankton analizi, deniz ve tatlı sularda flowsitometrik hücre sayımları

Prof. Dr. Ali Muzaffer FEYZİ0ĞLU
0 (462) 377 8057
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 752 8099
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Genetik ve Balık Hastalıkları

Bakteri ve balıklarda genetik tür tayini, Balık hastalıklarının teşhisi.

Dr. Öğr. Üyesi Rafet Çağrı ÖZTÜRK
0 (462) 377 8025
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Balık Üretim Tesisleri

Balık tesisleri planlaması, ekolojik analizler, yem değerlendirme analizleri.

Prof. Dr. Nadir BAŞÇINAR
0 (462) 377 8082
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 752 8059
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Balıkçılık Yönetimi

Balık stok tespiti ve tahmini analizi, balık büyüme modellerinin belirlenmesi

Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
0 (462) 377 8069
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 752 8059
Tıp Fakültesi
Biyokimya

Bütün vücut sıvılarında (kan, idrar, BOS, vs.) hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde kullanılan testlerin analizlerinin yapıldığı bir laboratuvar birimidir.

Farabi Hastanesi Başhekimliği
0 (462) 377 5343
0 (462) 377 5542
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 5405
Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesine, tanısının konmasına ve tedavinin yönlendirilmesine destek veren bir laboratuvar birimidir.

Farabi Hastanesi Başhekimliği
0 (462) 377 5340
0 (462) 377 5530
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 5405
Tıp Fakültesi
Patoloji

Hastalıkların tanısında ve sebebinin aydınlatılmasında rolü vardır. Sıvılardan ve doku örneklerinden tanı ve tedaviyi yönlendirmede katkı sağlayan bir birimdir.

Farabi Hastanesi Başhekimliği
0 (462) 377 5409
0 (462) 377 5361
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 5405
Tıp Fakültesi
Doku Tipleme

Organ nakli yapılacak hastalarda doku uyumluluğu için doku gruplarının saptanmasını sağlayan bir laboratuvar birimidir.

Farabi Hastanesi Başhekimliği
0 (462) 377 5367
0 (462) 377 5526
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 5405
Tıp Fakültesi
Tıbbi Genetik

Bünyesinde hastaların muayene edilip genetik danışmanlık hizmetlerinin verildiği polikiliniği bulunmaktadır. Genetik hastalıklar açısından risk grubuna giren veya genetik hastalığının var olduğu düşünülen hastaların tanısına yönelik modern tekniklerle kromozom analizi ve moleküler genetik analiz yapılmaktadır.

Farabi Hastanesi Başhekimliği
0 (462) 377 5106
0 (462) 377 5107
Bölüm Sekreterliği 0 (462) 377 5405
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Proje

Proje Laboratuvarı kurum içi ve kurum dışına düzenlenecek eğitimlerde kullanılmaktadır.

Doç. Dr. Muhammet BERİGEL
0(462) 377 1818