haberler

Üniversitemizde TÜBİTAK 2237-A Programı Uluslararası Fon Kaynaklarına Başvuru Kapasitesinin Artırılması Etkinliği Düzenlendi

TÜBİTAK 2237-A Programı kapsamında ve Prof. Dr. Oktay YILDIZ koordinatörlüğünde düzenlenen “Uluslararası Fon Kaynaklarına Başvuru Kapasitesinin Artırılması” Etkinliği 11 farklı kurumdan toplamda 24 araştırmacının katılımıyla KTÜ TTM ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Toplam 3 tam gün süren etkinlik kapsamında; katılımcılara öncelikle genel proje döngü yönetimi ve AB Hibe Programları hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. Sonrasında 4 farklı oturumda; Ufuk Avrupa, TÜBİTAK İkili ve Çoklu İş Birliği, Erasmus+, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Destek Programları özelinde (genel bilgi, fonlara erişim, araştırmacıların ilgili fonlara yönlendirilmesi, ilgili çağrı rehberinin okunması, proje öneri formunun ve bütçesinin hazırlanması, ortak arama ve başvuru süreçleri) teorik ve uygulamalı eğitimlerle etkinliğe devam edilmiştir.

İlgili fon kaynakları özelinde gerçekleştirilen eğitimlerden sonra “Uluslararası İş Birliği ve Ortaklıkların Kurulmasına Destek Olan Platformlar” hakkında genel bilgi sağlanarak kullanımları uygulamalı olarak gösterilmiştir. Ayrıca bir projenin destek alıp yürütülmesi sonucunda ortaya çıkacak “Proje Çıktılarının Yönetilmesi (Projelerde Üniversite-Sanayi İş Birliği, Projelerde Fikri Sınai Mülkiyet Hakları, Girişimcilik, Şirketleşme ve Projelerin Ticarileşme Boyutları)” kapsamında sunumlar gerçekleştirilmiştir. Eğitimin sonunda bahsedilen fon kaynakları kapsamında uluslararası proje yürütme deneyimine sahip araştırmacıların katılım sağladığı “Tecrübe Paylaşım Paneli” düzenlenmiş, bu panel esnasında araştırmacıların başvuru ve yürütme aşamasında dikkat etmesi gereken hususlar ve bu süreçte karşılaşabilecekleri süreçler hakkında katılımcılarla deneyimler paylaşılmıştır.

Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI’nın katılımcılara Katılım Belgesi vermesi ile tamamlanan eğitime katılan araştırmacılara ve eğitmenlere teşekkür eder, ilgili çalışmanın başarılı proje başvurularına aracı olmasını dileriz.


17 Mayıs 2023