haberler

Üniversitemizde Düzenlenen "Kadim Zamanların Ayak İzleri" Çalıştayı'nda, Onbinler'in ve Fatih Sultan Mehmet'in İzi Sürüldü

TÜBİTAK 1519 Cost Action Seadda 18128 Projesi kapsamında; Atatürk Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve SEADDA (Avrupa ve ötesindeki arkeolojik verilerin geleceğini güvence altına almak için birlikte çalışan arkeologlar ve dijital uzmanlar) Topluluğu iş birliği ile Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Kadim Zamanların Ayak İzleri” Çalıştayı, Trabzon Valisi Aziz YILDIRIM, basın mensupları, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmail KÖSE hitabında, “Adından da anlaşılacağı üzere projemizin amacı; MÖ 400’lü yıllarda Trabzon’a ulaşan on bin paralı askerin geçiş güzergâhını, denizi görüp anıt diktikleri olası noktayı ve Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılı Ağustos ayında Trabzon’u fetih için kara ordusuyla gelirken kullandığı olası ulu yolu, bilimsel verilere dayalı bulgularla en doğru şekilde tespit ederek bölgemiz turizminin hizmetine sunup 11. Kalkınma Planı ‘Öncelikli Gelişme Alanları-Turizm’, ‘Kültür ve Sanat’ başlıkları altında hedeflenen politika ve tedbirler kapsamında, turistik destinasyonları farklılaştırıp turistlerin bölgemizde daha fazla kalmasını, turizm gelirlerinden kırsaldaki vatandaşlarımızın da pay almasını sağlamaktır. Onbinler’in Trabzon’a varış güzergahları ve denizi gördükleri nokta olan Thekes Tepesi ile ilgili çok sayıda farklı, spekülatif görüş olmasına karşın Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’a varış güzergahıyla ilgili birkaç sınırlı çalışma haricinde saha bulgularına dayalı araştırma yapılmamıştır. Proje kapsamında, bütün bu eksikliklerin giderilerek bilimsel verilere dayalı bulgularla güzergâh ve lokasyon tespiti yapılması, bulguların haritalandırılarak modellendirilip bölge kalkınmasının hizmetine sunulması amaçlanmıştır.” sözlerine yer verdi.

Prof. Dr. İsmail KÖSE’nin ardından sözü alan Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI konuşmasında, “Unutmayalım ki kadim zamanlara bakmak, insanlığın nasıl şekillendiğini ve nereye ilerlediğini kavramamıza yardımcı olur. Malumunuz yaygın görüş, sayısal analizlerin sınırlı, saha çalışmalarının uzun ve maliyetli olduğu Sosyal Bilimler alanında proje üretmenin diğer alanlara kıyasla kolay olmadığı şeklindedir. Bu görüş kısmen haklı olmakla birlikte Sosyal Bilimler alanında da çok sayıda fırsat gerek uluslararası gerekse ulusal bazda proje üretilebilmesi için araştırmacıları beklemektedir. ‘MÖ 401-400 Yılında Onbinler’in ve 1461 Yılında Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’e Varış Güzergâhlarının Tespit Edilerek Modellendirilip Coğrafi İşaretlerle Belirlenmesi’ başlıklı proje, Üniversitemizin ilk Cost Actıon Projesi’dir. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmail KÖSE yürütücülüğünde ve Üniversitemiz Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi desteği ile Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Harita, Kent Planlama disiplininden akademisyenlerimizin katkılarıyla hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülen bu proje, Sosyal Bilimler alanında proje üretip yeni bulgu ve çıktılar ortaya koymanın da mümkün olabileceğinin en iyi göstergelerindendir.” dedi. Trabzon Valisi Aziz YILDIRIM ise konu ile ilgili olarak “Sahip olduğu zengin tarihi mirasla bölgesinde bir turizm ve kültür merkezi olan Trabzon, tarih içinde çok sayıda hadiseye şahitlik etmiştir. Bu hadiselerin belki de en önemlilerinden biri MÖ. 400 yılında, Onbinler’in Karadeniz’e ulaşan yolculuğu, diğeri Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında Trabzon’a fetih yürüyüşüdür. Her iki tarihi hadisenin detaylarının ortaya çıkarılması kadar gerek Onbinler’in kurtuluş yürüyüşü sırasında gerekse Fatih Sultan Mehmet’in fetih yürüyüşü esnasında kullanılan rotaların belirlenmesi de şehrin tarihi açısından çok önemli bir hizmet olacaktır. Söz konusu rotaların bilimsel metotlarla belirlenerek bölge turizminin hizmetine sunulması, turizm imkân ve fırsatlarının çeşitlendirilmesine katkı sağlayacak, Trabzon ve komşu illerin turizmden aldıkları payı artıracak, ulusal ve uluslararası tanıtımına çok önemli bir katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Program, alanında uzman akademisyenlerin sunumları ile devam etti. İki yıl süren saha araştırmaları, literatür taraması ve haritalandırma, modelleme, laboratuvar işlemleri aşamalarından oluşan “MÖ. 401-400 Yılında Onbinler’in ve 1461 Yılında Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’e Varış Güzergâhlarının Tespit Edilerek Modellendirilip Coğrafi İşaretlerle Belirlenmesi” başlıklı uluslararası projenin sonuçlarının ve bu sonuçlardan elde edilen bulguların ele alındığı çalıştay programı, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.


18 Nisan 2024