haberler

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma İstişare Toplantısı, Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Ülkemizin stratejik hedeflerinden biri olan “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma” dünyada da yükseköğretimin en önemli gündem başlıklarındandır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın aldığı çeşitli kararlar, uyguladığı stratejiler ve üniversitelerimizin aktif girişim ve faaliyetleri neticesinde; yükseköğretim kurumlarımız, uluslararası bir görünürlüğe ulaşmış; ülkemiz, yükseköğretimde dünya çapında bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Üniversitelerarası uluslararası iş birliklerine, ortak akademik etkinliklere, akademik hareketliliğe, ortak diploma programları tesisine ve ortak bilimsel yayınların yapılmasına ciddi bir ivme kazandırılmıştır. Uluslararasılaşmanın en önemli göstergelerinden biri olan uluslararası öğrenci sayımızda, özellikle son yıllarda büyük bir artış yaşanmış ve Türkiye, dünyada yükseköğretimde en çok uluslararası öğrenciye sahip on ülke arasına girme başarısını göstermiştir.

Ülkemizin söz konusu alanda elde etmiş olduğu kazanımları sürdürülebilir kılmak ve daha da ileriye taşımak için hedef odaklı uluslararasılaşma stratejileri ve atılacak adımları istişare etmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bölgesel bazda düzenlenen Yükseköğretimde Uluslararasılaşma İstişare Toplantısı’nın ikincisi, Karadeniz Bölgesi’nden 15 üniversitenin (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi) “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma”dan Sorumlu Rektör Yardımcıları, diğer ilgili yetkilileri ve paydaş kurum (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Maarif  Vakfı, Ulusal Ajans, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı) temsilcilerinin katılımlarıyla Üniversitemiz ev sahipliğinde, 24 Kasım 2022 tarihinde, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI ve YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun GÖKTAŞ’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI “Üniversitelerimizin önemli misyonları; eğitim-öğretim, Ar-Ge, toplumsal katkı ve sonuncu olarak da uluslararasılaşma karşımıza çıkıyor. Uluslararasılaşma noktasında görünür, bilinir olmak çok önemli. Ama uluslararasılaşma ile birlikte sosyal, bilimsel ve kültürel ilişkiler planlanıyor. Bugün, burada Ticaret Bakanlığı’nın desteklerini konuşacağız, tartışacağız. Bakanlığımız bu konuda üniversitelerimize, yurt dışında büyük destek sağlıyor. Üniversitemizin yürüttüğü Sağlık Turizmi konusunda da büyük destekleri oluyor. Bizlerin de bu güzel toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu toplantıyı organize eden YÖK Bakanlığı’na özellikle yoğun programı arasında burada bulunan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun GÖKTAŞ’a, YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı’na, Ticaret Bakanlığı’na teşekkür ediyor ve toplantının, üniversitelerimizin uluslararasılaşma sürecine katkı sağlamasını diliyorum.” sözlerine yer verdi. Ardından YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun GÖKTAŞ konuşmasında “YÖK olarak öncelikli hedeflerimiz olan uluslararasılaşma kapsamında ikincisi düzenlenen bu toplantıda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR ve T.C. Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ’un ve YÖK Başkanlığı’nın T.C. Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmeler neticesinde, uluslararasılaşma kapsamında üniversitelerimize verilen desteklerin faydalı olduğu kanaatine vardık. Katkıları adına T.C. Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı olarak sayacağımız üç ayağının yanında dördüncü ayak olarak uluslararasılaşma diyebiliriz. Bu noktada, YÖK Başkanlığımız, T.C. Ticaret Bakanlığımız ve paydaş kurumlarımızın ortak çalışmalar yapması önemlidir. Çünkü Türkiye, Asya ile Avrupa kıtası arasında köprü; Doğu ile Batı’nın harmanlandığı bir coğrafya. Bu özelliği onu, dünyanın farklı medeniyetlerinden gelen unsurların, ortak değerlerin buluştuğu hem okumak hem de yaşamak için cazibe merkezi haline getiriyor. Bu noktada sadece uluslararası öğrencilerin değil, uluslararası öğretim elemanları, değişim programları, uluslararası ortak araştırma projeleri ve araştırmacı insan kapasitesinin uluslararasılaşması gibi birçok alt dalın beraberce ele alınması gerekmektedir. Geçmiş yıllardaki sayılara baktığımızda, her geçen gün sayıların lehimize geliştiğini görüyoruz.” dedi.

Dört oturumda gerçekleştirilen toplantının ikinci oturumunda; Ticaret Bakanlığı temsilcileri, katılımcı üniversitelere Ticaret Bakanlığı olarak yapmış oldukları son düzenlemeler çerçevesinde, yükseköğretim kurumlarına sağlayabilecekleri destekler ve proje süreçleri hakkında bilgi verdi. Üçüncü oturumda; Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı’ndan temsilciler, faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Toplantının son oturumu ise üniversiteler ve kurumların, karşılıklı istişarelerine ayrılmış olup katılımcıların her türlü soru, sorun ve önerileri interaktif olarak değerlendirildi ve ortak çözümler üretilmeye çalışıldı.

Toplantının ardından YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun GÖKTAŞ ve beraberindeki davetliler, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI eşliğinde, Üniversitemiz İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (METAM) ve Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı’nı ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu ve Araştırma Merkezleri kapsamında yapılan bilimsel çalışmalar ve somut çıktıları hakkında uzmanlardan detaylı bilgi aldı.


25 Kasım 2022