haberler

Üniversitemizde Kalite Güvence Sisteminde Tecrübe Paylaşımı Paneli Düzenlendi

Rektörlüğümüz ve Üniversitemiz Kalite Komisyonu iş birliği ile düzenlenen Kalite Güvence Sisteminde Tecrübe Paylaşımı Paneli Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde tüm akademik ve idari birimlerimizin yöneticileri, kaliteden sorumlu yönetici yardımcıları, birim kalite komisyonu başkanları ve üyeleri ile birim sekreterlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI'nın yaptığı Panel'e konuşmacı olarak 2022 yılı KTÜ Birim Kalite Ödüllerini alan birimlerin yöneticileri katıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA, İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) Müdürü Prof. Dr. F. Sena SEZEN, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Asim KADIOĞLU, Arsin Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkan Vekili Ömer SALİMOĞLU birimlerinde uygulanmakta olan kalite güvence sistemleri hakkında birer bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI açılış konuşmasında: “Haziran 2022’de YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgemizi aldık. Bugün hem araştırma üniversitesi hem de beş yıllık tam akreditasyon etiketi olan sekiz devlet üniversitesinden biriyiz. Bu kapsamda kalite güvence sistemimizin daha da güçlenmesine ve kalite kültürünün üniversitemiz içerisinde yaygınlaşmasına liderlik etmeye devam edeceğiz. Üniversitemiz Kalite Komisyonunu genç arkadaşlarımızla güçlendirdik. Komisyonumuzda tecrübeli üyelerimiz ile sürdürülebilirliğin güvencesi olan genç akademisyenlerimiz bir arada çalışıyorlar. Kalite güvence sistemimizde paydaşlarımız çok önemli bir yere sahip. Eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerimiz kapsamında girdi, süreç ve çıktılarımızı doğrudan veya dolaylı etkileyen paydaşlarımızla iş birliğimizi her geçen gün artırmayı önemsiyoruz. Paydaş katılımında anketlerle sınırlı kalmayacağız.

Öğrencilerimiz, kalite güvence sistemimizin ana aktörlerinden biridir. Rektörlük bünyesinde Öğrenci Kalite Komisyonunu kuran nadir üniversitelerinden biri olarak karar alma mekanizmalarında öğrenci temsiliyetini daha da artırabilmek için Öğrenci Kalite Topluluğunu da kurmuş durumdayız. Kalite kültürünün tabana yayılmasında bu topluluk üyesi öğrencilerimiz önemli faaliyetlere imza atacaklardır.

Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda mesleki ve kişisel gelişimin yanı sıra öğrencilerimizin kalite güvence süreçleri hakkında da bilgi edinmelerini önemsiyoruz. Mevcut programlarımızın güncellenmesi kapsamında akademisyenlerimizin öğretimsel yetkinliklerini sürekli iyileştirecek adımlar atmaya devam edecek ve onların yenilikçi eğitim faaliyetlerini teşvik edeceğiz. Bu kapsamda hem akademisyenlerimize hem de öğrencilerimize hizmet verecek olan Öğretme ve Öğrenme Merkezimizin kuruluş çalışmaları yakın zamanda tamamlanmış olacak.

Akredite program sayımız; hem nitelikli mezunlar verebilmek hem de üniversite giriş sınavlarından gelen yüksek puanlı öğrenciler için üniversitemizi daha çok tercih edilen bir üniversite yapabilmek adına önemli bir göstergedir. Halen eğitim-öğretim faaliyeti sürdüren lisans programlarımızın % 36,53’ü akredite olmuştur. KTÜ, bu akreditasyon oranı ile tüm devlet üniversiteleri arasında altıncı, devlet araştırma üniversiteleri arasında ise dördüncü sırada yer almaktadır.

Önümüzdeki süreçte, kısa bir kurs ya da eğitim modülünün tamamlanmasının ardından ölçme ve değerlendirme süreci sonunda öğrencilerimizin elde edecekleri küçük ölçekli yeterliliklerin de (mikro yeterlilik programları) mevcut programlarımıza entegre edilmesini yaygınlaştıracağız. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öğrenci katılımını destekleyerek teşvik etmeye devam edeceğiz. Üniversitemizde yürütülen araştırma faaliyetleri ve bu kapsamda kullanılan bütçe, ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik olmasının yanı sıra toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı araştırmalar olması bakımından izlenmekte ve iyileştirilmektedir.” ifadelerine yer verdi.

 


06 Temmuz 2023